Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej – wzór

(1 opinia klienta)

10,00 

Kategoria:

Jak ustanowić kuratora dla osoby niepełnosprawnej? Zgodnie z art. 183 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd opiekuńczy ustanowi na nasz wniosek kuratora dla osoby niepełnosprawnej, jeśli tylko osoba niepełnosprawna potrzebuje pomocy do regulowania wszelkich bieżących spraw bądź spraw określonego rodzaju.

Składając wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej, sąd określi zakres obowiązków i nada kuratorowi uprawnienia do załatwiania spraw w imieniu osoby niepełnosprawnej, sąd może też na wniosek ustanowić kuratora do jednej konkretnej sprawy. Sąd na koniec postępowania wydaje kuratorowi stosowne zaświadczenie, którym kurator posługiwać się będzie, w trakcie załatwia spraw w imieniu osoby niepełnosprawnej.

Podstawa prawna:

Art. 183. Przesłanki ustanowienia kuratora dla osoby niepełnosprawnej KRiO

§ 1. Dla osoby niepełnosprawnej ustanawia się kuratora, jeżeli osoba ta potrzebuje pomocy do prowadzenia wszelkich spraw albo spraw określonego rodzaju lub do załatwienia poszczególnej sprawy. Zakres obowiązków i uprawnień kuratora określa sąd opiekuńczy.

§ 2. Kuratelę uchyla się na żądanie osoby niepełnosprawnej, dla której była ustanowiona.

…a jak wskazuje art. 2 przywołanego przepisu, osoba niepełnosprawna może zażądać uchylenia kuratora.

Gdzie złożyć wniosek o ustanowienie prokuratora dla osoby niepełnosprawnej? Sądem opiekuńczym będzie sąd rodzinny, a sądem właściwym miejscowo do rozpatrzenia wniosku będzie sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej, a jeśli osoba niepełnosprawna nie posiada miejsca zamieszkania, właściwym sądem będzie sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu. Natomiast w przypadku braku tej podstawy, właściwy będzie sąd rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

Bardzo ważne: wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej dotyczyć będzie wyłącznie niepełnosprawności fizycznej tej osoby, jeśli natomiast mamy do czynienia z niepełnosprawnością psychiczną, należy złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie.

1 opinia dla Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej – wzór

  1. Klaudia R.

    Wzór podania jak najbardziej w porządku, polecam, dziękuję i pozdrawiam!

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany.