Wniosek o wykreślenie zmarłego z księgi wieczystej wzór

(2 opinie klienta)

15,00 

Jak napisać wniosek o wykreślenie zmarłego właściciela z księgi wieczystej? aby ułatwić tę operację, przygotowaliśmy gotowy wzór takiego wniosku. Pamiętaj, że obecny właściciel nieruchomości ma prawny obowiązek niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swojego prawa w księdze wieczystej! jeśli właściciel nieruchomości zwleka z wykreśleniem zmarłego z KW, może zostać ukarany przez sąd karą grzywny w wysokości od 500 do 10 000 zł, nie wolno więc zwlekać z aktualizacją KW!

Kategoria:

Księgę wieczystą dla nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy, a dokładniej jest to Wydział Ksiąg Wieczystych. Zmiana w księdze wieczystej odbywa się przy ingerencji Sędziego bądź Referendarza sądowego.

Wykreślenie zmarłego z księgi wieczystej następuje na wniosek obecnego właściciela nieruchomości. Aby wykreślić zmarłego z KW, należy pobrać powyższy wzór wniosku i złożyć w go w Sądzie Rejonowym właściwym ze względu na położenie nieruchomości.

Warto dodać, że art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczy­stych i hipotece nakłada na właściciela nieruchomości niezwłoczną aktualizację wpisu w księdze wieczystej.

Niedotrzymanie terminu, może wiązać się z nałożeniem przez Sąd kary pieniężnej od 500 do 10 000 zł. Kara pieniężna ma na celu zmotywowanie właściciela nieruchomości do niezwłocznego ujawnienia prawa własności. Wniosek o wykreślenie osoby zmarłej z księgi wieczystej powinien złożony być bez zbędnej zwłoki, w innym przypadku narażasz się na karę finansową.

Ile kosztuje wykreślenie zmarłego z KW? w tym i w innych przypadkach aktualizacji wpisu w księdze wieczystej opłata zawsze wynosi 100 zł. Opłatę uiszcza się w kasie sądu lub przelewem na konto sądu, w którym zamierzamy złożyć wniosek KW-WPIS.

Warto wiedzieć, że jeśli zależy Ci na czasie i chcesz szybko wykreślić zmarłego z księgi wieczystej, możesz razem z głównym wnioskiem złożyć wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej, który sprawi, że formalności z tym związane nabiorą rozpędu.

Wniosek o wykreślenie zmarłego z księgi wieczystej należy złożyć w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości celem zaktualizowania Księgi Wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

Niniejszy wniosek należy złożyć bez zbędnej zwłoki, czyli zaraz po zaistnieniu okoliczności wymagających zaktualizowania, inaczej właściciel nieruchomości naraża się na konsekwencje finansowe w postaci kary grzywny za niedochowanie obowiązku wynikającego z przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczy­stych i hipotece.

Wniosek o wykreślenie zmarłego z księgi wieczystej może złożyć samodzielnie osoba zainteresowania – nabywca nieruchomości, spadkobierca, obdarowany lub jego pełnomocnik, wskazując jakiego prawa, roszczenia lub ograniczenia dotyczy.

Przedmiotowy wniosek należy przygotować na urzędowym formularzu pod rygorem odrzucenia. W tym celu pomocnym może okazać się wzór wniosku o wykreślenie zmarłego z księgi wieczystej. Od wniosku pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 100 zł.

Podobne wzory pism:

2 opinie dla Wniosek o wykreślenie zmarłego z księgi wieczystej wzór

 1. Bartek Cegielski

  Wszystko ok, udało się wykreślić zmarłego – polecam.

  • Grzegorz Szwaciński

   Dzięki.

 2. Hania R.

  Polecam – wszystko w porządku, szybki kontakt.

  • Grzegorz Szwaciński

   Dzięki!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *