Wniosek o zabezpieczenie alimentów wzór

15,00 

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie alimentów? pismo jest dość trudne do sporządzenia, ponieważ musi spełnić wszystkie wymogi stawiane pismom sądowym, właśnie dlatego dla Twojego ułatwienia sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o zabezpieczenie alimentacyjne, do którego pobrania gorąco Cię zachęcam.

Kategoria:

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie alimentów? wniosek ten jest bardzo istotny, ponieważ umożliwia on uzyskanie prawa do alimentów już w trakcie trwania sprawy o alimenty bądź sprawy rozwodowej. Będąc więc w trakcie procesu sądowego, czy to w sprawie alimentów, rozwodu, czy też z innego powodu, warto zawczasu złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów, aby zabezpieczyć się finansowo na czas trwania (czasem bardzo długiego) procesu sądowego.

Na czym polega zabezpieczenie alimentów?

Zabezpieczenie alimentów to nic innego jak sądowe zobowiązanie pozwanego do łożenia na dziecko w trakcie trwania procesu, celem zabezpieczenia utrzymania dziecka i jego opiekuna prawnego (rodzicowi). Zabezpieczenie alimentacyjne może mieć formę jednorazową lub może też być wypłacane okresowo, np. co miesiąc.

Sąd otrzymując wniosek o zabezpieczenie alimentacyjne, najczęściej przyznaje świadczenie co miesiąc, płatne do 10-tego każdego miesiąca.

Bywają też sytuacje, w których sądy orzekają o jednorazowej wypłacie zabezpieczenia alimentacyjnego, warunkiem jest uzasadnienie wniosku o zabezpieczenie alimentacyjne, w którym powód może domagać się jednorazowej wpłaty z powodu np. wysokich kosztów leczenia dziecka, gdzie comiesięczne wpłaty świadczenia alimentacyjnego nie załatwiają sprawy.

Jak, kiedy i gdzie złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów?

Właściwość sądu w sprawie o zabezpieczenie alimentacyjne zależeć będzie od konkretnej sprawy jaka toczy lub jaka toczyć się będzie przed sądem. Jeśli jest to sprawa rozwodowa, wniosek należy złożyć w Sądzie okręgowym, jeśli natomiast będzie to sprawa o alimenty, wniosek o zabezpieczenie alimentów należy złożyć w Sądzie rejonowym.

Wniosek o zabezpieczenie alimentacyjne można złożyć w treści (jako żądanie) pozwu o alimenty, lub w treści pozwu o rozwód, ale można też wniosek taki złożyć osobno, już po złożeniu pozwu o rozwód czy pozwu o alimenty.

Kiedy sąd rozpatrzy wniosek?

Wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych sąd powinien rozpatrzyć niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu tygodnia od złożenia wniosku w sądzie. Niestety jeśli sąd nie dotrzyma tygodniowego terminu na rozpatrzenie wniosku, nie powstaną żadne konsekwencje po stronie sądu. Termin tygodniowy jest tylko terminem orientacyjnym.

Dobra wiadomość jest taka, że sąd zajmie się wnioskiem bez zbędnej zwłoki i z reguły bywa tak, że sąd zasądza zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych bardzo szybko, jeszcze przed upływem tygodniowego terminu. Zatem  postanowienia sądu można spodziewać się już po kilku dniach od złożenia powództwa.

Czy strony (powód i pozwany) muszą być na sprawie o zabezpieczenie alimentacyjne? nie, sąd rozpoznaje wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentacyjnego na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron). Strony wzywane są na rozprawę w sprawie zabezpieczenia alimentacyjnego tylko w przypadkach, kiedy chodzi o uchylenie lub ograniczenie wcześniej udzielonego zabezpieczenia alimentacyjnego.

Jak strony dowiedzą się o zasądzeniu zabezpieczenia alimentacyjnego? jeśli sąd rozpozna wniosek na posiedzeniu niejawnym, strony (pozwany i powód) otrzymają z sądu postanowienie o zabezpieczeniu alimentów, strony otrzymają też uzasadnienie postanowienia. W przypadku natomiast, gdy postanowienie sąd wydał na rozprawie, strony mogą w ciągu 7 dni zawnioskować o pisemne uzasadnienie.

Co ważne: jeśli powód lub pozwany w sprawie o zabezpieczenie alimentacyjne nie zgadza się z wydanym przez sąd postanowieniem, może w ciągu 7 dni wnieść  zażalenie na zabezpieczenie alimentów.

Zabezpieczenie alimentów opłata

Jaka jest opłata od wniosku o zabezpieczenie alimentów? jeśli zastanawiasz się, czy wniosek podlega opłacie, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość, ponieważ strona dochodząca zabezpieczenia alimentacyjnego jest z mocy ustawy zwolniona od obowiązku uiszczania jakichkolwiek opłat w tym kosztów sądowych.

Zwolnienie z opłaty dotyczy również opłaty od wniosku o zabezpieczenie (podstawa prawna: art. 96 ust. 1 pkt Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie?

Wniosek jest wymagający z tego względu, że musi spełnić wszystkie wymogi stawiane pismom procesowym, zatem we wniosku powinny znaleźć się m.in. następujące elementy:

 • data i miejscowość sporządzenia wniosku,
 • zaadresowanie sądu do którego kierujemy wniosek,
 • oznaczenie stron postępowania (powód i pozwany + ewentualnie pełnomocnik),
 • określenie rodzaju pisma (Wniosek o zabezpieczenie alimentów),
 • wymienienie żądań i sposób ich wykonania:
  • Określenie wartości sporu – podajemy tutaj wysokość kwoty jakiej dochodzimy od pozwanego, aby uzasadnić dochodzoną kwotę, należy dołączyć zestawienie wydatków utrzymania dziecka.
  • Sposób wykonania żądania – tutaj określamy czy mają to być alimenty comiesięczne (do 10. każdego miesiąca), czy też płatność jednorazowa.
 • Uzasadnienie wniosku o zabezpieczenie alimentacyjne.
 • Czytelny własnoręczny podpis.
 • Załączniki.

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o zabezpieczenie alimentów wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *