Wycofanie pozwu rozwodowego WZÓR

(1 opinia klienta)

15,00 

Pobierz przygotowany przez nas wzór cofnięcia pozwu rozwodowego.

Kategoria:

Pozew rozwodowy można cofnąć, można to zrobić na różnych etapach postępowania rozwodowego, aż do momentu uprawomocnienia się wyroku sądowego I instancji. Łatwość wycofania pozwu rozwodowego zależeć będzie od etapu postępowania, które toczy się przed sądem, a także od woli (współpracy) drugiego małżonka.

Wniosek o umorzenie postępowanie rozwodowego można złożyć na piśmie, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma.

jak-wycofac-o-pozew-o-rozwod

Podstawa prawna: art. 203 kodeksu postępowania cywilnego

1. Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.

2. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego.

3. W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody.

4. Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

Podobne:

1 opinia dla Wycofanie pozwu rozwodowego WZÓR

  1. Mariusz G.

    Polecam wzór.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *