Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego – wzór doc

(1 opinia klienta)

10,00 

Aby ułatwić Ci wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wypowiedzenia najmu lokalu użytkowego.

Kategoria:

Jak napisać wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego? wypowiedzenie umowy możliwe będzie jedynie w dwóch przypadkach:

  • w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego,
  • oraz w oparciu o zapisy znajdujące się w umowie najmu lokalu użytkowego (komercyjnego).

Jeśli chodzi o umowę najmu mieszkania, zasady wypowiadania umowy najmu przez wynajmującego regulują przepisy Ustawy o ochronie praw lokatorów, w przypadku natomiast umowy najmu lokalu użytkowego, strony umowy (najemca i wynajmujący) mają pełną dowolność w formułowaniu powodów dotyczących wypowiedzenia umowy najmu lokalu komercyjnego.

Jak rozwiązać umowę Umowa najmu lokalu użytkowego zawarta na czas nieoznaczony wypowiedziana może zostać w dowolnym momencie, jednak pod warunkiem zachowania terminów wypowiedzenia i tutaj jeśli czynsz za lokal użytkowy płatny jest standardowo co miesiąc, to termin wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego formułuje art. 688 Kodeksu cywilnego:

Jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

Przepis ten oznacza dla najemcy i wynajmującego, że od momentu złożenia wypowiedzenia lokalu użytkowego minąć muszą 3 pełne miesiące kalendarzowe, wtedy umowa lokalu użytkowego zostanie automatycznie rozwiązana w pierwszym dni 4 miesiąca.

Jak rozwiązać umowę najmu lokalu użytkowego podpisana na czas oznaczony? umowa ta może zostać wypowiedziana tylko na podstawie przepisów znajdujących się w Kodeksie cywilnym, a także oraz bezpośrednio w samej umowie najmu lokalu użytkowego.

Jak wypowiedzieć umowę najmu lokalu, gdy wynajmujący nie płaci czynszu? wypowiedzenie umowy lokalu z powodu niepłacenia czynszu jest jak najbardziej możliwe, tutaj odnieść się należy do Art. 687 Kodeksu cywilnego, który jasno mówi, że:

Zwłoka z zapłatą czynszu

Jeżeli najemca lokalu dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a wynajmujący zamierza najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia, powinien on uprzedzić najemcę na piśmie, udzielając mu dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty zaległego czynszu.

Minimalny termin wypowiedzenia umowy z powodu braku czynszu nie może ulec zmianie na podstawie dodatkowych zapisów w umowie najmu lokalu użytkowego, chyba że zmiana terminu wypowiedzenia jest na korzyść najemcy.

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego może przebiec także z innych powodów, m.in. gdy:

  • właściciel lokalu sprzedał nieruchomość (można jednak wtedy podpisać aneks do umowy najmu – zmiana właściciela),
  • użytkowanie lokalu użytkowego zagraża życiu i zdrowiu osób (np. uszkodzenie elewacji budynku), wtedy umowę można wypowiedzieć w trybie natychmiastowym:

Art. 682. [Wady lokalu zagrażające zdrowiu]Jeżeli wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach.

  • najemca użytkuje lokal komercyjny niezgodnie z jego przeznaczeniem lub wbrew zapisom znajdującym się w umowie najmu, powodując rażące i uporczywe wykraczanie przeciwko porządkowi domowemu.

1 opinia dla Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego – wzór doc

  1. Maria Dębrzyńska

    Udało mi się wypowiedzieć umowę najmu lokalu, dziękuję za wzór pisma.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *