Wypowiedzenie umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości wzór

(1 opinia klienta)

10,00 

Jak napisać wypowiedzenie umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości? aby wypowiedzenie było skuteczne i powodowało oczekiwane przez nas skutki prawne, powinno zawierać szereg informacji, które określają przepisy prawa, czyli m.in. Ustawa o prawach konsumenta oraz Kodeks cywilny.

Dla ułatwienia przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy do wydrukowania i wypełnienia wzór wypowiedzenia umowy pośrednictwa sprzedaży mieszkania, domu bądź działki, a także innych nieruchomości.

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości regulowana jest przez ustawę o gospodarce nieruchomościami, ustawa jasno określa warunki i zasady pośredniczenia (art. od 179 do 183). Na uwagę zasługuje przede wszystkim fakt, że umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości zawarta powinna być na piśmie lub w formie elektronicznej pod rygorem nieważności:

Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

Jak wypowiedzieć umowę pośrednictwa sprzedaży nieruchomości? wypowiedzenie umowy polega na złożeniu przez jedną ze stron oświadczenia w którym strona domaga się zakończenia współpracy polegającej na działaniach zmierzających do sprzedaży nieruchomości. Co ważne, wypowiedzenie umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości nie wymaga akceptacji drugiej strony umowy.

Wypowiedzenie umowy z biurem nieruchomości jasno regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności: art. 77 oraz art. 746 § 3, jak również zapisy zawarte w umowie pośrednictwa.

Dodać należy, że umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości opiera się na stosunku wzajemnego zaufania między stronami które do umowy przystąpiły. Charakter umowy pośrednictwa z biurem nieruchomości sprawia, że umowa ta może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron (czyli właściciela nieruchomości bądź przez pośrednika nieruchomości) i co najważniejsze, wypowiadając taką umowę, nie musimy mieć ważnego powodu.

Zdarza się czasami, że umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zawiera zapisy, w których strony zrzekają się prawa do wypowiedzenia umowy, są to klauzule niedozwolone i nie mają one żadnej mocy prawnej.

Rzetelna umowa pośrednictwa w sprzedaży mieszkania, czy domu, powinna np. zawierać zapis, że:

Stronom umowy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy, wypowiedzenie powinno zostać dokonane na piśmie, 30 dni naprzód przed terminem wypowiedzenia umowy pośrednictwa.

Oczywiście biuro nieruchomości może podpisywać jedynie umowy pośrednictwa, w których znajdzie się zapis, że wypowiedzenie umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości można dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Jak napisać wypowiedzenie umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości? w piśmie powinny się znaleźć informacje, dzięki którym rozpoznanie stron umowy nie będzie stanowiło problemu, w wypowiedzeniu powinno znaleźć się również oświadczenie woli, np.:

Ja ……………………………………………. oświadczam, iż wypowiadam umowę pośrednictwa sprzedaży mojego mieszkania – domu – działki – zawartej w dniu …………………………………

…aby jednak wypowiedzenie było w 100% skuteczne i pociągało za sobą pożądane przez nas skutki prawne, powinny się w nim znaleźć także inne ważne elementy, jak np.:

  • dane przedsiębiorcy,
  • dane konsumenta,
  • data zawarcia umowy,
  • numer umowy (jeśli takowy występuje),
  • podpis,
  • itd.

Kończąc już, wspomnę jeszcze tylko, że prawo odstąpienia od umowy pośrednictwa w sprzedaży domu, czy mieszkania, reguluje także ustawa o prawach konsumenta, która przykładowo mówi, iż:

Jeśli umowa pośrednictwa zawarta została w lokalu przedsiębiorcy (a więc w biurze nieruchomości), należy umowę wypowiedzieć pisemnie i dostarczyć wypowiedzenie pośrednikowi do rąk własnych.

1 opinia dla Wypowiedzenie umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości wzór

  1. Marina SLP

    Wszytko ok i duuuży plus za szybki kontakt!

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany.