Wzór odwołania od powołania na ćwiczenia wojskowe

(4 opinie klienta)

15,00 

Jak napisać odwołanie od powołania na ćwiczenia wojskowe? w odwołaniu muszą znaleźć się niezbędne dla tego typu pism. Pominięcie którejś z ważnych informacji, skutkować może negatywnym rozpatrzeniem wniosku, dlatego namawiam cię, by pobrać przygotowany przez nas wzór odwołania od powołania na ćwiczenia wojskowe!

Jak napisać odwołanie od ćwiczeń wojskowych? zgodnie z regulacjami art. 100 ustęp 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej.

Po otrzymaniu powołania do ćwiczeń wojskowych żołnierz rezerwy może złożyć odwołanie. Wcześniej jednak musi wykazać, że w jego przypadku zaistniały przesłanki do otrzymania zwolnienia. Sprawdź co zrobić żeby nie iść na ćwiczenia rezerwy oraz dowiedz się, jak przygotować odwołanie.

Czy mogę złożyć odwołanie od ćwiczeń wojskowych?

Zgodnie z przepisami wyżej powołanej ustawy na ćwiczenia wojskowe można powołać:

 • żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe
 • żołnierzy rezerwy, na ich wniosek lub za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na te ćwiczenia, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych
 • osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.

Na ćwiczenia nie powołuje się jednak żołnierzy, którzy w tym czasie:

 • prowadzą własną kampanię wyborczą do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego lub organów samorządu terytorialnego w czasie jej trwania
 • zostali wybrani na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo senatora w czasie trwania kadencji
 • zostali przeznaczeni do odbycia służby zastępczej lub odbyli tę służbę.

Żołnierz, który otrzymał powołanie, może złożyć pismo o odwołanie ćwiczeń wojskowych, wskazując na wystąpienie jednej z podanych powyżej przyczyn.

Kiedy przysługuje odwołanie od ćwiczeń wojskowych?

Dodatkowo zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie ćwiczeń wojskowych odwołanie od ćwiczeń wojskowych może zostać złożone ze względu na stan zdrowia powołanego – uznanie żołnierza za trwale lub czasowo niezdolnego do wykonywania służby wojskowej, lub za niezdolnego do wykonywania służby wojskowej w czasie pokoju.

Powodem zwolnienia może być również:

 • śmierć lub obłożna choroba najbliższego członka rodziny żołnierza, jeśli udzielenie urlopu okolicznościowego w tych wypadkach jest niewystarczające lub niecelowe
 • zaistnienie innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.

Żołnierz może również skorzystać z urlopu okolicznościowego, który przysługuje w wymiarze 5 dni kalendarzowych. Urlop okolicznościowy udziela się na udokumentowany wniosek żołnierza rezerwy w razie śmierci lub obłożnej choroby najbliższego członka rodziny albo w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.

W tym miejscu warto wyjaśnić, w jaki sposób interpretować należy zapis tzw. „szczególnie uzasadnionych wypadków”.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie II SA/Go 94/17 zwrot ten:

Należy interpretować w sposób ścieśniający, czyli ograniczający katalog przyczyn do zdarzeń wyjątkowych, takich które nie mają miejsca na co dzień. Interpretując przepisy o zwolnieniu żołnierza z obowiązku ćwiczeń nie można tracić z pola widzenia, że obowiązek obrony ma charakter powszechny, a kwestia zwolnień podmiotowych z wykonania obowiązku została uregulowana ustawowo.

Powyższe również przemawia za koniecznością ścieśniającej interpretacji przesłanek zwolnienia z obowiązku ćwiczeń wojskowych. Nie każda okoliczność może stanowić uzasadnienie do zwolnienia żołnierza z ćwiczeń wojskowych.

Warto jednak przywołać wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie II SA/Sz 1052/18, w którym sąd uznał rację skarżącego, wskazując, że:

jest jedynym żywicielem 5-osobowej rodziny, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, a każdy dzień przerwania tej działalności powodowałby straty, które wiązałyby się z możliwością bankructwa” dlatego zasługiwał na zwolnienie z odbycia ćwiczeń wojskowych.

Jak napisać odwołanie od ćwiczeń wojskowych?

Odwołanie od ćwiczeń wojskowych należy złożyć w terminie 7 dni od daty odebrania karty powołania. Pismo składa się do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego.

W karcie powołania żołnierza rezerwy powinno znaleźć się dokładne pouczenie o przysługującym mu prawie złożenia odwołania z podaniem terminu oraz miejsca złożenia. Dlatego przygotowując odwołanie, wcześniej warto zapoznać się z pouczeniem. W treści odwołania należy podać przyczyny niemożności odbycia ćwiczeń, dołączając jednocześnie dokumenty na poparcie podniesionych okoliczności np. zaświadczenia lekarskiej.

Jeśli nie wiesz, jak przygotować odwołanie, pomocnym może okazać się wzór wniosku o zwolnienie z ćwiczeń wojskowych.

Podobne wzory pism: Odwołanie od orzeczenia psychologicznego wojsko WZÓR

4 opinie dla Wzór odwołania od powołania na ćwiczenia wojskowe

 1. Kajetan D.

  Dziękuję za pismo, wszystko ok.

 2. M.D.

  OK

 3. Mariusz Gulczyński

  Bezproblemowo.

 4. Kamil Czaplicki

  zgodnie z opisem!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *