Wzór pisma do administracji w sprawie uciążliwego sąsiada

(1 opinia klienta)

10,00 

Jak napisać skargę na uciążliwego sąsiada? sporządzenie tego typu pisma nie jest łatwe, dlatego wychodząc naprzeciw waszym oczekiwaniom, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma do administracji w sprawie uciążliwego sąsiada.

Skargę wystarczy pobrać, wydrukować i wypełnić, a następnie przekazać administracji osobiście lub drogą pocztową. Jeśli w Twoim sąsiedztwie mieszka uciążliwy sąsiad, należy podjąć działania jak najszybciej.

Kategoria:

Aby ułatwić Ci złożenie skargi na uciążliwego sąsiada, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma do administracji w sprawie uciążliwego sąsiada. Często bywa tak, że sąsiad nagminnie zakłóca spokój, nie utrzymuje czystości w mieszkaniu, przetrzymuje zwierzęta powodujące nieprzyjemny zapach, urządza imprezy i schadzki, itd.

Takie zachowanie nie jest akceptowalne, gdy tylko działania sąsiada naruszają spokój i komfort zamieszkiwania innych lokatorów. Jeśli więc ani prośby, ani rozmowy, czy nawet błagania nie pomagają i uciążliwy sąsiad dalej kontynuuje naganne zachowanie wobec współlokatorów, należy podjąć formalne kroki.

Pierwszym i w zasadzie najważniejszym krokiem będzie pisemne złożenie skargi na uciążliwego sąsiada do administracji budynku, może nią być Wspólnota mieszkaniowa bądź Spółdzielnia mieszkaniowa.

Złożenie skargi na sąsiada jest zasadne jeśli sąsiad nie przestrzega powszechnie obowiązujących zasad korzystania z części wspólnych budynku, a także gdy zakłóca spokój w sposób nagminny. Warto tu powołać się na art. 144 kodeksu cywilnego, który jasno mówi, że:

Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Pod ten przepis podpiąć można przeróżne formy zakłócania spokoju:

 • fetor z mieszkania,
 • imprezy i schadzki,
 • zapach chemikaliów,
 • szczekający pies,
 • zakłócanie spokoju związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • itd.

Zakłócanie spokoju przez sąsiada to łamanie zasad przewidzianych w regulaminach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych!

Warto też powoływać się na art. 51 Kodeksu wykroczeń:

§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Składając pismo do administracji w sprawie uciążliwego sąsiada, należy liczyć się z tym, że administracja może przekazać sprawę do Policji celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Policja może więc w takiej sytuacji pojawić się w budynku, aby przesłuchać hałaśliwego sąsiada, przesłuchani mogą też zostać mieszkańcy budynku, by potwierdzić uciążliwe zachowanie sąsiada. W zależności od charakteru uciążliwości sąsiada sprawa nabierze biegu, którego celem będzie upomnienie lub ukaranie sąsiada.

Jeśli czynności Policji nie przyniosą żadnego skutku, i uciążliwy sąsiad dalej będzie łamać zasady normalnego korzystania z nieruchomości, zostanie ukarany, lub wszczęta też może być procedura eksmisyjna.

1 opinia dla Wzór pisma do administracji w sprawie uciążliwego sąsiada

 1. Iza Dewerko

  Wszystko ok, wzór dostałem od razu na adres e-mail.

  • Grzegorz Szwaciński

   Dzięki Iza!

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany.