Wzór pisma do sądu o zniesienie kuratora

15,00 

Jak napisać wniosek o zwolnienie z dozoru kuratora? przede wszystkim pismo musi spełniać wymogi dla pism sądowych, niedotrzymanie tych obowiązków może skutkować całkowitym odrzuceniem pisma, bądź wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych, co wiązać się będzie z przedłużeniem w czasie całego postępowania. Aby ułatwić Ci wystosowanie pisma zwalniającego kuratora z nadzoru nad rodziną, przygotowaliśmy gotowy wzór pisma. Pobierz wniosek, wydrukuj i uzupełnij, a następnie dostarcz kuratorowi osobiście lub drogą pocztową.

Kategoria:

Pismo do sądu o zniesienie kuratora może złożyć osoba poddana nadzorowi kuratora po opuszczeniu zakładu karnego lub poddana przez sąd okresie próby, a także opiekun prawny lub rodzic dziecka, jeśli jego władza rodzicielska została ograniczona, a sąd rodzinny nakazał kontrolę jej wykonywania przez kuratora sądowego.

Pismo do sądu o zniesienie kuratora powinno zawierać opis okoliczności uzasadniających zdjęcie dozoru. Dodatkowo przed złożeniem pisma warto zadbać o uzyskanie wsparcia ze strony samego kuratora. Najlepiej jeśli kurator poprze wniosek i przygotuje do sądu pozytywną opinię na temat wnioskodawcy.

Należy bowiem pamiętać, że sąd może zdjąć nadzór kuratora jedynie wówczas, kiedy zebrany w sprawie materiał dowodowy potwierdzać będzie, że dalsze utrzymywanie dozoru nie jest potrzebne z uwagi na pozytywne postępowanie objętego dozorem, stosowanie się przez niego do przyjętych norm, zasad i porządku prawnego oraz realizowanie przyjętych funkcji rodzinnych i społecznych. Dla zdjęcia kuratora pomocnym okazać się może wzór pisma do sądu o zniesienie kuratora.

Podobne wyszukania:

  • wniosek o zwolnienie z dozoru kuratora wzór
  • wniosek o uchylenie dozoru kuratora wzór
  • wzór wniosku o zniesienie nadzoru kuratora
  • wzór wniosku o uchylenie nadzoru kuratora rodzinnego

Podobne wzory:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór pisma do sądu o zniesienie kuratora”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *