Wzór pisma do zarządu dróg

(1 opinia klienta)

15,00 

Kategoria:

Wzór pisma do zarządu dróg to uniwersalny dokument, który może służyć zarówno do złożenia wniosku, jak i skargi. O jego charakterze nie decyduje bowiem forma, lecz treść pisma.

Przedmiotem skargi do zarządu dróg może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań, zaś przedmiotem wniosku sprawy ulepszenia organizacji ruchu drogowego. Skargi i wnioski obywatele mają prawo wnosić pisemnie, elektronicznie, a także ustnie do protokołu.

Wypełniając pismo do zarządu dróg wzór, należy pamiętać o uzupełnieniu druku dokładnymi danymi nadawcy, podając swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania. Skargi i wnioski bez tych informacji nie będą rozpatrywane. Pismo do zarządu dróg musi zawierać także zwięzły opis treści sprawy.

Skargi i wnioski do zarządu dróg rozpatrywane są niezwłocznie, choć zasadniczo w terminie nie dłuższym niż miesiąc, licząc od dnia ich wpłynięcia. Osobie składającej pismo zawsze doręcza się zawiadomienie o sposobie rozwiązania zgłoszonej sprawy.

Najpopularniejszym pismem do zarządu dróg jest wniosek o odszkodowanie dotyczące szkody w pojeździe, bądź uszczerbku na zdrowiu w związku ze złym stanem technicznym dróg wojewódzkich

Podobne wzory pism:

1 opinia dla Wzór pisma do zarządu dróg

  1. Bartłomiej Sękała

    zgodnie z opisem

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *