Wzór podania o mieszkanie dla samotnej matki

(2 opinie klienta)

15,00 

Jak napisać podanie o mieszkanie dla samotnej matki? pismo musi przede wszystkim spełniać wymogi formalne, aby organ je rozpatrujący nie miał żadnych wątpliwości co do zasadności takiego pisma. Niespełnienie wymogów formalnych podania o mieszkanie może skutkować odrzuceniem wniosku lub wzywaniem co chwilę przez organ rozpatrujący do uzupełnienia braków formalnych, co znacznie wydłuży otrzymanie mieszkania od miasta.

Pobierz wzór podania o mieszkanie, wydrukuj je, a następnie wypełnij swoimi danym, opisując w uzasadnieniu swoją sytuację materialno-finansową.

Podanie o mieszkanie dla samotnej matki pozwala uzyskać mieszkanie socjalne z zasobów komunalnych danej gminy lub miasta. Wydanie pozytywnej decyzji poprzedzone jest jednak wszczęciem przez urząd postępowania administracyjnego.

Organ, który prowadzi sprawę z wniosku o przydział mieszkania socjalnego obowiązany jest wziąć pod uwagę spełnienie przez wnioskodawcę przesłanek przewidzianych w stosownych uchwałach – warunków uzyskania prawa do lokalu socjalnego znajdującego się w zasobie danej gminy lub miasta.

Podanie o mieszkanie dla samotnej matki może spotkać się z pozytywnym rozpoznaniem, kiedy w rodzinie występuje ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie itp. O mieszkanie socjalne może również starać się osoba, która zamieszkuje lokal niespełniający wymogów prawa budowlanego (grozi zawaleniem, katastrofą budowlaną) lub gdy na jedną osobę w rodzinie przypada powierzchnia mniejsza niż 6 metrów kwadratowych.

Występując o przydział mieszkania socjalnego pomocnym okazać się może wzór podania o mieszkanie dla samotnej matki.

Podobne wzory pism: Uzasadnienie wniosku o mieszkanie wzór

2 opinie dla Wzór podania o mieszkanie dla samotnej matki

  1. Kawka Maria

    Dobrze przygotowany wzór – dziękuję.

  2. Kamila

    Wszystko ok.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *