Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji – wzór

(1 opinia klienta)

15,00 

Jak napisać wniosek do prokuratury o niepłacenie alimentów? pismo musi spełniać wiele wymogów, aby organ je przyjmujący mógł zagłębić się w sprawę bez zbędnej zwłoki. Sporządzenie takiego pisma na własną rękę może skończyć się wezwaniami z prokuratury do uzupełnienia braków formalnych, co znacząco odwlecze w czasie wszczęcie postępowania karnego.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niealimentacji jest ostatnią szansą Pokrzywdzonego na wyegzekwowanie od dłużnika alimentacyjnego należnych alimentów. Pobierz wzór pisma, wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz osobiście lub drogą pocztową do prokuratury rejonowej.

Kategoria:

Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji jest dokumentem, w którym wierzyciel alimentacyjny prosi o ukaranie dłużnika alimentacyjnego. Zawiadomienie o niealimentacji można złożyć już w sytuacji, w której zobowiązany do płacenia alimentów nie spełnia swojego obowiązku przez co najmniej 3 raty (mogą to być np. 3 miesiące z rzędu lub 3 raty pominięte pojedynczo).

Kiedy można złożyć zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji? pisemne zawiadomienie można złożyć, gdy obowiązek płacenia alimentów został orzeczony przez sąd lub gdy strony zawarły ugodę alimentacyjną (wzór ugody alimentacyjnej <– pobierzesz tutaj).

W piśmie takim dłużnik alimentacyjny, zwany też jako zobowiązany do płacenia alimentów nazywany będzie Podejrzanym, natomiast osoba uprawniona do alimentów nazywana będzie Pokrzywdzonym.

Wniosek do prokuratury o niepłacenie alimentów składa się, gdy zobowiązany do płacenia alimentów uchyla się od wykonania tego obowiązku. Niealimentacja jest przestępstwem ściganym na wniosek osoby pokrzywdzonej, bądź za pośrednictwem organu pomocy społecznej (np. MOPS) lub organu, który podejmuje już jakieś działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

Ani Prokuratura, ani Policja nie mają prawa ścigać dłużnika alimentacyjnego, jeśli Pokrzywdzony nie złoży wniosku o niepłacenie alimentów w formie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa niealimentacji.

Wniosek do prokuratury o niepłacenie alimentów należy wysłać lub zanieść osobiście do prokuratury właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Pokrzywdzonego.

Co jeśli sąd jeszcze nie zasądził wysokości alimentów? w tym przypadku konieczne będzie najpierw złożenie pozwu o alimenty do sądu cywilnego. Dopiero po uzyskaniu wyroku, jeśli zobowiązany nie będzie płacić alimentów, lub gdy będzie płacić je w niepełnej kwocie, Pokrzywdzony może wszcząć postępowanie karne, poprzez złożenie wniosku do prokuratury o niepłacenie alimentów.

Podobne wzory pism:

1 opinia dla Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji – wzór

  1. Maria J.

    Pismo pobrane, wszystko jak w opisie, pozdrawiam

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *