Zgoda sąsiada na ocieplenie budynku – wzór

(3 opinie klienta)

15,00 

Jak napisać zgodę sąsiada na ocieplenie budynku? zgoda w formie pisemnej powinna zawierać minimum elementów, które rzeczowo określą nie tylko termin, zakres i czas trwania ocieplenia budynku, ale także właścicieli obu działek. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody sąsiada na ocieplenie budynku.

Czy potrzebna jest zgoda sąsiada na ocieplenie ściany przy granicy działki? Niestety tak. Aby móc wykonać ocieplenie elewacji od strony sąsiada, należy uzyskać pisemne pozwolenie na wejście na teren jego działki i wykonanie robót ociepleniowych.

Wejście na teren sąsiedniej działki będzie niezbędne, jeśli nie ma innej możliwości wykonania robót budowlanych, jasno tym mówi art. 47 Prawa budowlanego:

Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.

Dlatego planując ocieplenie budynku od strony sąsiada, należy wcześniej postarać się o jego pisemną zgodę. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pełnoprawnego pisma, przygotowaliśmy wzór zgody sąsiada na ocieplenie budynku. Wzór pisma wystarczy pobrać, wydrukować, uzupełnić danymi i dać sąsiadowi do podpisania.

W piśmie powinny znaleźć się wszystkie niezbędne informacje, które jasno określą, kto jest stroną, jaki jest termin ocieplenia budynku, jaki będzie mniej więcej zakres prac, czas trwania prac itd.

Co jeśli sąsiad nie chce zgodzić się na ocieplenie budynku od strony jego działki? wtedy zastosowanie będzie miała druga część wcześniej przytoczonego przepisu, który mówi, że:

W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, organ administracji architektoniczno-budowlanej – na wniosek inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, organ administracji architektoniczno-budowlanej określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.

A więc jako inwestor musisz zwrócić się z pisemnym wnioskiem do starosty o pozwolenie na wejście na teren sąsiada celem przeprowadzenia ocieplenia ściany. Starosta powinien wydać decyzję w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Twojego wniosku.

Co więcej, jako inwestor będziesz zobowiązany po zakończeniu robót do naprawy szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, będzie to więc przede wszystkim uprzątnięcie placu, który posłużył Ci do ocieplenia Twojego budynku.

Mam nadzieję, że przygotowany przez nas wzór zgody sąsiada na ocieplenie budynku ułatwi Ci uzyskanie zgody sąsiada i już za chwilę jako inwestor będziesz mógł zacząć ocieplenie budynku.

Podobne wzory pism:

3 opinie dla Zgoda sąsiada na ocieplenie budynku – wzór

  1. Dawid Drzemała

    szybko i sprawnie polecam!

  2. Sebastian Rapełka

    Polecam wzór

  3. Mariola Daszyńska

    okej.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *