Podanie o zamianę mieszkania na większe/mniejsze

Najemca mieszkania komunalnego, jak i spółdzielczego ma prawo starać się o przydział takiego lokalu, którego właściwości i metraż będą odpowiadać wymaganiom, możliwościom finansowym i potrzebom jego rodziny.

Najczęściej o nowy przydział mieszkania wnoszą osoby starsze i samotne oraz młode rodziny z dziećmi, uzasadniając podanie o zmianę mieszkania na większe/mniejsze, albo zbyt wysokimi kosztami utrzymania mieszkania, albo zbyt małym metrażem w przeliczeniu na jednego członka rodziny.

Podanie o zamianę mieszkania na większe/mniejsze

Podanie-o-zamiane-mieszkania-na-wieksze-mniejsze-wzor-doc-pdf
Podanie o zamianę mieszkania na większe/mniejsze

Podanie o zmianę mieszkania na większe/mniejsze nie może pozostać bez rozpoznania.  Właściciel mieszkania – miasto, gmina, spółdzielnia zobowiązany jest rozpoznać wniosek i udzielić pisemnej odpowiedzi, biorąc pod uwagę argumenty podnoszone przez wnioskodawcę oraz zasób mieszkaniowy, jakim dysponuje w danym momencie.

Jeśli okaże się, że właściciel posiada wolne lokale odpowiadające potrzebom wnioskodawcy, może dokonać zamiany. Inną drogą do zamiany mieszkania jest samodzielne odszukanie przez lokatora odpowiedniego mieszkania i złożenie podania o zamianę mieszkania na większe/mniejsze ze wskazaniem na uzgodnienia poczynione z lokatorem wybranego mieszkania.