Pozostałe

wniosek-o-warunkowe-przedterminowe-zwolnienie-wzor-doc-pdf

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie wzór

Warunkowe zwolnienie daje szansę skazanemu na odbycie reszty orzeczonej kary nie w zakładzie karny, lecz na wolności. W czasie wykonywania warunkowego przedterminowego zwolnienia pozbawiony wolności ma szansę normalnie żyć, zajmować się rodziną i pracą. Musi jednak robić postępy resocjalizacyjne, a przede wszystkim współpracować z kuratorem sądowym, pod którego jest dozorem. Jeśli pozbawiony wolności przejdzie pozytywnie …

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie wzór Czytaj więcej »

promesa-zatrudnienia-tymczasowo-aresztowanego-wzor-doc-pdf

Promesa zatrudnienia skazanego i tymczasowo aresztowanego WZÓR

Kodeks karny wykonawczy przewiduje możliwość podjęcia pracy przez osobę osadzoną. Korzyść z zatrudnienia skazanego i tymczasowo aresztowanego płynie zarówno dla niego samego, jak i dla zakładu karnego. Pozbawiony wolności, który wykonuje pracę, ma szansę na szybszą resocjalizację, uzyskanie dochodu oraz wcześniejsze wyjście z zakładu karnego. Szansę na opuszczenie więzienia przed czasem ma również osadzony, który …

Promesa zatrudnienia skazanego i tymczasowo aresztowanego WZÓR Czytaj więcej »

Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy na brak wynagrodzenia wzór pisma [POBIERZ]

Jeśli wezwanie pracodawcy do wypłaty zaległego wynagrodzenia nie przynosi skutku, to należy poczynić poważniejsze kroki celem wyegzekwowania należności. Inspekcja pracy stoi na straży m.in. przepisów dotyczących zatrudnienia oraz wynagrodzenia pracowników. Jeśli pracodawca łamie któryś z przepisów, pozbawiając pracownika jego praw, należy powiadomić inspekcję pracy. Skarga do PIP Państwowa Inspekcja Pracy zareaguje tylko na wyraźną skargę …

Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy na brak wynagrodzenia wzór pisma [POBIERZ] Czytaj więcej »

Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia WZÓR [pobierz]

Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie od byłego pracodawcy lub od pracodawcy, u którego wciąż pracujesz? Każdy pracodawca zobowiązany jest do terminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz pracownika za jego wykonaną pracę. Obowiązek do terminowego wypłacania wynagrodzenia wynika wprost z Kodeksu pracy, oraz umowy zawartej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Brak wypłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę, to naruszenie fundamentalnych …

Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia WZÓR [pobierz] Czytaj więcej »

Rozwód cywilny a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Rozwód cywilny a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego – zasadnicze różnice

Według danych GUS, liczba rozwodów cywilnych w Polsce od 2008 r. utrzymuje na stałym poziomie, tj. co roku średnio 65 – 66 tys. par. Coraz więcej osób decyduje się jednak na wszczęcie przed sądem kościelnym procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Znaczny wzrost liczby wnoszonych skarg powodowych dostrzec można  szczególnie po wejściu w życie reformy papieża …

Rozwód cywilny a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego – zasadnicze różnice Czytaj więcej »

Ile wynoszą odsetki ustawowe oraz maksymalne? [SPRAWDŹ]

Ile wynoszą odsetki ustawowe oraz maksymalne? Niejednokrotnie przeglądając oferty banków lub innych instytucji finansowych spotkaliśmy się z pojęciem odsetek. Świadomi swoich praw powinniśmy znać podstawowe regulacje tym zakresie. Raz po raz słyszymy bowiem o nieuczciwych praktykach rynkowych mających na celu uszczuplenie naszych kieszeni. Podstawową przyczyną takiej sytuacji jest niewiedza społeczeństwa połączona z pazernością firm. Ile …

Ile wynoszą odsetki ustawowe oraz maksymalne? [SPRAWDŹ] Czytaj więcej »

Prawo kanoniczne – stwierdzenie nieważności małżeństwa w procesie skróconym

Kiedy sprawa o stwierdzenie nieważności małżeństwa może zostać rozpoznana w procesie skróconym? W dniu 8 grudnia 2015 r. weszła w życie reforma papieża Franciszka, dotycząca zmian w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Nowe prawo przewiduje m.in. proces małżeński skrócony przed biskupem. Kompetencja orzekania w procesie skróconym przysługuje biskupowi, o ile skarga powodowa zostanie wniesiona przez …

Prawo kanoniczne – stwierdzenie nieważności małżeństwa w procesie skróconym Czytaj więcej »

po rozwód do biskupa

Po rozwód do biskupa…

Wiele osób będących tuż po rozwodzie cywilnym pragnie uregulować swą sytuację prawną również w Kościele. Szukają wówczas informacji i pomocy wśród znajomych oraz na forach internetowych, wpisując w wyszukiwarkę internetową frazy: „rozwód kościelny” lub „unieważnienie małżeństwa”. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, wyjaśniam, na czym polega proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz podpowiadam, gdzie znaleźć można fachową …

Po rozwód do biskupa… Czytaj więcej »

pełnomocnictwo

Czym jest pełnomocnictwo? najważniejsze informacje! cz. I

W obrocie prawnym dopuszczalne jest działanie poprzez pełnomocnika, co oznacza, że pewnych czynności prawnych nie musimy dokonywać osobiście a poprzez osobę do tego umocowaną. Czym jest pełnomocnictwo? Pełnomocnictwo jest jednostronną czynnością prawną polegającą na umocowaniu danej osoby do działania w naszym imieniu i na naszą rzecz. Jednostronny charakter tej czynności oznacza, że do jej dokonania …

Czym jest pełnomocnictwo? najważniejsze informacje! cz. I Czytaj więcej »

Pozew o rozwód

Kompendium rozwodnika – prawne aspekty rozwodu

Przesłanki rozwodu. Zwykle wydaje się, że sytuacja, w której jeden z małżonków stosuje przemoc wobec drugiego lub innych domowników, nie wspiera utrzymania rodziny, uzależnia się od używek, zostaje skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności, czy wreszcie zdradza, oznacza, że sąd rodzinny musi orzec o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód. Oczywiście najczęściej, w tego typu sytuacjach …

Kompendium rozwodnika – prawne aspekty rozwodu Czytaj więcej »