Prawo cywilne

wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez wynajmującego

Jednym z popularniejszych rodzajów umów cywilnoprawnych jest umowa najmu lokalu. Zawierając tę umowę, wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal do używania na czas oznaczony bądź nieoznaczony, w zamian za czynsz. Regulacje prawne odnoszące się do najmu lokalu zostały zawarte w kodeksie cywilnym oraz ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym oraz zmianie kodeksu cywilnego. …

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez wynajmującego Czytaj więcej »

gwarancja czy rękojmia

Gwarancja czy rękojmia przy sprzedaży – co jest korzystniejsze dla konsumenta ?

Wielokrotnie już na łamach portalu odnosiłem się do różnych problemów z zakresu prawa konsumenckiego. Najważniejsze zmiany, dotyczące dochodzenia przez konsumentów roszczeń związanych z wadami rzeczy im sprzedanych, wynikające z ustawy o prawach konsumenta oraz zmian w Kodeksie cywilnym, omawiałem w artykule o przeglądzie zmian w prawie konsumenckim. O tym, jak prawa konsumenta realizować w praktyce pisałem szerzej …

Gwarancja czy rękojmia przy sprzedaży – co jest korzystniejsze dla konsumenta ? Czytaj więcej »

Jakie są różnice pomiędzy zadatkiem a zaliczką?

Zadatek czy zaliczka? jaka jest między nimi różnica? [SPRAWDŹ]

Zadatek czy zaliczka? Co jest dla mnie korzystniejsze? Zarówno zadatek, jak i zaliczka to zastrzeżenia umowne stanowiące pewnego rodzaju „przedpłaty” dokonywane przed zawarciem umowy. Obie te instytucje znacząco różnią się od siebie, jednakże często są one mylone, a określające je terminy błędnie stosowane jako synonimy. Czym jest zadatek? Zadatek jest formą wzmocnienia zobowiązania, jego ochrony, …

Zadatek czy zaliczka? jaka jest między nimi różnica? [SPRAWDŹ] Czytaj więcej »

odwołanie darowizny

Odwołanie darowizny – co może darczyńca?

Z całą pewnością, sytuacja, która stanowi przedmiot dzisiejszych rozważań, nie występuje zbyt często w obrocie prawnym, jednak ze względu na jej doniosłość warto ją bliżej omówić. Darczyńca, czyli osoba, która nieodpłatnie świadczy na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku, może odwołać przysporzenie, które już nastąpiło. Co ważne Kodeks cywilny nie ogranicza w żaden sposób terminu, w …

Odwołanie darowizny – co może darczyńca? Czytaj więcej »

umowa sprzedaży samochodu

Umowa sprzedaży samochodu – co musisz o niej wiedzieć?!

Sprzedaż lub kupno samochodu, nie wydają się czynnościami szczególnie skomplikowanymi. Głównie z tego powodu, że w Internecie znaleźć można dziesiątki wzorów umów sprzedaży samochodu. Wystarczy je tylko wydrukować, wpisać przedmiot umowy, oznaczyć kupującego oraz sprzedającego, oczywiście cenę oraz taki dokument podpisać. Umowa sprzedaży samochodu Chcę jednak zwrócić uwagę na fakt, że choć wzory umów są …

Umowa sprzedaży samochodu – co musisz o niej wiedzieć?! Czytaj więcej »

odpowiedzialność za długi spółki cywilnej

Jak wspólnicy odpowiadają za długi spółki cywilnej?

Jeżeli planujesz prowadzenie działalności gospodarczej, zastanawiasz się nad zwiększeniem skali działalności już prowadzonej albo chcesz dopuścić do swojej działalności gospodarczej wspólników, prawdopodobnie staniesz przed wyborem nowej formy organizacyjnej, w której będziesz prowadził działalność gospodarczą. Jaka jest kluczowa rzecz, którą powinieneś mieć na uwadze, decydując się na wybór spółki? Zakres odpowiedzialności za długi spółki. Jak wygląda …

Jak wspólnicy odpowiadają za długi spółki cywilnej? Czytaj więcej »

ubezwłasnowolnienie

Czym jest ubezwłasnowolnienie? Czym zdolność do czynności prawnych?

Ubezwłasnowolnienie jest instytucją uregulowaną w art. 13 i następnych Kodeksu cywilnego. Instytucja ta jest nierozerwalnie związana z zagadnieniem zdolności do czynności prawnych, dlatego też, aby w pełni zrozumieć, czym jest ubezwłasnowolnienie, konieczne jest wytłumaczenie, czym jest zdolność do czynności prawnych. Czym jest zdolność do czynności prawnych? Zdolność do czynności prawnych należy na wstępie odróżnić od …

Czym jest ubezwłasnowolnienie? Czym zdolność do czynności prawnych? Czytaj więcej »

Zasiedzenie nieruchomości – na czym polega + warunki

W poprzednim artykule opisałem przypadek zasiedzenia rzeczy ruchomych. W tym natomiast chciałbym pochylić się nad instytucją zasiedzenia nieruchomości, która w polskim systemie prawnym ma bardziej doniosłe znaczenie. Na czym polega zasiedzenie nieruchomości? Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia prawa własności w rezultacie upływu czasu. W drodze zasiedzenia nieruchomości posiadacz, wskutek długotrwałego posiadania, nabywa prawo własności …

Zasiedzenie nieruchomości – na czym polega + warunki Czytaj więcej »

zasiedzenie ruchomości

Zasiedzenie ruchomości – termin – skutki i zła wiara?

Zasiedzenie jest sposobem nabycia prawa własności wskutek upływu czasu. Jest jedną z instytucji tzw. dawności. Zasiedzenie ruchomości z jednej strony prowadzi do nabycia własności przez posiadacza w rezultacie długotrwałego posiadania. Z drugiej zaś strony, prawo własności po stronie nieposiadającego przez długi czas właściciela wygasa. Jaki jest przedmiot zasiedzenia? Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dopuszczalne jest …

Zasiedzenie ruchomości – termin – skutki i zła wiara? Czytaj więcej »