Skarga na lekarza wzór

Jak napisać skargę na lekarza? to nic trudnego! Skarga na lekarza to jedno z podstawowych praw pacjenta, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Każdy pacjent ma prawo złożyć skargę na lekarza, personel medyczny, a nawet daną placówkę jeśli uważa, że doszło do złamania lub braku poszanowania jego praw.

Wzór skargi na lekarza zamieszczam poniżej:

Skarga na lekarza wzór

Skarga na lekarza może zawierać zarzut:

  • ograniczenia lub pozbawienia prawa do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej
  • ograniczenia lub pozbawienia możliwości skonsultowania leczenia z innymi lekarzami, lub konsylium lekarskim
  • ograniczenia lub pozbawienia prawa do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością
  • ograniczenia lub pozbawienia prawa do informacji o stanie zdrowia
  • ograniczenia lub pozbawienia prawa do pełnej informacji o prawach pacjenta
  • złamania tajemnicy lekarskiej
  • naruszenia zasad poszanowania godności i intymności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych
  • ograniczenia lub pozbawienia prawa do leczenia bólu
  • ograniczenia prawa do opieki bliskiej osoby lub opieki duszpasterskiej.

Skarga na lekarza może obejmować również inne zarzuty, jak np. skarga na zachowanie lekarza.