Skarga na współpracownika wzór

W dużych firmach oraz organizacjach państwowych i samorządowych pracownik, który chce złożyć skargę na kolegę/koleżankę z pracy, powinien przestrzegać ustalonych procedur. Jeśli jednak u danego pracodawcy nie zostały ustalone żadne normy, skarga na współpracownika obejmująca rażące zarzuty powinna zostać złożona w formie pisemnej.

Skarga na współpracownika może obejmować konkretne zachowanie lub sytuację, m.in. niekulturalne zachowanie w pracy, spożywanie w pracy alkoholu, załatwianie w godzinach pracy prywatnych spraw, dyskryminację, prześladowanie.

Skarga na współpracownika wzór

Powodów skargi na współpracownika może być wiele, dlatego w zależności do wielkości i natężenia problemu, sama skarga może okazać się krótkim lub obszernym pismem.

W treści skargi należy jednak odnieść się do konkretnych sytuacji, wskazując kiedy miały one miejsce i kto był ich świadkiem. Warto pamiętać, że im więcej szczegółów i informacji, tym większa szansa na poważne jej potraktowanie przez przełożonego.

Skarga na współpracownika dla celów dowodowych powinna zostać sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla pracodawcy, drugi dla skarżącego.