Sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej wzór

Sporządzanie okresowych sprawozdań, to jedno z obowiązków opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej, sprawozdanie musi dotyczyć przebiegu sprawowanej pieczy. Sąd wymaga sprawozdań, aby w sposób formalny sprawować nadzór nad opiekunem prawnym.

Sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej wzór

Sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej wzór

Sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej wynika z art. 166 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.o.).

Podstawa prawna:

Art. 166. § 1. Opiekun obowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać temu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem.

§ 2. Jeżeli dochody z majątku nie przekraczają prawdopodobnych kosztów utrzymania i wychowania pozostającego pod opieką, sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od przedstawiania szczegółowych rachunków z zarządu; w wypadku takim opiekun składa tylko ogólne sprawozdanie o zarządzie majątkiem.

Jak napisać sprawozdanie do sądu z opieki nad dzieckiem? z pewnością nie jest to pismo łatwe w sporządzeniu, dlatego przygotowaliśmy gotowy wzór sprawozdania. Wystarczy go pobrać, wydrukować i wypełnić.

Opieka prawna nad osobą ubezwłasnowolnioną opiera się tak naprawdę o dwie płaszczyzny:

  • dbanie o podopiecznego (stan zdrowia, rozwoju, stosunki osobiste i wychowanie),
  • oraz kontrolowanie majątku podopiecznego.

Sąd duży nacisk kładzie na sposób dysponowania majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej, nie zapominając oczywiście o zdrowiu i rozwoju podopiecznego.

Podobne wyszukania:

  • sprawozdanie do sądu z opieki nad ubezwłasnowolnionym,
  • sprawozdanie opiekuna prawnego doc,
  • sprawozdanie opiekuna prawnego wzór,
  • sprawozdanie z opieki prawnej do sądu,
  • sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej wzór,
  • sprawozdanie z opieki nad ubezwłasnowolnionym,
  • wzór sprawozdania opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.