Upomnienie, skarga i nagana dla pracownika – WZORY PISM [pobierz]

Zgodnie z art. 108 kodeksu pracy, pracodawca ma prawo wymierzyć pracownikowi karę porządkową za nieprzestrzeganie przez niego przepisów i zasad panujących w zakładzie pracy.

Kara porządkowa może przybrać formę upomnienia, nagany dla pracownika, a nawet kary pieniężnej, są to środki porządkowe, których użyć może pracodawca celem zmobilizowania pracownika do przestrzegania zasad w zakładzie pracy.

Upomnienie, skarga i nagana dla pracownika

Poniżej znajdziesz kilka przydatnych i sprawdzonych wzorów pism, które ułatwią Ci zapanowanie nad niesfornym pracownikiem. Wzór pisma wystarczy pobrać, wydrukować i wypełnić, po czym dostarczyć pracownikowi.

eee

Skarga na pracownika wzór pisma

Nagana dla pracownika wzór

Upomnienie pracownika wzór

Kara pieniężna dla pracownika – wzór

Kara-pieniezna-dla-pracownika-wzor-doc-pdf
Kara pieniężna dla pracownika – wzór

Jeśli pracownik mimo upomnienia wciąż nie przestrzega w miejscu pracy przepisów higieny, przepisów bezpieczeństwa, przepisów przeciwpożarowych, przychodzi do pracy pod wpływem alkoholu, opuszcza stanowiska pracy bez pozwolenia, spożywa alkohol w miejscu pracy i inne, może zostać ukarany karą pieniężną nałożoną przez pracodawcę!

Upomnienie pracownika za niedopełnienie obowiązków wzór

Upomnienie-pracownika-za-niedopelnienie-obowiazkow-wzor-doc-pdf
Upomnienie pracownika za niedopełnienie obowiązków wzór

Upomnienie pracownika za niewłaściwe zachowanie wzór

Upomnienie pracownika za niewłaściwe zachowanie wzór

 

Podobne wyszukania:

  • pisemne upomnienie pracownika wzór
  • wzór nagany dla pracownika
  • upomnienie dla pracownika
  • upomnienie pracownika wzór doc
  • kara upomnienia wzór 2020
  • kara nagany wzór
  • kara upomnienia wzór
  • wzór upomnienia dla pracownika
  • upomnienie pisemne pracownika wzór

Wspomniane wyżej kary przewiduje art. 108 kodeksu pracy:

Pracodawca może wymierzyć pracownikowi zatrudnionemu w ramach umowy o pracę kary porządkowe za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy w postaci kary upomnienia lub kary nagany.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *