Upoważnienie dla babci do lekarza wzór pdf

Co to jest upoważnienie do lekarza dla babci? godnie z regulacjami ustawy z dnia 24 stycznia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych po wyrażeniu zgody przez pacjenta. Jeżeli pacjent jest małoletni lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego – tak art. 32 punkt 1 i 2.

Powyższe przekłada się na to, że dziecko zabrane do lekarza przez babcię może zostać pozbawione opieki medycznej – lekarz może, a nawet powinien odmówić badania jeśli zgoda rodzica na badanie nie zostanie potwierdzona.

Upoważnienie dla babci do lekarza wzór

Upowaznienie-dla-babci-do-lekarza-wzor-pdf-doc
Upoważnienie dla babci do lekarza wzór

Jednakże upoważnienie dla babci do lekarza wystawione przez rodzica lub opiekuna prawnego/faktyczne dziecka będzie dla lekarza wiążące. Na jego podstawie lekarz powinien podjąć konsultację medyczną, zbadać dziecko i wszelkich informacji, co do dalszego leczenia udzielić babci.

Upoważnienie dla babci do lekarza nie będzie wymagane w sytuacji, kiedy dziecko wymagać będzie niezwłocznej pomocy lekarskiej i z uwagi na wieku lub stan zdrowia nie będzie mogło samo wyrazić zgody na leczenie, a kontakt z rodzicem lub opiekunem prawnym – również telefoniczny będzie niemożliwy.