Ustalenie adresu zamieszkania dłużnika – wzór pisma

Zdarza się, iż wezwanie do zapłaty kierowane przez Wierzyciela trafia do niego  z powrotem, wraz z adnotacją o błędnie wskazanym adresie. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Dłużnik mógł posługiwać się w kontaktem z Wierzycielem fałszywym adresem zamieszkania bądź też go zmienić, nie uprzedzając go o tym.

Wierzyciel, by móc skutecznie dochodzić swoich praw przed sądem powszechnym, powinien dysponować aktualnym adresem zamieszkania swojego dłużnika.

Ustalenie adresu zamieszkania dłużnika – procedura

Istnieje na szczęście stosunkowo prosty tryb administracyjny, w wyniku którego można  ustalić adres zamieszkania dłużnika. Powyższa procedura nie jest skomplikowana.

Dzięki czemu można przez nią przejść nawet bez pomocy specjalisty. Instytucją, do której należy skierować wniosek o udostępnienie danych dłużnika, jest Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wraz ze złożeniem wniosku wymagane jest uiszczenie opłaty w wysokości 31,00 zł na rachunek bankowy, wskazanego powyżej urzędu.

Tworząc omawiane pismo, trzeba skorzystać z formularza urzędowego. Jest on dostępny w wersji edytowalnej pod tym adresem. Szczególnie istotna jest rubryka nr IV. Należy w niej szczegółowo uzasadnić żądanie wskazania adresu.

Podnoszone argumenty muszą być poparte konkretnymi dokumentami. Szczególnie przydatne mogą być odpisy wcześniej zawartych umów, wystawionych faktur, wezwań do zapłaty lub zobowiązań Sądu.

Czas trwania omawianej procedury wynosi w przybliżeniu około miesiąca. Warto jednak raz w tygodniu, wykonać do Ministerstwa telefon, w celu sprawdzenia aktualnego stanu sprawy.

1 thought on “Ustalenie adresu zamieszkania dłużnika – wzór pisma”

  1. Avatar

    To nie takie proste… a jeśli osoba fizyczna ma podany tylko adres zameldowania??? Nigdzie nie podajemy aktualnego adresu zamieszkania… a adres zameldowania nie zawsze jest taki sam jak zamieszkania… Znam wiele osób które są zameldowane pod adresem zamieszkania rodziców (tzw. od dziecka) a zmieniając miejsce zamieszkania nigdzie go nie podają.

Comments are closed.