Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego, to szansa dla dłużnika na odzyskanie pełnej kontroli nad jego kontem bankowym. Do zajęcia konta bankowego dłużnika dochodzi błyskawicznie, bo jest to jedna z pierwszych czynności, jakie komornik podejmuje w celu ściągnięcia długu.

Komornik posiada wiele narzędzi, które umożliwiają mu znalezienie konta bankowego należącego do dłużnika. Jednym z podstawowych narzędzi jest OGNIVO, które w mig dostarcza komornikowi listę wszystkich rachunków bankowych założonych na dane dłużnika.

Jak komornik zajmuje konto bankowe?

Zanim przejdę do opisania procedury zajęcia konta bankowego dłużnika, załączam wzór pisma o odblokowanie konta bankowego przez komornika:

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego

Wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-konta-bankowego-wzor-doc-pdf
Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego

Aby komornik mógł zająć konto bankowe dłużnika, musi wpierw ustalić, w jakim banku dłużnik posiada konto/konta bankowe. Czasem komornik od razu wie jakie konto zablokować, bo numer rachunku bankowego dłużnika znajduje się we wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej.

Jeśli dłużnik dokonywał już wcześniej jakichś wpłat na konto wierzyciela, to niemal pewne, że właśnie ten numer konta bankowego wierzyciel wpisze we wniosku o wszczęcie egzekucji.

Jeśli natomiast to na komorniku ciążyć będzie znalezienie konta bankowego dłużnika, to komornik wystąpi o takie dane do Krajowej Izby Rozliczeniowej poprzez system OGNIVO (zapytanie odbywa się drogą elektroniczną i zajmuje komornikowi minutę czasu).

Dzięki rozbudowanym systemom teleinformatycznym od niedawna komornik może za pośrednictwem banków wysyłać zapytania do Centralnej informacji o rachunkach. Rejestr ten także umożliwia komornikowi odszukanie wszystkich posiadanych przez dłużnika kont bankowych (w tym SKOK – Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa).

Jak komornik zajmuje konto bankowe? mając komplet informacji, komornik może przystąpić do zajęcia konta bankowego dłużnika przez elektroniczne zawiadomienie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Środki, które z konta bankowego zajmie komornik, trafią na specjalne konto komornika, komornik, rozliczając te środki, potrąci z nich prowizję, którą zatrzyma dla siebie, a pozostałe środki przekaże na konto wierzyciela.

Jakie środki nie podlegają zajęciu na koncie bankowym?

Na szczęście nie wszystkie środki zgromadzone na rachunku bankowym dłużnika podlegają zajęciu. Prawo zwalnia spod zajęcia komorniczego pieniądze pochodzące z następujących źródeł:

 • 500+
 • alimenty,
 • świadczenia i dodatki rodzinne,
 • pieniądze z pomocy społecznej,
 • świadczenia wychowawcze.

Niestety w praktyce dochodzi do zajmowania przez komornika środków pochodzących z wyżej wymienionych źródeł. W takim przypadku należy jak najszybciej wnieść wniosek do komornika o zdjęcie zajęcia konta bankowego, gdyż znajdują się tam pieniądze wyłączone spod zajęcia komorniczego.

Składając taki wniosek, należy się naprawdę spieszyć, aby komornik nie zdążył zaksięgować tych pieniędzy i wysłać ich do wierzyciela.

Czy komornik może zająć wynagrodzenie i konto razem

Często dochodzi do tego, że komornik zajmuje konto bankowe i wynagrodzenie jednocześnie. Jest to sytuacja niedopuszczalna, gdyż ten sam komornik nie może zająć środków na koncie bankowym, które zostały już potrącone przez pracodawcę w obrębie toczącej się już egzekucji z wynagrodzenia.

W takim przypadku także należy złożyć u komornika wniosek o zwolnienie konta bankowego spod zajęcia, powołując się na potrącane środki z wynagrodzenia.

Podsumowanie

Egzekucja z rachunku bankowego jest tak naprawdę egzekucją z wierzytelności, ponieważ pieniądze, które znajdują się na koncie bankowym, należą do banku, a nie do właściciela konta.

Idąc dalej drogą przepisów prawnych, posiadaczowi rachunku bankowego przysługuje wierzytelność o zwrot środków wpłaconych na konto bankowe, a więc komornik, zajmując konto dłużnika, zajmuje tak naprawdę wierzytelność z rachunku bankowego dłużnika.

Co ważne, zajęcie komornicze obejmuje wszystkie rachunki należące do Dłużnika, a więc będzie to:

 • rachunek rozliczeniowy,
 • rachunek oszczędnościowy,
 • i lokaty terminowe.

Podobne wyszukania:

 • wzór pisma o odblokowanie konta bankowego przez komornika
 • jak napisać wniosek do komornika o odblokowanie konta
 • wniosek do komornika o zdjęcie zajęcia konta bankowego
 • wniosek o odblokowanie konta bankowego
 • wzory pism do komornika o odblokowanie konta bankowego
 • wzór wniosku do komornika o zwolnienie rachunku bankowego
 • wniosek o zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *