Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy WZÓR

Jak napisać wniosek do komornika o zwrot pieniędzy? Zdarzają się sytuacje, w których komornik zajmuje pieniądze dłużnika niezgodnie z przepisami. Jeśli egzekucja zostanie umorzona, lub jest bezzasadna – warto dochodzić swoich praw i odzyskać nienależnie pobrane środki. Czy nie-dłużnik ma szansę odzyskać swoje pieniądze? Co należy zrobić, aby środki zostały zwrócone?

Wstęp

jak-odzyskac-pieniadze-od-komornika-wzor-pisma-pdf-docNajważniejszym i zarazem podstawowym krokiem jest wystosowanie do komornika wniosku, w którym zażądamy zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy. Aby komornik uznał pismo, w jego treści powinny znaleźć się niezbędne elementy spełniające wymogi formalne stawiane pismom komorniczym. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego wniosku, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku do komornika, który pobierzesz poniżej:

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy wzór

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

Czy nienależnie pobrane przez komornika środki pieniężne podlegają zwrotowi?

Odpowiedzi na pytanie, czy dłużnikowi należy się zwrot nienależnie pobranych pieniędzy przez komornika, szukać trzeba w Kodeksie cywilnym. Do zagadnienia odnosi się artykuł 410 KC, w którym czytamy:

Świadczenie jest nienależne, jeżeli:

– ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo

– jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo

– jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.

Oznacza to, że jeśli komornik pobrał środki pieniężne z konta dłużnika w sposób niezgodny z przepisami lub gdy udowodnione zostało, że dług nie istniał, osoba pokrzywdzona może złożyć wniosek do komornika o zwrot pieniędzy.

Komornik ma przy tym obowiązek wniosek uwzględnić i zwrócić środki nie-dłużnikowi. Jeśli nie zrobi tego w rozsądnym terminie, wnioskodawca może złożyć na niego skargę.

W jakich okolicznościach da się odzyskać nienależnie pobrane przez komornika pieniądze?

Kiedy przytoczona wyżej podstawa prawna znajdzie zastosowanie? Pismo do komornika o zwrot pieniędzy nie-dłużnik może złożyć wtedy, kiedy:

  • podważy nakaz zapłaty,
  • udowodni spłatę lub nieistnienie zadłużenia,
  • podważy wyrok z klauzulą wykonalności, na podstawie którego komornik zajął jego pieniądze.

Taka możliwość pojawia się między innymi w sytuacji, kiedy dłużnik nie zostaje prawidłowo poinformowany o prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu. Powinien on otrzymać nakaz zapłaty wraz z pozwem na „faktyczny” adres zamieszkania, czyli tak, aby mógł zapoznać się z tymi dokumentami.

Jeśli dłużnik dowiaduje się o postępowaniu egzekucyjnym dopiero po jego zakończeniu, na przykład w momencie otrzymania pisma od komornika lub w momencie dostrzeżenia, że jego środki zostały zajęte, ma prawo powołać się na nieważność czynności prawnej.

Prawidłowy przebieg procedury wymaga bowiem, aby Sąd Rejonowy przesłał na adres zamieszkania dłużnika nakaz zapłaty i pozew (listem poleconym).

Jeśli dłużnik nie otrzymał stosownego pisma, może wnioskować o przywrócenie terminu do odwołania się od nakazu. Kiedy taki wniosek wniesie, nakaz zapłaty traci ważność.

Wraz z nim nienależne stają się także pobrane przez komornika środki, co oznacza, że nie-dłużnikowi przysługuje ich zwrot. Na czyje ręce należy złożyć wniosek o zwrot pieniędzy?

Wniosek o zwrot pieniędzy kieruje się do komornika czy do wierzyciela?

Wydawać by się mogło, że odpowiedź na pytanie – do kogo skierować wniosek o zwrot nienależnie pobranych przez komornika środków – jest oczywista. Jednak wiele zależy od etapu postępowania egzekucyjnego, na którym nakaz zapłaty pozbawiono klauzuli wykonalności.

Komornik ma bowiem obowiązek przekazania zajętych środków wierzycielowi w określonym terminie. Do kogo złożyć więc wniosek: do komornika czy do wierzyciela?

Najczęściej wniosek o zwrot środków kieruje się do komornika, który po pobraniu pieniędzy z konta dłużnika przechowuje je na rachunku depozytowym. Zgodnie z przepisami, komornik musi przekazać te środki wierzycielowi w ciągu 4 dni.

Jeśli więc określony termin minął, wniosek o zwrot pieniędzy należy kierować już do wierzyciela. Nie-dłużnik może dowiedzieć się o tym, czy jego środki zostały już przekazane dalej na podstawie tego, czy komornik sporządził już postanowienie o zakończeniu postępowania egzekucyjnego.

Na szczęście, wzór pisma o oddanie pieniędzy z tytułu niesłusznie zajętych środków nadaje się do sporządzenia dokumentu adresowanego zarówno do komornika, jak i do wierzyciela.

Należy jedynie uzupełnić go odpowiednimi danymi.

Złożyć wniosek czy czekać na zwrot?

Chociaż nienależnie pobrane środki podlegają zwrotowi, to jednak w gestii osoby poszkodowanej leży wnioskowanie o ich zwrot od komornika lub wierzyciela. Nie warto więc bezczynnie czekać, zwłaszcza że termin zwrotu nie jest w żaden sposób regulowany przez przepisy prawa.

Oznacza to, że nie-dłużnik musi sam upominać się o swoje pieniądze. Zdarza się, że oczekiwanie na ich zwrot trwa tygodniami, ponieważ procedurą tą zajmują się pracownicy kancelarii komorniczej, nie zaś sam komornik.

Należy podkreślić przy tym, że we wniosku o zwrot niesłusznie wyegzekwowanych pieniędzy nie-dłużnik wyznacza konkretny termin oddania środków. Jeśli dojdzie do jego przekroczenia, warto wnieść również skargę na czynności komornika.

Co powinno zawierać pismo do komornika o zwrot pieniędzy?

Wiele osób nie wie, jak napisać pismo do komornika o zwrot pieniędzy. Taki dokument musi zawierać określone elementy formalne, aby odzyskanie pieniędzy od komornika było możliwe.

Aby wniosek był rzeczowy i skuteczny, warto wykorzystać przygotowany przez nas gotowy do wypełnienia wzór pisma do komornika o zwrot pieniędzy, w którym uwzględnia się między innymi:

  • dane (nie)dłużnika,
  • dane wierzyciela,
  • wysokość nienależnie pobranej kwoty środków pieniężnych,
  • podstawę umorzenia egzekucji i czynności komornika,
  • termin na zwrot nienależnie pobranej kwoty,
  • numer konta bankowego do przelewu.

Podpisany dokument należy później zanieść osobiście do kancelarii komorniczej lub przesłać listem poleconym.

Podsumowanie

Niestety często dochodzi do sytuacji, w których następuje błędne wskazanie osoby dłużnika np. w elektronicznym postępowaniu upominawczym – cierpią na tym oczywiście osoby niemające nic wspólnego z egzekwowanym przez komornika zadłużeniem.

Mamy nadzieję, że dzięki naszemu wzorowi – odzyskanie pieniędzy od komornika za błędnie wszczętą egzekucję komorniczą będzie znacznie łatwiejsze!

Składając do komornika wniosek, warto dokładnie przeanalizować i udokumentować pobranie z konta pieniędzy (zajęte konto bankowe), bądź zajęcie wynagrodzenia, zwrotu podatku etc.

Jeśli wszystko pójdzie po Twojej myśli, komornik umorzy postępowanie egzekucyjne i dokona zwrotu pieniędzy, które prawdopodobnie znajdują się jeszcze w depozycie komornika.

Na koniec dodam jeszcze powodzenie całej sprawy – rozchodzić się będzie o szybkie podjęcie czynności zmierzających do odzyskania pieniędzy, bo odzyskanie pieniędzy, które już trafiły na konto wierzyciela, znacznie utrudni ich odzyskanie, w tym celu warto zaopatrzyć się we wniosek o zwrot pieniędzy od wierzyciela, który pobierzesz poniżej:

Wniosek do wierzyciela o zwrot pieniędzy wzór

wniosek-do-wierzyciela-o-zwrot-pieniedzy-wzor-pdf-doc
Wniosek do wierzyciela o zwrot pieniędzy wzór

Podobne:

Wpis pochodzi z kategorii: