Wniosek o przyspieszenie, wyznaczenie, przyspieszenie wyznaczenia i przyspieszenie rozpoznania sprawy

Przeglądając aktualne terminy rozpraw, śmiało można stwierdzić, że w większości sądów na pierwszą sprawę rozwodową czekać trzeba nawet rok. Nieco krótsze terminy obowiązują w sprawach o zapłatę i w sprawach o dział spadku prowadzonych przez Sądy Rejonowe, jako sądy I instancji.

Przyjmując jednak, że większość spraw nie kończy się na jednej rozprawie, można mieć wątpliwość, czy zakończy się ona na przestrzeni kilku kolejnych lat.

Na tak długie rozpoznanie sprawy strony postępowania nie zawsze mogą sobie pozwolić. Dla przykładu wskazać należy sprawy o wpis w księdze wieczystej (bo brak ujawnienia prawa własności nieruchomości nabytej na kredyt może wnioskodawcę słono kosztować).

W tej sytuacji (i w innych sytuacjach) rozwiązaniem może okazać się wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy lub wniosek o wyznaczenie terminu rozprawy.

… za chwilę omówię kilka najważniejszych wniosków, które znacznie mogą ułatwić Ci szybkie i pomyślne przeprowadzenie sprawy:

Przyspieszenie terminu rozprawy

Wiele spraw czeka w sądzie na wyznaczenie terminu rozprawy. Wnioskodawca/powód, a nawet pozwany, czy uczestnik postępowania, któremu zależy na szybszym rozpoznaniu sprawy, może złożyć wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy.

Niniejszy wniosek powinien trafić na stół sędziego referenta, czyli tego, do którego referatu sprawa została skierowana. To właśnie w gestii tego sędziego leżeć będzie ewentualne przychylenie się do wniosku o przyspieszenie terminu rozprawy.

Będzie to niestety jego decyzja uznaniowa, bowiem żaden przepis nie reguluje terminów rozpoznania spraw sądowych. Wiadomo jedynie, że należy „bronić się” przed tzw. przewlekłością postępowania.

Jeżeli jednak ta nie zachodzi, a sprawa oczekuje w kolejce do rozpoznania, tak jak wiele innych spraw w tym wydziale, zasadnym będzie złożenie odpowiednio uzasadnionego wniosku/prośby o przyspieszenie jej rozpoznania.

Wzór wniosku o przyspieszenie sprawy w sądzie zamieszczam poniżej:

Wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy – wzór

Wniosek-o-przyspieszenie-terminu-rozprawy-wzor-pdf-doc
Wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy – wzór

Wniosek o przyspieszenie wyznaczenia terminu rozprawy

Skoro wniosek o przyspieszenie wyznaczenia terminy rozprawy może być dowolnie potraktowany przez sędziego, warto skupić się na podniesieniu w nim takich argumentów, które mogą wpłynąć na przychylność sędziego.

W zależności do rodzaju sprawy przesłanką do szybszego wyznaczenia rozprawy mogą być powody:

  • Rodzinne – plany związane ze zmianą miejsca zamieszkania, sprzedażą spornego majątku
  • Zdrowotne – podjęcie planowanego leczenia np. pobyt w sanatorium, pogłębiające się schorzenia utrudniające przemieszczanie się
  • Wyjazd za granicę – w celach zarobkowych lub mieszkaniowych
  • Potrzeba uregulowania spraw majątkowych – sprzedaż majątku, wprowadzenie odpowiedniego zarządu
  • Potrzeba szybkiej sprzedaży nieruchomości – najczęściej w sprawach o wpis w księdze wieczystej.

Podniesione argumenty warto doprecyzować, opisując sytuację na tyle klarownie, by sędzia widział powody do przyspieszenia terminu rozprawy.

Na poparcie podnoszonych okoliczności warto dołączyć odpowiednie dowody tj. zaświadczenie lekarskie, historia choroby, pismo ze skierowaniem do sanatorium, zaświadczenie od pracodawcy o delegacji, czy umowa kredytowa.

Pismo o przyspieszenie wyznaczenia terminu rozprawy zamieszczam poniżej:

Wniosek o przyspieszenie wyznaczenia terminu rozprawy – wzór

Wniosek-o-przyspieszenie-wyznaczenia-terminu-rozprawy-wzor-pdf-doc
Wniosek o przyspieszenie wyznaczenia terminu rozprawy – wzór

Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy

Jeśli w sprawie nie zachodzi przewlekłość postępowania, a wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy ma jedynie ułatwić „życie” wnioskodawcy, należy w treści jego uzasadnienia, odnieść się do swoich potrzeb zaniechując natomiast wystosowywania zarzutów względem sądu. „Walczyć” bowiem należy o przychylność sędziego.

Pozytywnie rozpoznany wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy powinien przynieść skutek w postaci rychłego otrzymania pisma z sądu o wyznaczeniu rozprawy lub rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym (jeśli taki tryb został przewidziany dla tego rodzaju spraw).

Po złożeniu wniosku o przyspieszenie rozprawy sprawy można również próbować zdobyć informacje odnośnie jego rozpoznania, wykonując telefon do sądu, a dokładnie wydziału zajmującego się daną sprawą.

Natomiast w sprawie, w której doszło już do przewlekłości postępowania zamiast wniosku o wyznaczenie terminu rozprawy, zasadne będzie złożenie odpowiedniej skargi na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Skarga na przewlekłość postępowania uznana za zasadną, powinna przynieść skutek również w postaci przyspieszenia rozpoznania sprawy. Może być także podstawą przyznania odpowiedniej rekompensaty pieniężnej dla stron lub uczestników postępowania, którzy złożyli skargę.

Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy – wzór

Wniosek-o-przyspieszenie-rozpoznania-sprawy-wzor-doc-pdf
Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy – wzór