Wniosek o umorzenie długu u komornika WZÓR

Jak napisać wniosek o umorzenie długu u komornika? i co napisać w uzasadnieniu, aby komornik był skory umorzyć egzekucję? o tym wszystkim przeczytasz w poniższym poradniku.

Znajdziesz też aktualny i sprawdzony już wielokrotnie wzór wniosku o umorzenie długu u komornika, który wystarczy pobrać, wydrukować i wypełnić swoimi danymi.

Umorzenie długu u komornika

Komornik prowadzi czynności komornicze na wyraźny wniosek wierzyciela, a zakres tych czynności (np.: zajęcie konta, zajęcie pensji, zajęcie nieruchomości) określa także wierzyciel.

Podstawowym powodem, dla którego komornik jest w stanie umorzyć egzekucję, może być:

 • umorzenie z urzędu,
 • umorzenie na wniosek,
 • umorzenie z mocy prawa,
 • i umorzenie na wskutek braku majątku dłużnika.

Nas interesuje wniosek o umorzenie długu u komornika.

Jak napisać pismo do komornika? aby Twój wniosek został potraktowany z należytą powagą, należy zawrzeć w piśmie niezbędne dane, których będzie wymagał komornik do zidentyfikowania dłużnika, wierzyciela i samej egzekucji komorniczej.

Komornicy prowadzą nawet po 100 spraw jednocześnie, dlatego tak ważny jest zakres danych, które zamieścisz we wniosku.

We wniosku powinny więc znaleźć się takie dane jak:

 • dane osobowe dłużnika,
 • dane wierzyciela,
 • numer PESEL dłużnika,
 • dane kontaktowe dłużnika,
 • adres zamieszkania,
 • sygnatura akt (jeśli ją posiadasz).

…niemniej ważne jest też samo uzasadnienie wniosku o umorzenie długu u komornika. Tutaj należy powołać się np. na ciężką sytuację finansową, słaby stan zdrowia i brak możliwości zarobkowania, bezzasadność prowadzonej egzekucji, przedawnienie długu itd.

Do uzasadnienia wniosku o umorzenie długu u komornika warto dołączyć też załączniki w postaci kopii dokumentów, które potwierdzają to, co napisaliśmy w uzasadnieniu, np.:

 • dowody potwierdzające ciężką sytuację życiową,
 • wypis ze szpitala,
 • wyciąg z konta bankowego,
 • wypowiedzenie umowy o pracę,
 • stałe ponoszone rachunki (czynsz za mieszkanie),
 • itp.

Wniosek o umorzenie długu u komornika wzór

Wniosek-o-umorzenie-dlugu-u-komornika-wzor-doc-pdf
Wniosek o umorzenie długu u komornika WZÓR

Podsumowanie

Jak widzisz, pismo do komornika o umorzenie zadłużenia musi być napisane według konkretnego wzoru, nie może to być byle jak napisany wniosek, bo z pewnością wyląduje w koszu na śmieci, a nie tego przecież chcesz…

Aby umorzyć zadłużenie u komornika, pobierz poniższy wzór wniosku i wyślij go na adres kancelarii komorniczej (adres znajdziesz w internecie) lub zanieś wniosek osobiście do sekretariatu komornika.