Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej wzór

Rodzinna piecza zastępcza jest formą sprawowania opieki nad dzieckiem, którego rodzice zostali pozbawieni całkowicie lub częściowo władzy rodzicielskiej. Osoba zainteresowana objęciem pieczy zastępczej nad małoletnim, powinna złożyć wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej może złożyć:

  • osoba spokrewniona z dzieckiem – najczęściej są to dziadkowie i rodzeństwo
  • osoba prowadząca tzw. rodzinny dom dziecka
  • instytucja pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego.

Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej wzór

wniosek-o-ustanowienie-rodziny-zastepczej-wzor-pdf-doc
Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej wzór

Osoba składająca wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej powinna dać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej. Dla sądu istotne znaczenie będzie mieć jej sytuacja rodzinna – wykonywanie władzy rodzicielskiej, realizacja obowiązków alimentacyjnych, a także zdolność do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, zapewnienie dziecku odpowiednich warunków bytowych i mieszkaniowych oraz odpowiedniego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, edukacji i realizowania zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji wolnego czasu.

Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej należy złożyć w sądzie opiekuńczym (Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich). Wniosek jest wolny od opłat.