Wniosek o utwardzenie drogi gminnej WZÓR z omówieniem

Jak napisać wniosek o utwardzenie drogi gminnej? podanie do gminy o utwardzenie drogi dotyczy najczęściej nowo powstałych osiedli, gdzie dojazd do posesji odbywa się drogami ziemnymi, szybko ulegającymi zniszczeniu.

Wstęp

wniosek-o-utwardzenie-drogi-gminnej-wzor-pdf-doc-wordJeśli przejazd przez taką drogę jest utrudniony lub wręcz niemożliwy, należy sporządzić pisemny wniosek o utwardzenie drogi do jej zarządcy. Czyim obowiązkiem jest dbanie o stan techniczny dróg i jak sporządzić pismo o utwardzenie drogi?

Aby pismo zostało potraktowane poważnie, należy zawrzeć w nim elementy i informacje mające na celu spełnienie wymogów formalnych pisma, a także ułatwienie zarządcy dokładne zlokalizowanie drogi, którą chcemy utwardzić. Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wniosku o utwardzenie drogi gminnej, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o utwardzenie drogi gminnej

wniosek-o-utwardzenie-drogi-gminnej-wzor-pdf-doc-word
Wniosek o utwardzenie drogi gminnej wzór

Kto odpowiada za utwardzenie drogi?

Zarządca drogi odpowiada za utrzymanie jej w odpowiednim stanie technicznym. Dotyczy to zarówno samej drogi, jak i chodników czy innych elementów drogowych.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku zarządca drogi ma także obowiązek wykonywania okresowych kontroli stanu technicznego dróg, prowadzenia specjalnej książki drogi oraz podejmowania działań interwencyjnych, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Ich celem jest zapewnienie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa ruchu na drodze.

W przypadku dróg ziemnych odpowiedni wniosek trzeba złożyć więc do gminy, która jest zarządcą większości dróg prowadzących do posesji – część z nich może być drogami prywatnymi.

Czym może skutkować pismo do gminy o utwardzenie drogi?

Wniosek o utwardzenie drogi gminnej nie zawsze skutkuje oczekiwaną przez wnioskujących reakcją. Zarządca dróg ziemnych może podjąć bowiem różne działania, mające na celu rozwiązanie problemu.

Najczęściej jest to naprawa nawierzchni drogi poprzez jej utwardzenie, remont ubytków czy wyprofilowanie. Niekiedy gmina wprowadza na drodze jedynie ograniczenie prędkości, które pozwalają zagwarantować bezpieczny przejazd lub zamyka czasowo odcinek drogi i wyznacza objazdy.

W przypadku utwardzenia nawierzchni zarządca może zdecydować się na kilka rozwiązań. Utwardzenie odbywa się między innymi poprzez wysypanie kruszywa, gruzu lub gruzu mieszanego (betonowo-ceglanego).

 Jak napisać podanie do gminy o utwardzenie drogi?

Jeśli chodzi o utwardzenie drogi gminnej, wniosek musi zawierać szereg informacji, bez których niemożliwe będzie jego rozpatrzenie. Chociaż wnioskodawców może być wielu, najlepiej jeśli pismo sporządzi ich przedstawiciel, który zawrze w piśmie swoje dane osobowe i kontaktowe.

Wzór pisma o utwardzenie drogi nie może obyć się bez wskazania adresata, czyli zarządcy drogi, odpowiedzialnego za jej stan techniczny. W przypadku dróg dojazdowych do posesji najczęściej będzie to gmina. Niezbędne jest także dokładne określenie ulicy, której dotyczy wniosek. Jeżeli pismo nie odnosi się do całej drogi, należy wskazać jej odcinek poprzez podanie numerów posesji.

Wniosek o utwardzenie drogi gminnej może zawierać informacje dotyczące proponowanego sposobu wzmocnienia nawierzchni. Nie stanowi to jednak obowiązku wnioskującego i nie obliguje zarządcy do wyboru wskazanego rozwiązania.

Aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie pisma, warto zaproponować utwardzenie drogi kruszywem lub gruzem, dzięki czemu gmina nie będzie obawiała się o dodatkowe roszczenia mieszkańców, jeśli wybierze inną technologię remontu.

Należy wiedzieć, że wylanie mieszanki asfaltowej czy ułożenie kostki brukowej to kosztowne rozwiązanie, na które zarządca może nie mieć odpowiednich środków finansowych.

Wniosek do gminy o utwardzenie drogi może zawierać także wszelkie wskazania czy przeciwwskazania dotyczące remontu. W piśmie warto poprosić o ograniczenie zmian wysokościowych nawierzchni w miejscach zjazdów (bramy wjazdowe, furtki).

Ma to na celu uniknięcie konieczności dokonywania przebudowy prywatnych podjazdów oraz ochronę przed zaleganiem wody opadowej na połączeniu drogi i zjazdu.

Czy wniosek o utwardzenie drogi gminnej jest konieczny?

Mieszkańcy drogi, która wymaga utwardzenia, nie mogą podejmować działań na własną rękę, nawet jeśli po złożeniu odpowiedniego wniosku gmina odmówiła remontu, na przykład ze względu na brak środków finansowych.

Drogi gminne podlegają odpowiedniemu zarządcy i tylko on ma prawo dokonywać w ich obrębie jakichkolwiek zmian. Jeśli osoba prywatna podejmie się utwardzenia nawierzchni, może zostać oskarżona o samowolę budowlaną.

Jest to istotne nie tylko z perspektywy łamania obowiązującego prawa. Bardzo często takie samowolne działanie wiąże się bowiem z nieprzestrzeganiem obowiązujących wymogów technicznych. Jeśli droga zostanie utwardzona kruszywem mieszanym, zawierającym na przykład fragmenty ceramiki czy szkła, może dojść do uszkodzenia przejeżdżających drogą pojazdów.

Z kolei nieprawidłowa wysokość nawierzchni może mieć wpływ na kierunek odpływu wody opadowej, czego skutkiem nierzadko jest zalewanie położonych w pobliżu posesji.

Gmina jako zarządca drogi powinna przywrócić ją do stanu poprzedniego – sprzed samowolnego utwardzenia – jednak mieszkaniec, który dokonał samowoli budowlanej, z pewnością zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.

W niektórych przypadkach remont drogi podlega zgłoszeniu lub obowiązkowi uzyskania zgodę na budowę.

Nawet jeśli utwardzenie nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia mieszkaniec, który nie ma prawa do dysponowania terenem na cele budowlane – droga należy do gminy, nie jest prywatna – nie może samowolnie podejmować się jej remontu, gdyż grozi mu za to wysoka grzywna.

Podobne wzory pism:

4.7/5 - (4 votes)
Wpis pochodzi z kategorii: