Wniosek o weryfikację wartości działki lub mieszkania WZÓR

wniosek-o-weryfikacje-wartosci-dzialki-mieszkania-wzor-pdf-docZakup taniego mieszkania czy działki to nie zawsze dobra okazja. Może bowiem zdarzyć się, że płacąc zaniżoną cenę, kupujący zostanie obciążony karą od Urzędu Skarbowego za np. zaniżanie wartość nieruchomości. Przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży warto zatem złożyć wniosek o weryfikację wartości nieruchomości. Aby ułatwić Ci sporządzenie takie dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wniosku o weryfikację wartości działki i mieszkania.

Dlaczego nieruchomość może mieć niższą cenę?

Wniosek o weryfikację wartości działki czy mieszkania to rozwiązanie, z którego warto skorzystać, trafiając na atrakcyjną ofertę sprzedaży. Konsekwencje zakupu nieruchomości o zaniżonej cenie mogą bowiem okazać się bardzo dotkliwe. Tymczasem niższa cena działki czy domu często wynika na przykład z chęci szybkiej sprzedaży – kiedy właściciel pilnie potrzebuje gotówki lub przeprowadza się do innego miasta.

Cenę obniża także, chociażby niesprzyjająca lokalizacja, uciążliwe sąsiedztwo czy zły stan techniczny lokalu. W ostatnim przypadku właściciel z reguły decyduje się obniżyć cenę, aby nabywca miał więcej środków na remont mieszkania.

Wniosek o weryfikację wartości nieruchomości wzór

wniosek-o-weryfikacje-wartosci-nieruchomosci-wzor-pdf-doc
Wniosek o weryfikację wartości nieruchomości wzór

W praktyce wiele osób zaniża cenę nieruchomości jedynie w dokumentach, aby odprowadzić niższy podatek od czynności cywilno prawnych (2% od wartości transakcji). Warto wiedzieć jednak, że US ma nawet 5 lat na weryfikację ceny zakupu nieruchomości, a w przypadku wykrycia, iż została ona zaniżona lub zawyżona, urząd pociągnie podatnika do odpowiedzialności.

Kiedy można mówić o zaniżonej wartości nieruchomości?

Podczas określania wartości nieruchomości Urząd Skarbowy bierze pod uwagę wartość rynkową, która nie zawsze będzie pokrywała się z ceną ustaloną pomiędzy stronami transakcji. Wniosek o weryfikację wartości działki lub mieszkania warto złożyć szczególnie wtedy, kiedy cena ta wydaje się naprawdę atrakcyjna na tle innych wystawionych na sprzedaż nieruchomości.

Zasadniczo, problemem będzie zaniżenie wartości mieszkania lub działki na kwotę co najmniej o 33% niższą niż cena rynkowa. Z kolei wartość tą US określi na podstawie średnich cen w danej miejscowości, biorąc pod uwagę również ich stan i stopień zużycia.

Konsekwencje zaniżenia wartości nieruchomości

Podczas sprzedaży nieruchomości to notariusz pobiera od stron umowy podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% i przekazuje go do Urzędu Skarbowego. Procent ten wyliczany jest na podstawie ceny sprzedaży, zatem ustalona przez strony kwota przekłada się bezpośrednio na wysokość zobowiązania podatkowego.

Po zawarciu umowy odpis aktu notarialnego zostaje przesłany do US, gdzie podlega dokładnej analizie. W ciągu pięciu lat od dnia sprzedaży może odbyć się weryfikacja wartości nieruchomości przez Urząd Skarbowy, która w przypadku wykrycia nieprawidłowości zakończy się wezwaniem podatnika do podwyższenia określonej przez niego wartości rynkowej mieszkania czy działki.

Kupujący ma na to 14 dni od daty doręczenia wezwania. Jednocześnie organ zaproponuje również samodzielnie obliczoną wartość nieruchomości. Nabywca może więc zgodzić się z oceną urzędu i zapłacić jedynie różnicę pomiędzy podatkiem zapłaconym a tym, który faktycznie należał się US za sprzedaż danej nieruchomości (wraz z należnymi odsetkami liczonymi od daty zawarcia umowy sprzedaży).

W przypadku, kiedy podatnik nie odpowie na wezwanie urzędu, nie określi wartości nieruchomości lub poda wartość niezgodną z wartością rynkową, urząd powoła rzeczoznawcę majątkowego, który dokona faktycznej wyceny danej działki czy mieszkania.

Jeśli podana przez niego wartość będzie o 33% wyższa, niż ta podana przez nabywcę nieruchomości, zostanie on obciążony nie tylko kwotą wynikającą z różnicy podatku i odsetkami, ale również kosztami wynagrodzenia dla biegłego, który sporządził opinię.

Wzór pisma o weryfikację ceny zakupionej działki do Urzędu Skarbowego

Na początku warto zaznaczyć, że wypełniony wzór pisma o weryfikację ceny zakupionego mieszkania do Urzędu Skarbowego może pozostać bez odpowiedzi, bowiem urząd nie jest zobligowany do udzielenia podatnikowi odpowiedzi na tego typu wniosek.

Niektóre urzędy mogą poinformować wnioskującego, że nie dokonują szacowania wartości nieruchomości na cele indywidualne. Zdarza się jednak, że gdy podatnik składa wypełniony wzór wniosku o weryfikację wartości nieruchomości, urząd wszczyna postępowanie podatkowe.

Niemniej jednak warto pamiętać, aby pismo tego typu złożyć nie po podpisaniu umowy, lecz jeszcze przed jej zawarciem.

Podatnik powinien jednocześnie przygotować się do obrony swojego stanowiska, gdyż wyceny US często nie biorą pod uwagę wielu czynników obniżających w praktyce wartość nieruchomości. Nabywca może w pierwszej kolejności skorzystać z usług profesjonalnego rzeczoznawcy, który sporządzi wycenę konkretnej nieruchomości.

Jeśli chce uniknąć tego typu kosztów, powinien natomiast samodzielnie porównać cenę sprzedaży działki czy mieszkania w oparciu o przeciętne ceny stosowane w obrocie nieruchomościami w danej miejscowości, biorąc pod uwagę domy i działki o podobnych parametrach. Po zakupie warto gromadzić także wszelkie dokumenty, potwierdzające nakłady finansowe poniesione w związku z remontami.

Wpis pochodzi z kategorii: