WZORY PISM

odwolanie-od-orzeczenia-psychologicznego-wojsko-wzor-doc-pdf

Odwołanie od orzeczenia psychologicznego wojsko WZÓR

Podjęcie pracy związanej ze stresem i dużą odpowiedzialnością z reguły wymaga pozytywnego zaliczenia badań psychologicznych, które potwierdzają zdolność do objęcia określonego stanowiska. Zasada ta dotyczy wielu służb państwowych (policja, straż pożarna), w tym również wojska. Niezaliczone testy psychologiczne do wojska wykluczają kandydata na żołnierza z procedury rekrutacji. Można jednak odwołać się od opinii psychologa. Wstęp Jak …

Odwołanie od orzeczenia psychologicznego wojsko WZÓR Czytaj więcej:

odmowa-swiadczenia-pielegnacyjnego-odwolanie-wzor-pdf-doc

Odmowa świadczenia pielęgnacyjnego odwołanie WZÓR

Jak napisać odwołanie od odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego? Odmowa świadczenia pielęgnacyjnego to powszechne zjawisko. Opiekunowie osób niepełnosprawnych nie powinni jednak łatwo się poddawać. Należy wiedzieć, że od negatywnej decyzji MOPS czy GOPS przysługuje odwołanie. Warto złożyć je, chociażby z uwagi na fakt, że nawet do 90% wniosków o zasiłek pielęgnacyjny jest odrzucanych przy pierwszym podejściu, …

Odmowa świadczenia pielęgnacyjnego odwołanie WZÓR Czytaj więcej:

Pismo do kuratorium od rodziców WZÓR

Jak napisać pismo do kuratorium od rodziców? Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Kuratorium sprawuje nad szkołami publicznymi i niepublicznymi nadzór pedagogiczny. Jeśli więc pracownicy placówki łamią przepisy i nie wypełniają swoich obowiązków, rodzic może złożyć na nich oficjalną skargę. Podobne prawo przysługuje rodzicowi wtedy, kiedy pedagodzy nie …

Pismo do kuratorium od rodziców WZÓR Czytaj więcej:

umowa-zlecenie-dla-ksiegowej-wzor-pdf-doc-przyklad

Umowa zlecenie dla księgowej – WZÓR + instrukcja

Jak napisać umowę zlecenie z księgową? Brak jest jakichkolwiek regulacji prawnych, które zabraniały świadczenia usług księgowych na podstawie umowy zlecenia. Zgodnie z zasadą swobody umów, strony mogą w sposób dowolny kształtować stosunek prawny pod warunkiem, że nie sprzeciwia się on ustawie zasadom współżycia społecznego ani naturze stosunku. Wstęp Jak więc powinna wyglądać umowa zlecenie dla …

Umowa zlecenie dla księgowej – WZÓR + instrukcja Czytaj więcej:

wniosek-o-wyrownanie-dodatku-stazowego-wzor-pdf-doc

Wniosek o wyrównanie dodatku stażowego wzór

Jak napisać wniosek o wyrównanie dodatku stażowego? Jeśli w trakcie zatrudnienia pracownik uzupełni dokumentacją wykazującą dodatkowy staż pracy, ma możliwość ubiegania się o wyrównanie przyznanego dodatku stażowego. Pracodawca powinien na nowo wyliczyć wtedy należny pracownikowi dodatek stażowy, chyba że doszło do przedawnienia roszczeń z tego tytułu.  Wstęp Jak napisać taki wniosek do pracodawcy? aby spełnił …

Wniosek o wyrównanie dodatku stażowego wzór Czytaj więcej:

Oświadczenie o utracie karty kierowcy PDF WZÓR

Jak napisać oświadczenie o utracie karty kierowcy? Dokument ten jest niezwykle ważny dla każdej osoby kierującej pojazdem, w którym zamontowany jest tachograf cyfrowy. Karta z chipem rejestruje przebieg jazdy i postoje, co pozwala udokumentować fakt przestrzegania przepisów przez kierowcę. Wstęp Bez takiego dokumentu, pracownik firmy transportowej nie może przemieszczać się bez ograniczeń, dlatego utrata karty …

Oświadczenie o utracie karty kierowcy PDF WZÓR Czytaj więcej:

podanie-o-ponowne-zatrudnienie-po-przejsciu-na-emeryture-wzor-pdf-doc

Podanie o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę WZÓR

Czy pracownik może złożyć podanie o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę? Praca na emeryturze to rozwiązanie dopuszczalne przepisami i – co równie ważne – rozwiązanie bardzo korzystne dla emeryta, który może pobierać w takich okolicznościach zarówno świadczenie emerytalne, jak i wynagrodzenie za pracę. Jednak, aby prawo do emerytury nie zostało zawieszone, senior musi najpierw …

Podanie o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę WZÓR Czytaj więcej:

Wniosek-o-przyspieszenie-terminu-rozprawy-wzor-pdf-doc

Wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy WZÓR

Jak napisać wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy? Ze względu na dużą liczbę spraw, które trafiają do sądów, zbyt małą liczbę pracowników sądowych, w tym sędziów i referendarzy oraz niekiedy zawiłości proceduralne, na rozpoznanie sprawy sądowej często czekać trzeba wiele miesięcy lub lat. Wstęp Niestety często przedłużające się sprawy sądowej kosztują zwykłych ludzi nie tylko masę …

Wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy WZÓR Czytaj więcej:

pismo-do-komornika-o-braku-mozliwosci-zajecia-wynagrodzenia-wzor-pdf-doc

Pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia WZÓR

Jak napisać pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia? Dłużnikowi, który uchyla się od zapłaty, komornik może zająć część wynagrodzenia. W zależności od jego formy zatrudnienia różnie kształtuje się wysokość kwoty, którą można z pensji potrącić. Między innymi takich ustaleń dotyczy odpowiedź pracodawcy na pismo od komornika w sprawie zajęcia wynagrodzenia za pracę – …

Pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia WZÓR Czytaj więcej:

wniosek-o-umorzenie-prac-spolecznych-wzor-pdf-doc

Wniosek o umorzenie prac społecznych WZÓR

Jak napisać wniosek o umorzenie prac społecznych? Czy można złożyć wniosek o umorzenie prac społecznych? Zgodnie z przepisami możliwe jest zarówno umorzenie prac społecznych, jak i ich skrócenie czy odroczenie. Nie każdy skazany ma jednak możliwość wnioskowania o zwolnienie z odbycia takiej kary. Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc złożyć wniosek o umorzenie prac społecznych …

Wniosek o umorzenie prac społecznych WZÓR Czytaj więcej: