WZORY PISM

Wniosek-o-odwolanie-kuratora-wzor-pdf-doc

Pismo do sądu o zniesienie kuratora – wzór

Jak złożyć wniosek o zniesienie kuratora? Najczęściej stosowaną formą ograniczenia władzy rodzicielskiej jest poddanie rodziny stałemu nadzorowi kuratora sądowego. Nadzór kuratora wynika z orzeczenia sądu rodzinnego i ma na celu monitorować sytuację dziecka, a przede wszystkim czuwać, by dobro dziecka nie było zagrożone. Wprowadzenie Nadzór kuratora może zostać uchylony, kiedy ustaną przesłanki, którymi kierował się …

Pismo do sądu o zniesienie kuratora – wzór Czytaj więcej »

Wniosek-o-przyspieszenie-terminu-rozprawy-wzor-pdf-doc

Wniosek o przyspieszenie, wyznaczenie, przyspieszenie wyznaczenia i przyspieszenie rozpoznania sprawy

Przeglądając aktualne terminy rozpraw, śmiało można stwierdzić, że w większości sądów na pierwszą sprawę rozwodową czekać trzeba nawet rok. Nieco krótsze terminy obowiązują w sprawach o zapłatę i w sprawach o dział spadku prowadzonych przez Sądy Rejonowe, jako sądy I instancji. Przyjmując jednak, że większość spraw nie kończy się na jednej rozprawie, można mieć wątpliwość, …

Wniosek o przyspieszenie, wyznaczenie, przyspieszenie wyznaczenia i przyspieszenie rozpoznania sprawy Czytaj więcej »

wniosek-o-ustanowienie-rodziny-zastepczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej wzór

Rodzinna piecza zastępcza jest formą sprawowania opieki nad dzieckiem, którego rodzice zostali pozbawieni całkowicie lub częściowo władzy rodzicielskiej. Osoba zainteresowana objęciem pieczy zastępczej nad małoletnim, powinna złożyć wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej może złożyć: osoba spokrewniona z dzieckiem – najczęściej są to dziadkowie …

Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej wzór Czytaj więcej »

Pełnomocnictwo-dla-dziadkow-wzor-pdf-doc

Pełnomocnictwo dla dziadków wzór

Pełnomocnictwo dla dziadków to dokument, na podstawie którego dziadkowie będą mogli w wystarczający sposób sprawować przemijającą opieką nad małoletnimi wnukami. Potrzeba przygotowania pełnomocnictwa dla dziadków może wiązać się z wyjazdem rodziców do pracy za granicę lub podjęciem przez rodziców małoletniego pracy poza stałym miejscem zamieszkaniem. Pełnomocnictwo może okazać się przydatne także wówczas, gdy dziadkowie pomagają …

Pełnomocnictwo dla dziadków wzór Czytaj więcej »

Odwołanie-od-decyzji-PZU-operacja-chirurgiczna-wzor-doc-pdf

Odwołanie od decyzji PZU operacja chirurgiczna wzór

Składając odwołanie od decyzji PZU operacja chirurgiczna, warto zapoznać się z informacjami zawartymi w dokumencie pod nazwą Ogólne Warunki Ubezpieczenia. OWU ubezpieczyciel powinien przekazać ubezpieczonemu wraz z zawarciem umowy ubezpieczeniowej, a najpóźniej w dacie złożenia przez niego wniosku o wydanie przedmiotowego dokumentu. Odwołanie od decyzji PZU operacja chirurgiczna dla swej skuteczności powinno zostać złożone w …

Odwołanie od decyzji PZU operacja chirurgiczna wzór Czytaj więcej »

Skarga-do-nadzoru-budowlanego-wzor-pdf-doc

Skarga do nadzoru budowlanego wzór

Jak napisać donos do nadzoru budowlanego? skarga do nadzoru budowlanego, czyli tzw. policji budowlanej, może obejmować łamanie przepisów prawa budowlanego przez takie osoby jak inwestor, wykonawca, czy kierownik budowy. Najczęściej zgłaszane nieprawidłowości dotyczą: samowoli budowlanych braku tablicy informacyjnej na placu budowy braku zgłoszenia lub pozwolenia na rozpoczęcie robót budowlanych/rozbiórkowych samowolnych zmian w projekcie budowlanym skierowania …

Skarga do nadzoru budowlanego wzór Czytaj więcej »

Skarga-na-wspolpracownika-wzor-doc-pdf

Skarga na współpracownika wzór

W dużych firmach oraz organizacjach państwowych i samorządowych pracownik, który chce złożyć skargę na kolegę/koleżankę z pracy, powinien przestrzegać ustalonych procedur. Jeśli jednak u danego pracodawcy nie zostały ustalone żadne normy, skarga na współpracownika obejmująca rażące zarzuty powinna zostać złożona w formie pisemnej. Skarga na współpracownika może obejmować konkretne zachowanie lub sytuację, m.in. niekulturalne zachowanie …

Skarga na współpracownika wzór Czytaj więcej »

Wzor-pisma-do-sasiada-o-wyciecie-drzewa-doc-pdf

Wzór pisma do sąsiada o wycięcie drzewa

Pismo do sąsiada o wycięcie drzewa, czy przechodzących przez ogrodzenie gałęzi może pozwolić uniknąć niepotrzebnych sporów sąsiedzkich. Trzeba bowiem zauważyć, że dowolne wycięcie drzewa, czy obcięcie jego gałęzi bez zgody „właściciela” drzewa może doprowadzić do powstania pretensji z jego strony, a nawet roszczeń, których będzie mógł dochodzić na drodze postępowania sądowego. Powyższe wynika z regulacji …

Wzór pisma do sąsiada o wycięcie drzewa Czytaj więcej »

Wniosek-o-wymiane-slupa-energetycznego-pdf-doc-wzor

Wniosek o wymianę słupa energetycznego pdf wzór

Wniosek o wymianę słupa energetycznego mogą złożyć właściciele, posiadacze lub użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowej, na której znajduje się uszkodzony słup. Wniosek o wymianę słupa energetycznego powinien zostać rozpoznany w trybie pilnym, jeśli zgłoszone uszkodzenie zagraża bezpieczeństwu – zdrowiu i życiu osób zamieszkujących daną nieruchomość lub znajdujących się w pobliżu słupa domostw. Wniosek o wymianę słupa …

Wniosek o wymianę słupa energetycznego pdf wzór Czytaj więcej »

Podanie-o-zamiane-mieszkania-na-wieksze-mniejsze-wzor-doc-pdf

Podanie o zamianę mieszkania na większe/mniejsze

Najemca mieszkania komunalnego, jak i spółdzielczego ma prawo starać się o przydział takiego lokalu, którego właściwości i metraż będą odpowiadać wymaganiom, możliwościom finansowym i potrzebom jego rodziny. Najczęściej o nowy przydział mieszkania wnoszą osoby starsze i samotne oraz młode rodziny z dziećmi, uzasadniając podanie o zmianę mieszkania na większe/mniejsze, albo zbyt wysokimi kosztami utrzymania mieszkania, …

Podanie o zamianę mieszkania na większe/mniejsze Czytaj więcej »