WZORY PISM

Pismo do kuratorium od rodziców WZÓR

Jak napisać pismo do kuratorium od rodziców? Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Kuratorium sprawuje nad szkołami publicznymi i niepublicznymi nadzór pedagogiczny. Jeśli więc pracownicy placówki łamią przepisy i nie wypełniają swoich obowiązków, rodzic może złożyć na nich oficjalną skargę. Podobne prawo przysługuje rodzicowi wtedy, kiedy pedagodzy nie …

Pismo do kuratorium od rodziców WZÓR Czytaj więcej:

umowa-zlecenie-dla-ksiegowej-wzor-pdf-doc-przyklad

Umowa zlecenie dla księgowej – WZÓR + instrukcja

Jak napisać umowę zlecenie z księgową? Brak jest jakichkolwiek regulacji prawnych, które zabraniały świadczenia usług księgowych na podstawie umowy zlecenia. Zgodnie z zasadą swobody umów, strony mogą w sposób dowolny kształtować stosunek prawny pod warunkiem, że nie sprzeciwia się on ustawie zasadom współżycia społecznego ani naturze stosunku. Wstęp Jak więc powinna wyglądać umowa zlecenie dla …

Umowa zlecenie dla księgowej – WZÓR + instrukcja Czytaj więcej:

wniosek-o-wyrownanie-dodatku-stazowego-wzor-pdf-doc

Wniosek o wyrównanie dodatku stażowego wzór

Jak napisać wniosek o wyrównanie dodatku stażowego? Jeśli w trakcie zatrudnienia pracownik uzupełni dokumentacją wykazującą dodatkowy staż pracy, ma możliwość ubiegania się o wyrównanie przyznanego dodatku stażowego. Pracodawca powinien na nowo wyliczyć wtedy należny pracownikowi dodatek stażowy, chyba że doszło do przedawnienia roszczeń z tego tytułu.  Wstęp Jak napisać taki wniosek do pracodawcy? aby spełnił …

Wniosek o wyrównanie dodatku stażowego wzór Czytaj więcej:

Oświadczenie o utracie karty kierowcy PDF WZÓR

Jak napisać oświadczenie o utracie karty kierowcy? Dokument ten jest niezwykle ważny dla każdej osoby kierującej pojazdem, w którym zamontowany jest tachograf cyfrowy. Karta z chipem rejestruje przebieg jazdy i postoje, co pozwala udokumentować fakt przestrzegania przepisów przez kierowcę. Wstęp Bez takiego dokumentu, pracownik firmy transportowej nie może przemieszczać się bez ograniczeń, dlatego utrata karty …

Oświadczenie o utracie karty kierowcy PDF WZÓR Czytaj więcej:

podanie-o-ponowne-zatrudnienie-po-przejsciu-na-emeryture-wzor-pdf-doc

Podanie o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę WZÓR

Czy pracownik może złożyć podanie o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę? Praca na emeryturze to rozwiązanie dopuszczalne przepisami i – co równie ważne – rozwiązanie bardzo korzystne dla emeryta, który może pobierać w takich okolicznościach zarówno świadczenie emerytalne, jak i wynagrodzenie za pracę. Jednak, aby prawo do emerytury nie zostało zawieszone, senior musi najpierw …

Podanie o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę WZÓR Czytaj więcej:

Wniosek-o-przyspieszenie-terminu-rozprawy-wzor-pdf-doc

Wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy WZÓR

Jak napisać wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy? Ze względu na dużą liczbę spraw, które trafiają do sądów, zbyt małą liczbę pracowników sądowych, w tym sędziów i referendarzy oraz niekiedy zawiłości proceduralne, na rozpoznanie sprawy sądowej często czekać trzeba wiele miesięcy lub lat. Wstęp Niestety często przedłużające się sprawy sądowej kosztują zwykłych ludzi nie tylko masę …

Wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy WZÓR Czytaj więcej:

pismo-do-komornika-o-braku-mozliwosci-zajecia-wynagrodzenia-wzor-pdf-doc

Pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia WZÓR

Jak napisać pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia? Dłużnikowi, który uchyla się od zapłaty, komornik może zająć część wynagrodzenia. W zależności od jego formy zatrudnienia różnie kształtuje się wysokość kwoty, którą można z pensji potrącić. Między innymi takich ustaleń dotyczy odpowiedź pracodawcy na pismo od komornika w sprawie zajęcia wynagrodzenia za pracę – …

Pismo do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia WZÓR Czytaj więcej:

wniosek-o-umorzenie-prac-spolecznych-wzor-pdf-doc

Wniosek o umorzenie prac społecznych WZÓR

Jak napisać wniosek o umorzenie prac społecznych? Czy można złożyć wniosek o umorzenie prac społecznych? Zgodnie z przepisami możliwe jest zarówno umorzenie prac społecznych, jak i ich skrócenie czy odroczenie. Nie każdy skazany ma jednak możliwość wnioskowania o zwolnienie z odbycia takiej kary. Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc złożyć wniosek o umorzenie prac społecznych …

Wniosek o umorzenie prac społecznych WZÓR Czytaj więcej:

jak-odzyskac-pieniadze-od-komornika-wzor-pisma-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy WZÓR

Jak napisać wniosek do komornika o zwrot pieniędzy? Zdarzają się sytuacje, w których komornik zajmuje pieniądze dłużnika niezgodnie z przepisami. Jeśli egzekucja zostanie umorzona, lub jest bezzasadna – warto dochodzić swoich praw i odzyskać nienależnie pobrane środki. Czy nie-dłużnik ma szansę odzyskać swoje pieniądze? Co należy zrobić, aby środki zostały zwrócone? Wstęp Najważniejszym i zarazem …

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy WZÓR Czytaj więcej:

pismo-do-dyrektora-szkoly-w-sprawie-agresywnego-ucznia-wzor-pdf-doc

Pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia

Jak napisać pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia? Skala agresji w szkołach z roku na rok zdaje się być coraz poważniejszym problemem. Zarówno rodzice, jak i pedagodzy nie powinni więc bagatelizować ryzyka, jakie niesie za sobą takie zachowanie. Słysząc od dziecka o agresywnych czynach innego ucznia lub będąc ich świadkiem, należy reagować szybko …

Pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia Czytaj więcej: