WZORY PISM

odpowiedz-na-pozew-o-podwyzszenie-alimentow-wzor-doc-pdf

Odpowiedź na pozew o alimenty WZÓR pdf (przykład)

Jak napisać odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów? Pismo sądowe z pozwem o podwyższenie alimentów może zaskoczyć zobowiązanego do alimentacji. Trzeba jednak wiedzieć, że roszczenie o podwyższenie alimentów przysługuje każdemu uprawnionemu i sąd orzeknie zgodnie z jego wnioskiem, jeżeli tylko zostaną spełnione ku temu przesłanki przewidziane przepisami ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy. Sprawdź, czy przychylić …

Odpowiedź na pozew o alimenty WZÓR pdf (przykład) Czytaj więcej »

wniosek-o-zabezpieczenie-alimentow-wzor-doc-pdf

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie alimentów? WZÓR pobierz!

Wniosek o zabezpieczenie alimentów podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od wpłynięcia sprawy do sądu. Dlatego osoba, która chce szybko zabezpieczyć swoje prawa do świadczeń alimentacyjnych, zamiast czekać na termin sprawy wraz z pozwem alimentacyjnym lub rozwodowym, powinna złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów. Sprawdź, jak uzyskać zabezpieczenie alimentów, jak przygotować wniosek …

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie alimentów? WZÓR pobierz! Czytaj więcej »

Wniosek-o-umorzenie-postepowania-egzekucyjnego-alimentow-wzor-pdf-doc

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów wzór

Jak napisać wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów? Dłużnik alimentacyjny nie zawsze zdaje sobie sprawę, że raz wszczęte postępowanie egzekucyjne może ciągnąć się przez kolejne lata, nawet jeśli na bieżąco wywiązuje się z płacenia alimentów! Sprawdź, jak uniknąć komornika za alimenty oraz co zrobić, by umorzyć postępowanie egzekucyjne alimentów. Kiedy może dojść do wszczęcia postępowania …

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów wzór Czytaj więcej »

dobrowolna-umowa-alimentacyjna-wzor-pdf-doc

Dobrowolna umowa alimentacyjna wzór + omówienie!

Dobrowolna ugoda alimentacyjna to znakomita alternatywa dla wyroków sądowych. Kwestię alimentów można bowiem uregulować bez potrzeby wszczynania postępowania sądowego. Wystarczy zajęcie wspólnego stanowiska przez zobowiązanego i uprawnionego do alimentacji. Sprawdź, jak przygotować umowę alimentacyjną, co zawrzeć w treści ugody, by właściwie określić prawa i obowiązki stron lub pobierz gotowy wzór dobrowolnej umowy alimentacyjnej. Ugoda alimentacyjna, …

Dobrowolna umowa alimentacyjna wzór + omówienie! Czytaj więcej »

Wniosek-o-umorzenie-naleznosci-z-funduszu-alimentacyjnego-wzor-pdf-doc

WNIOSEK o umorzenie należności z funduszu alimentacyjnego WZÓR

Po wypłacie alimentów z funduszu alimentacyjnego zobowiązany do alimentacji staje się dłużnikiem właściwego organu. Od tego czasu, to gmina zajmująca się wypłatą zaliczek alimentacyjnych będzie dochodzić od dłużnika alimentacyjnego zwrotu wypłaconych należności. Dług w funduszu alimentacyjnym przedawnienie: czy dług z funduszu alimentacyjnego ulega przedawnieniu? wypłacone przez organ alimenty nie ulegają przedawnieniu, przez co dłużnik alimentacyjny …

WNIOSEK o umorzenie należności z funduszu alimentacyjnego WZÓR Czytaj więcej »

Upomnienie, skarga i nagana dla pracownika – WZORY PISM [pobierz]

Zgodnie z art. 108 kodeksu pracy, pracodawca ma prawo wymierzyć pracownikowi karę porządkową za nieprzestrzeganie przez niego przepisów i zasad panujących w zakładzie pracy. Kara porządkowa może przybrać formę upomnienia, nagany dla pracownika, a nawet kary pieniężnej, są to środki porządkowe, których użyć może pracodawca celem zmobilizowania pracownika do przestrzegania zasad w zakładzie pracy. Upomnienie, …

Upomnienie, skarga i nagana dla pracownika – WZORY PISM [pobierz] Czytaj więcej »

wniosek-o-przyspieszenie-wpisu-do-ksiegi-wieczystej-wzor-doc-pdf

Wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej PDF wzór

Księga wieczysta to szczególny dokument, który ma odzwierciedlać stan prawny danej nieruchomości. Domniemywa się, że stan prawny przedstawiony w księdze wieczystej m.in. ujawnione w księdze wieczystej prawo własności jest zgodny ze stanem faktycznym. Jeśli jest inaczej, właściciel nieruchomości może mieć problem z rozporządzeniem swoim prawem np. uzyskaniem kredytu hipotecznego lub przeniesieniem prawa własności. Z uwagi …

Wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej PDF wzór Czytaj więcej »

Wniosek-o-umorzenie-dlugu-u-komornika-wzor-doc-pdf

Wniosek o umorzenie długu u komornika WZÓR

Jak napisać wniosek o umorzenie długu u komornika? i co napisać w uzasadnieniu, aby komornik był skory umorzyć egzekucję? o tym wszystkim przeczytasz w poniższym poradniku. Znajdziesz też aktualny i sprawdzony już wielokrotnie wzór wniosku o umorzenie długu u komornika, który wystarczy pobrać, wydrukować i wypełnić swoimi danymi. Umorzenie długu u komornika Komornik prowadzi czynności …

Wniosek o umorzenie długu u komornika WZÓR Czytaj więcej »

Sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej wzór

Sporządzanie okresowych sprawozdań, to jedno z obowiązków opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej, sprawozdanie musi dotyczyć przebiegu sprawowanej pieczy. Sąd wymaga sprawozdań, aby w sposób formalny sprawować nadzór nad opiekunem prawnym. Sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej wzór Sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej wynika z art. 166 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.o.). Zgodnie z regulacją ustawy z …

Sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej wzór Czytaj więcej »

promesa-zatrudnienia-tymczasowo-aresztowanego-wzor-doc-pdf

Promesa zatrudnienia skazanego i tymczasowo aresztowanego WZÓR

Kodeks karny wykonawczy przewiduje możliwość podjęcia pracy przez osobę osadzoną. Korzyść z zatrudnienia skazanego i tymczasowo aresztowanego płynie zarówno dla niego samego, jak i dla zakładu karnego. Pozbawiony wolności, który wykonuje pracę, ma szansę na szybszą resocjalizację, uzyskanie dochodu oraz wcześniejsze wyjście z zakładu karnego. Szansę na opuszczenie więzienia przed czasem ma również osadzony, który …

Promesa zatrudnienia skazanego i tymczasowo aresztowanego WZÓR Czytaj więcej »