WZORY PISM

Wniosek-o-wymiane-slupa-energetycznego-pdf-doc-wzor

Wniosek o wymianę słupa energetycznego pdf wzór

Wniosek o wymianę słupa energetycznego mogą złożyć właściciele, posiadacze lub użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowej, na której znajduje się uszkodzony słup. Wniosek o wymianę słupa energetycznego powinien zostać rozpoznany w trybie pilnym, jeśli zgłoszone uszkodzenie zagraża bezpieczeństwu – zdrowiu i życiu osób zamieszkujących daną nieruchomość lub znajdujących się w pobliżu słupa domostw. Wniosek o wymianę słupa …

Wniosek o wymianę słupa energetycznego pdf wzór Czytaj więcej »

Podanie-o-zamiane-mieszkania-na-wieksze-mniejsze-wzor-doc-pdf

Podanie o zamianę mieszkania na większe/mniejsze

Najemca mieszkania komunalnego, jak i spółdzielczego ma prawo starać się o przydział takiego lokalu, którego właściwości i metraż będą odpowiadać wymaganiom, możliwościom finansowym i potrzebom jego rodziny. Najczęściej o nowy przydział mieszkania wnoszą osoby starsze i samotne oraz młode rodziny z dziećmi, uzasadniając podanie o zmianę mieszkania na większe/mniejsze, albo zbyt wysokimi kosztami utrzymania mieszkania, …

Podanie o zamianę mieszkania na większe/mniejsze Czytaj więcej »

Zgoda-pracownika-na-monitoring-pdf-doc-wzor

Zgoda pracownika na monitoring pdf wzór

Obecne przepisy nie pozwalają pracodawcy w sposób dowolny stosować monitoringu w miejscu wykonywania pracy przez osoby przez niego zatrudnione. Dlatego pracodawca, który chce zabezpieczyć zakład pracy, czy wybrane stanowiska sprzętem nagrywającym obraz lub obraz i dźwięk, zobowiązany jest o tym fakcie poinformować swoich pracowników, wymagana jest więc zgoda pracownika na monitoring. Informacja dla pracowników o …

Zgoda pracownika na monitoring pdf wzór Czytaj więcej »

umowa-uzyczenia-pracownika-wzor-pdf-doc

Umowa użyczenia pracownika wzór

Umowa użyczenia pracownika (znana też jako umowa wynajmu pracownika) to instytucja, na mocy której obecny pracodawca zawiera porozumienie z innym pracodawcą o przekazaniu mu na czas określony wybranego pracownika/pracowników. Obowiązki względem pracownika przejmuje na ten czas nowy pracodawca. Natomiast dotychczasowy pracodawca zostaje zwolniony z wypłaty pracownikowi  wynagrodzenia, opłacania za niego składek ZUS i zaliczek na …

Umowa użyczenia pracownika wzór Czytaj więcej »

List-do-sponsora-o-wsparcie-finansowe-wzor-doc-pdf

List do sponsora o wsparcie finansowe wzór

Sponsoring jest umową partnerską, która zakłada wzajemne świadczenia sponsora i sponsorowanego. Celem sponsoringu jest zapewnienie finansowego, usługowego lub rzeczowego wsparcia. Obecnie sponsoring występuje najczęściej w: sporcie – finansowanie imprez sportowych, meczów, turniejów sferze społecznej – wspieranie domów dziecka, domów opieki społecznej oraz akcji charytatywnych kulturze – finansowanie przedsięwzięć artystycznych, wernisaży, pokazów sztuce – finansowanie wystaw, …

List do sponsora o wsparcie finansowe wzór Czytaj więcej »

Skarga-na-lekarza-wzor-pdf-doc

Skarga na lekarza wzór

Jak napisać skargę na lekarza? to nic trudnego! Skarga na lekarza to jedno z podstawowych praw pacjenta, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Każdy pacjent ma prawo złożyć skargę na lekarza, personel medyczny, a nawet daną placówkę jeśli uważa, że doszło do złamania …

Skarga na lekarza wzór Czytaj więcej »

Upowaznienie-dla-babci-do-lekarza-wzor-pdf-doc

Upoważnienie dla babci do lekarza wzór pdf

Co to jest upoważnienie do lekarza dla babci? godnie z regulacjami ustawy z dnia 24 stycznia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych po wyrażeniu zgody przez pacjenta. Jeżeli pacjent jest małoletni lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego – …

Upoważnienie dla babci do lekarza wzór pdf Czytaj więcej »

Powierzenie-opieki-nad-dzieckiem-osobie-trzeciej-wzor-pdf-doc

Powierzenie opieki nad dzieckiem osobie trzeciej wzór

Rodzice małoletniego lub jego opiekunowie prawni mogą powierzyć opiekę nad dzieckiem na określony czas osobie trzeciej. Powierzenie opieki nad dzieckiem osobie trzeciej może wynikać z potrzeby zabezpieczenia dobra dziecka oraz dbałości o jego rozwój w takich sytuacjach jak wyjazd rodziców do pracy za granicę, choroba rodzica lub inne przemijające przeszkody w wykonywaniu opieki. Przy czym …

Powierzenie opieki nad dzieckiem osobie trzeciej wzór Czytaj więcej »

Odwolanie-od-oplaty-dodatkowej-za-parkowanie-wzor-pdf-doc

Odwołanie od opłaty dodatkowej za parkowanie wzór

Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania została uregulowana przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Zgodnie z regulacją art. 13 niniejszej ustawy korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Kierowca, który nie …

Odwołanie od opłaty dodatkowej za parkowanie wzór Czytaj więcej »

Wniosek-o-umorzenie-rozłożenie-na-raty-abonamentu-rtv-wzor-doc-pdf

Abonament RTV – odwołanie, umorzenie, rozłożenie na raty, przedawnienie, zwolnienie i wyrejestrowanie

Po odebraniu wezwania do zapłaty abonamentu RTV wiele osób zastanawia się co robić dalej. Wyrzucenie korespondencji do kosza lub pozostawienie wezwania do zapłaty abonamenty RTV bez wyjaśnienia jest największym błędem, który może doprowadzić do szybkiej egzekucji administracyjnej. Kara za niepłacenie abonamentu RTV może być surowa – zobowiązany do zapłaty może zostać obciążony odsetkami, kosztami upomnienia …

Abonament RTV – odwołanie, umorzenie, rozłożenie na raty, przedawnienie, zwolnienie i wyrejestrowanie Czytaj więcej »