Jak napisać Zbiorowe podanie o podwyżkę? WZÓR do wypełnienia

zbiorowe-podanie-o-podwyzke-wzor-pdf-doc-wordJak napisać zbiorowe podanie o podwyżkę wynagrodzenia? niestety pracodawcy rzadko z własnej inicjatywy wychodzą do pracowników z propozycją podwyższenia im pensji. Z reguły to osoby zatrudnione muszą upomnieć się o podwyżkę pensji – podczas stresującej rozmowy lub pisemnie, co wskazane jest zwłaszcza w przypadku sformalizowanych kontaktów na linii pracownik – pracodawca.

Wstęp

wazneAby zyskać większą siłę przebicia i uniknąć indywidualnych spotkań na których pracownik prosi o podwyższenie pensji, warto wystosować do szefostwa grupowe pismo, bowiem to właśnie zbiorowe podanie o podwyżkę daje większe szanse na pozytywne załatwienie sprawy i uzyskanie oczekiwanej podwyżki.

Aby ułatwić Ci sporządzenie prośby o grupową podwyżkę, które jest pismem formalnym, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania, który pobierzesz poniżej:

Zbiorowe podanie o podwyżkę

W jakiej sytuacji zbiorowe podanie o podwyżkę będzie zasadne?

wazneNa zbiorowym podaniu o podwyżkę widnieje więcej niż jeden podpis, stąd stroną w takiej sprawie nie będzie pojedynczy pracownik, lecz znaczna część kadry.

W takim przypadku pracodawcy znacznie trudniej będzie odrzucić prośbę czy po prostu ją zignorować.

Przełożony może bowiem obawiać się zbiorowej rezygnacji w odpowiedzi na odmowę.

W jakich okolicznościach zbiorowe podanie o podwyżkę będzie zasadne?

wazneGrupa pracowników powinna złożyć wspólnie podanie o podwyżkę wynagrodzenia, jeśli:

 • pracują oni w danej firmie przez wiele lat i do tej pory nigdy nie otrzymali podwyżki,
 • przyjmują dodatkowe obowiązki i nie otrzymują za to żadnej premii,
 • posiadają lepsze umiejętności niż reszta pracowników na tym samym stanowisku,
 • podnoszą swoje kwalifikacje,
 • osiągają dobre wyniki, lepsze od innych współpracowników.

Kiedy złożyć grupowe podanie o podwyżkę wynagrodzenia?

wazneZarówno rozmowę o podwyżce, jak i złożenie prośby w formie podania warto zaplanować w strategicznym momencie. Wybór odpowiedniej daty pozwoli bowiem zwiększyć szanse na uzyskanie pozytywnej odpowiedzi.

Kiedy zatem najlepiej będzie złożyć na ręce pracodawcy grupowe podanie o podwyżkę wynagrodzenia? Idealny termin to dni poprzedzające zakończenie roku rozliczeniowego w firmie.

Podczas podsumowania całego roku finansowego planowany jest budżet na rok kolejny, dlatego – jeśli pracodawca ma przewidzieć w nim podwyżki –  stanowi to najlepszy moment na poinformowanie go o tym, że pracownicy żądają od niego podwyższenia wynagrodzenia.

Istnieje jeszcze kilka korzystnie zapowiadających się dla pracowników okoliczności. Podanie o podwyżkę można złożyć również w sytuacji:

 • kiedy firma ma bardzo dobre wyniki finansowe,
 • tuż po dużym sukcesie pracowników lub po zdobyciu przez nich nowych kwalifikacji,
 • kiedy inni pracownicy odchodzą, a obecni przejmują na siebie ich obowiązki,
 • tuż przed rozpoczęciem nowego, trudnego projektu,
 • w perspektywie posiadania innych atrakcyjnych ofert pracy,
 • kiedy zbliża się termin przyznawania podwyżek w firmie.

Jak napisać zbiorowe podanie o podwyżkę?

wazneAby napisać podanie o podwyżkę zbiorową, warto wykorzystać gotowy wzór podania o podwyżkę wynagrodzenia, który uwzględnia wszelkie niezbędne informacje, jakie należy zawrzeć w takim wniosku.

W piśmie należy zamieścić podstawowe dane, jak np.:

 • data i miejsce,
 • imię i nazwisko, nazwa zajmowanego stanowiska – wszystkich pracowników składających podanie, bądź jedynie osoby, która reprezentuje większą grupę,
 • dane pracodawcy (osoby decyzyjnej) i dane firmy,
 • nagłówek/tytuł, czyli „Podanie o podwyżkę”,
 • treść złożona ze wstępu: “Zwracamy się z uprzejmą prośbą“, rozwinięcia: “Swoją prośbę uzasadniamy następująco” i zakończenia.

Najważniejszą, a jednocześnie najtrudniejszą do przygotowania częścią podania jest jego treść, a właściwie uzasadnienie prośby wnioskodawców. Jak napisać zbiorowe podanie o podwyżkę i jak zachować odpowiednią formę pisma?

W pierwszej kolejności należy przede wszystkim określić cel sporządzenia wniosku. Z pierwszego zdania powinno jasno wynikać, że wnioskodawcy ubiegają się o grupową podwyżkę wynagrodzenia.

W dalszej części pisma powinno znaleźć się uzasadnienie podania, czyli należy wyjaśniać, dlaczego taka prośba jest zasadna, dlaczego należy nam się wyższe wynagrodzenie. Oznacza to konieczność przytoczenia konkretnych, ważnych z perspektywy przełożonego argumentów.

Oczywiście można napisać podanie o podwyżkę bez uzasadnienia, prosząc o spotkanie szefostwa z pracownikami w konkretnym wyznaczonym terminie. Wtedy pismo pełni rolę inicjacji starań się o podwyższenie pensji.

Jak uzasadnić wniosek o podwyżkę grupową?

wazneArgumenty uzasadniające podanie o podwyżkę grupową będą różniły się w zależności od sytuacji. Jakich argumentów użyć? oto kilka przykładowych uzasadnień, z których można skorzystać, jeśli faktycznie mają one odzwierciedlenie w rzeczywistości:

 • pracownicy mają nowe, dodatkowe obowiązki, które wiążą się z większą odpowiedzialnością, pochłaniają wiele czasu i energii,
 • pracownicy mają na koncie duże osiągnięcia, przyczynili się do uzyskania przez firmę sporych zysków,
 • pracownicy podnieśli swoje kwalifikacje od momentu zatrudnienia lub od chwili otrzymania ostatniej podwyżki, ukończyli dodatkowe kursy, szkolenia, brali udział w konferencjach,
 • pracownicy mają większe umiejętności od pozostałych osób zatrudnionych na podobnym stanowisku,
 • pracownicy uzyskali awans, mają dodatkowe obowiązki i ciąży na nich większa odpowiedzialność,
 • pracownicy są zatrudnieni w firmie od wielu lat i nigdy nie otrzymali podwyżki,
 • rosnąca inflacja i koszty życia,
 • wyższe zarobki pracowników w innych firmach na podobnych stanowiskach.

Na co nie powoływać się we wniosku o podwyżkę?

wazneSporządzając zbiorowe podanie o podwyżkę, należy wykorzystywać argumenty, które odnoszą się przede wszystkim do kwestii związanych z kompetencjami i sukcesami zawodowymi.

Niewskazane jest natomiast powoływanie się na sytuację osobistą, która tak naprawdę nie ma dla pracodawcy większego znaczenia. O czym nie wolno więc pisać w podaniu o podwyżkę?

Przede wszystkim nie powinno się poruszać tematu sytuacji materialnej każdego z pracowników  – lepiej nie odwoływać się ani do okoliczności życia osobistego, ani do zobowiązań finansowych czy problemów.

Nie wypada także wskazywać na fakt, iż inni pracownicy na tym samym stanowisku zarabiają więcej, jeśli nie wiemy, czy ich kompetencje nie są wyższe od naszych. Natomiast najgorsze, co można zrobić, przygotowując wniosek o podwyżkę, to powołać się na argumenty emocjonalne lub szantaż – groźbę odejścia z pracy czy pogorszenia wyników.

Czy we wniosku o podwyżkę powinna znaleźć się jej kwota?

waznePodanie o podwyżkę będzie bardziej rzeczowym pismem, jeśli pracownicy podadzą w nim konkretną kwotę podwyżki. Można wyrazić ją kwotowo – netto lub brutto – bądź procentowo w odniesieniu do aktualnej pensji. Dobrym rozwiązaniem jest delikatne zawyżenie żądanej kwoty tak, aby zostawić sobie nieco miejsca na negocjacje, które są częstym następstwem złożenia takiego wniosku.

Należy pamiętać przy tym, że podwyżka, o którą wnioskujemy, musi mieć racjonalną wysokość. Warto sprawdzić zatem, jakie wynagrodzenie za taką samą pracę otrzymują osoby zatrudnione w innych firmach.

Podsumowanie

wazneJak napisać prośbę o podwyżkę? prawdopodobnie jako pracownicy firmy będziecie mieć tylko jedną szansę na podwyższenie swoich wynagrodzeń, dlatego tym bardziej pobierzcie przygotowany przez nas wzór podania o podwyżkę, jest to pismo sprawdzone już wielokrotnie.

Pismo otrzymacie w formacie PDF i DOC. Obie wersje da się edytować na własne potrzeby.

 

Wpis pochodzi z kategorii: