Wniosek o odszkodowanie od zarządcy drogi WZÓR

uwagaJak napisać wniosek o odszkodowanie od zarządcy drogi? stan techniczny polskich dróg pozostawia wiele do życzenia. Kierowcy od lat narzekają na dziury i koleiny, które nie są usuwane, lecz opatrywane znakami ostrzegawczymi.

Wstęp

Jeśli auto poruszające się po takiej drodze ulegnie uszkodzeniu, jego właściciel ma prawo domagać się rekompensaty za wyrządzoną szkodę.

Gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie za uszkodzenie opony, koła, elementu zawieszenia lub innej części pojazdu? o tym za chwilę, a teraz zachęcam Cię do pobrania gotowego do wypełnienia wzoru wniosku o odszkodowanie od zarządcy drogi, który przygotowaliśmy:

Wniosek o odszkodowanie od zarządcy drogi wzór

wniosek-o-odszkodowanie-od-zarzadcy-drogi-wzor-pdf-doc
Wniosek o odszkodowanie od zarządcy drogi wzór

Gdzie składa się wniosek o odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu?

uwagaWniosek o odszkodowanie za uszkodzone koło należy złożyć na ręce podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, czyli do zarządcy drogi. To zarządca odpowiada bowiem za stan techniczny jezdni, po której poruszają się pojazdy. W zależności od miejsca zdarzenia wniosek o odszkodowanie od zarządcy drogi należy złożyć do:

 • Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przypadku dróg krajowych,
 • Zarządu Województwa w przypadku dróg wojewódzkich,
 • Zarządu Powiatu w przypadku dróg powiatowych,
 • Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta w przypadku dróg gminnych,
 • spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej w przypadku dróg podlegających wspólnocie, lub spółdzielni,
 • prywatnego właściciela w przypadku dróg prywatnych.

Aby dowiedzieć się, kto jest zarządcą danego odcinka drogi, wystarczy złożyć zapytanie do miejscowego Urzędu Gminy lub zapytać o to wezwaną na miejsce policję.

Można określić to także na podstawie znaku drogowego.

Drogi krajowe oznaczone są białą cyfrą lub numerem na czerwonym tle. Drogi wojewódzkie oznacza się numerem trzycyfrowym, powiatowe czterocyfrowym z wyróżnikiem, a gminne sześciocyfrowym z wyróżnikiem.

Jak uzyskać odszkodowanie od zarządcy drogi?

uwagaZgłoszenie szkody do zarządcy drogi nie wystarczy, aby uzyskać odszkodowanie. Poszkodowany musi udowodnić również jego winę, a właściwie zaniechanie. Duże znaczenie ma więc postępowanie właściciela pojazdu.

Powinien on w pierwszej kolejności wezwać na miejsce zdarzenia straż miejską lub policję. Notatka służbowa z miejsca zdarzenia będzie miała ogromne znaczenie w dalszym postępowaniu odszkodowawczym.

Kierowca może także sporządzić własny protokół szkody, uwzględniając w nim miejsce i czas zdarzenia, opis uszkodzeń pojazdu oraz wygląd nawierzchni z podkreśleniem uszkodzeń, które doprowadziły do zdarzenia.

Warto wykonać także zdjęcia uszkodzeń i miejsca zdarzenia oraz zdobyć pisemne zeznania ewentualnych świadków.

Następnym krokiem jest ustalenie, kto jest zarządcą drogi. Później poszkodowany może przystąpić do uzyskania kosztorysu naprawy pojazdu z warsztatu lub wyceny rzeczoznawcy. Dobrym pomysłem jest także zachowanie uszkodzonej części do wglądu jako dowód w sprawie.

Ile jest czasu, aby złożyć wniosek o odszkodowanie od zarządcy drogi?

uwagaWniosek o odszkodowanie od zarządcy dróg kierowca może złożyć w ciągu 3 lat od zdarzenia – tyle trwa odpowiedzialność zarządcy za szkodę. Z kolei ubezpieczyciel urzędu, do którego poszkodowany składa pismo, ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi.

Jeśli uzna roszczenie, sprawa zostaje zakończona, a kierowca otrzymuje odszkodowanie. W przypadku, kiedy odrzuci wniosek o odszkodowanie za uszkodzone koło czy inną część pojazdu, właścicielowi auta przysługuje prawo do odwołania oraz możliwość wystąpienia z powództwem cywilnym do sądu.

Jeżeli kierowca zdecyduje się na złożenie odwołania, powinien postarać się o dodatkowe dowody, które podważają tezy ubezpieczyciela. Przykładowo, jeśli wniosek zostanie odrzucony w związku z zawyżeniem żądanej kwoty odszkodowania, właściciel pojazdu może zlecić kolejną wycenę szkody innemu rzeczoznawcy.

Koszt takiej wyceny podlega zwrotowi w ramach odszkodowania.

W sytuacji, kiedy ubezpieczyciel odrzuci również odwołanie – wskaże, że miejsce zdarzenia było oznaczone znakiem ostrzegawczym lub stwierdzi, że kierowca poruszał się po drodze zbyt szybko i nie zachował należytej ostrożności – poszkodowany może również wystąpić do sądu z roszczeniem o wypłatę odszkodowania.

Takie rozwiązanie warto zachować jednak na sam koniec.

Jak wypełnić wzór pisma o odszkodowanie za uszkodzenie samochodu?

uwagaWzór wniosku o odszkodowanie za dziurę w drodze przewiduje uzupełnienie pisma o niezbędne do przyznania świadczenia dane. Należy umieścić w nim:

 • miejscowość i datę,
 • dane kierowcy,
 • dane zarządcy drogi,
 • tytuł: Wniosek o wypłatę odszkodowania,
 • treść wniosku wraz z uzasadnieniem.

Dokument powinien zawierać szczegółowy opis zdarzenia, czyli określenie daty i miejsca z dokładnością do nazwy ulicy i numeru równolegle położonej posesji.

Należy podać w nim dane pojazdu, wykaz uszkodzeń, żądaną kwotę odszkodowania oraz wyszczególnienie posiadanych dowodów, czyli policyjnej notatki, zdjęć uszkodzonego pojazdu, zdjęć z miejsca zdarzenia, zeznań innych kierowców itd.

Wypełniony wzór pisma do zarządu dróg trzeba uzupełnić także o kosztorys napraw i ewentualny rachunek za holowanie pojazdu. We wniosku można uwzględnić także wybrany sposób przekazania przyznanych w ramach odszkodowania środków, na przykład na rachunek bankowy.

Wypełniony dokument należy opatrzyć czytelnym podpisem i wysłać do właściwego zarządcy drogi.

4.8/5 - (6 votes)
Wpis pochodzi z kategorii: