Przeglądasz: Prawo pracy

refundacja okularów przez pracodawcę
5

Obowiązki pracodawcy. Zgodnie z Kodeksem pracy (dalej: “k.p.”), obowiązkiem każdego pracodawcy jest nieodpłatne dostarczenie pracownikowi…

świadectwo pracy
0

Temat pozornie znany i łatwy, jednakże niezwykle istotny ponieważ świadectwo pracy jest bardzo ważnym dokumentem…