Prawo pracy

Upomnienie, skarga i nagana dla pracownika – WZORY PISM [pobierz]

Zgodnie z art. 108 kodeksu pracy, pracodawca ma prawo wymierzyć pracownikowi karę porządkową za nieprzestrzeganie przez niego przepisów i zasad panujących w zakładzie pracy. Kara porządkowa może przybrać formę upomnienia, nagany dla pracownika, a nawet kary pieniężnej, są to środki porządkowe, których użyć może pracodawca celem zmobilizowania pracownika do przestrzegania zasad w zakładzie pracy. Upomnienie, …

Upomnienie, skarga i nagana dla pracownika – WZORY PISM [pobierz] Czytaj więcej:

Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy na brak wynagrodzenia wzór pisma [POBIERZ]

Jeśli wezwanie pracodawcy do wypłaty zaległego wynagrodzenia nie przynosi skutku, to należy poczynić poważniejsze kroki celem wyegzekwowania należności. Inspekcja pracy stoi na straży m.in. przepisów dotyczących zatrudnienia oraz wynagrodzenia pracowników. Jeśli pracodawca łamie któryś z przepisów, pozbawiając pracownika jego praw, należy powiadomić inspekcję pracy. Skarga do PIP Państwowa Inspekcja Pracy zareaguje tylko na wyraźną skargę …

Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy na brak wynagrodzenia wzór pisma [POBIERZ] Czytaj więcej:

Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia WZÓR [pobierz]

Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie od byłego pracodawcy lub od pracodawcy, u którego wciąż pracujesz? Każdy pracodawca zobowiązany jest do terminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz pracownika za jego wykonaną pracę. Obowiązek do terminowego wypłacania wynagrodzenia wynika wprost z Kodeksu pracy, oraz umowy zawartej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Brak wypłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę, to naruszenie fundamentalnych …

Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia WZÓR [pobierz] Czytaj więcej:

refundacja okularów przez pracodawcę

Refundacja okularów przez pracodawcę – obowiązek pracodawcy

Obowiązki pracodawcy. Zgodnie z Kodeksem pracy (dalej: “k.p.”), obowiązkiem każdego pracodawcy jest nieodpłatne dostarczenie pracownikowi środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informowanie go o sposobach posługiwania się tymi środkami (art. 2376 § 1 k.p.). Obowiązki pracodawcy Pracodawca jest ponadto obowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony …

Refundacja okularów przez pracodawcę – obowiązek pracodawcy Czytaj więcej:

świadectwo pracy

Świadectwo pracy – Twoje prawa i obowiązki!

Temat pozornie znany i łatwy, jednakże niezwykle istotny, ponieważ świadectwo pracy jest bardzo ważnym dokumentem dla każdego pracownika. Warto więc przypomnieć, jakie są nasze prawa i obowiązki w związku z procedurą jego wydania. Charakter prawny świadectwa pracy Świadectwo pracy stanowi dowód tego u jakiego pracodawcy, jak długo i na jakim stanowisku pracowaliśmy. Mówiąc najprościej, jest …

Świadectwo pracy – Twoje prawa i obowiązki! Czytaj więcej: