Prawo rodzinne

Rozwód cywilny a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Rozwód cywilny a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego – zasadnicze różnice

Według danych GUS, liczba rozwodów cywilnych w Polsce od 2008 r. utrzymuje na stałym poziomie, tj. co roku średnio 65 – 66 tys. par. Coraz więcej osób decyduje się jednak na wszczęcie przed sądem kościelnym procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Znaczny wzrost liczby wnoszonych skarg powodowych dostrzec można  szczególnie po wejściu w życie reformy papieża …

Rozwód cywilny a stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego – zasadnicze różnice Czytaj więcej »

Prawo kanoniczne – stwierdzenie nieważności małżeństwa w procesie skróconym

Kiedy sprawa o stwierdzenie nieważności małżeństwa może zostać rozpoznana w procesie skróconym? W dniu 8 grudnia 2015 r. weszła w życie reforma papieża Franciszka, dotycząca zmian w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Nowe prawo przewiduje m.in. proces małżeński skrócony przed biskupem. Kompetencja orzekania w procesie skróconym przysługuje biskupowi, o ile skarga powodowa zostanie wniesiona przez …

Prawo kanoniczne – stwierdzenie nieważności małżeństwa w procesie skróconym Czytaj więcej »

po rozwód do biskupa

Po rozwód do biskupa…

Wiele osób będących tuż po rozwodzie cywilnym pragnie uregulować swą sytuację prawną również w Kościele. Szukają wówczas informacji i pomocy wśród znajomych oraz na forach internetowych, wpisując w wyszukiwarkę internetową frazy: „rozwód kościelny” lub „unieważnienie małżeństwa”. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, wyjaśniam, na czym polega proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz podpowiadam, gdzie znaleźć można fachową …

Po rozwód do biskupa… Czytaj więcej »

Pozew o rozwód

Kompendium rozwodnika – prawne aspekty rozwodu

Przesłanki rozwodu. Zwykle wydaje się, że sytuacja, w której jeden z małżonków stosuje przemoc wobec drugiego lub innych domowników, nie wspiera utrzymania rodziny, uzależnia się od używek, zostaje skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności, czy wreszcie zdradza, oznacza, że sąd rodzinny musi orzec o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód. Oczywiście najczęściej, w tego typu sytuacjach …

Kompendium rozwodnika – prawne aspekty rozwodu Czytaj więcej »

ubezwłasnowolnienie

Czym jest ubezwłasnowolnienie? Czym zdolność do czynności prawnych?

Ubezwłasnowolnienie jest instytucją uregulowaną w art. 13 i następnych Kodeksu cywilnego. Instytucja ta jest nierozerwalnie związana z zagadnieniem zdolności do czynności prawnych, dlatego też, aby w pełni zrozumieć, czym jest ubezwłasnowolnienie, konieczne jest wytłumaczenie, czym jest zdolność do czynności prawnych. Czym jest zdolność do czynności prawnych? Zdolność do czynności prawnych należy na wstępie odróżnić od …

Czym jest ubezwłasnowolnienie? Czym zdolność do czynności prawnych? Czytaj więcej »

podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów i zasada ustalania ich wysokości

Tematem niniejszej artykułu jest kwestia możliwości podwyższenia alimentów, do świadczenia których zobowiązany wobec dziecka jest rodzic. Zasada ogólna ustalania wysokości alimentów Zasadą ogólną, w świetle art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jest to, że zakres świadczeń alimentacyjnych, a więc wysokość alimentów, zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości rodziców …

Podwyższenie alimentów i zasada ustalania ich wysokości Czytaj więcej »

zmiana nazwiska

Powrót do nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa – jak to zrobić?

Każdy z nas w chwili urodzenia nabywa nazwisko po obojgu rodzicach, gdyż w większości przypadku noszą oni wspólne nazwisko. Jednakże w sytuacji, gdy rodzice (małżonkowie) noszą różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane wspólnie przez rodziców. Bez względu jednak na to, czy nosimy nazwisko wspólne rodziców, czy nazwisko po ojcu, czy po matce, w powszechnym mniemaniu jest …

Powrót do nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa – jak to zrobić? Czytaj więcej »