sprzeciw od wyroku zaocznego
0

Stosując podział środków zaskarżenia na zwyczajne (apelacja, zażalenie), nadzwyczajne (kasacja, skarga o wznowienie postępowania) i…