Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem WZÓR

(2 opinie klienta)

15,00 

Jak napisać wniosek o ukaranie za nierealizowanie kontaktów z dzieckiem? pismo kierowane jest do sądu, powinno więc spełniać wszystkie wymogi stawiane pismom procesowym, pominięcie choćby jednego z elementów skutkować będzie odrzuceniem wniosku i wezwaniem wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych, co znacznie wydłuży ustawienie w pionie rodzica utrudniającego kontakty z dzieckiem.

Aby ułatwić Ci napisanie takiego wniosku, przygotowaliśmy gotowy do wydrukowania i wypełnienia wzór wniosku o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem.

Kategoria:

Jak napisać wniosek o ukaranie rodzica za utrudnianie kontaktów z dzieckiem? kara pieniężna za naruszenie i niewykonywanie kontaktów z dzieckiem jest jak najbardziej możliwa, sąd na wniosek rodzica, któremu drugi rodzic utrudnia kontakty z dzieckiem – zasądzi finansową karę.

Niestety często dochodzi do sytuacji, w której dziecko staje się kartą przetargową i jeden z rodziców przestaje respektować orzeczenie sądu bądź treść zawartej ugody. Jakie są najczęstsze przykłady łamania orzeczenia sądu? oto one:

 • ukrywanie dziecka przed drugim rodzicem,
 • symulowanie chorób dziecka i odwoływanie widzeń,
 • spóźnienie się z dowozem dziecka,
 • spóźnienia się z odbiorem dziecka,
 • łamanie zakazu kontaktu z dzieckiem,
 • kontakty pod wpływem nietrzeźwości,
 • itd.

Wyłącznie na wniosek rodzica o utrudnianie kontaktów z dzieckiem sąd może wszcząć postępowanie, sąd nie ma możliwości wszcząć postępowania z urzędu. Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem podlega opłacie w wysokości 40 zł, a do wniosku jako załącznik dołączyć należy odpis wykonalnego orzeczenia sądu bądź odpis ugody zawartej przed mediatorem określającej kontakty z dzieckiem.

Jeśli nie dołączymy odpisu orzeczenia sądowego, czy odpisu ugody, sąd wezwie nas do uzupełnienia braków formalnych.

Wniosek o ukaranie grzywną za niewykonywanie kontaktów zawierać powinien również listę zachowań rodzica, który utrudnia kontakty z dzieckiem. We wniosku wskazać także należy wysokość kary grzywny jakiej żądamy.

Przykładowe zarzuty na jakie możemy się powołać znajdują się we wzorze wniosku, który dla Ciebe przygotowaliśmy.

Określając sumę jakiej domagać się będziemy za niewłaściwe realizowanie kontaktów z dzieckiem, powinna ona oczywiście odzwierciedlać dochody rodzica łamiącego postanowenia jak i jego możliwości zarobkowe.

Sąd opiekuńczy w pierwszej kolejności zagrozi rodzicowi utrudniającemu kontakty z dzieckiem karę grzywny, za niewłaściwe realizowanie orzeczenia sądowego bądź ugody, jeśli rodzic nadal będzie łamać postanowienia sądu lub ugody, sąd zasądzi na naszą rzecz zapłatę kary. Ustalając sumę jaką otrzymamy od drugiego rodzica – sąd weźmie pod uwagę ilość naruszeń, jakich dopuściła się strona utrudniająca kontakty, a także ich rodzaj.

Podsumowanie

Postępowanie dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem jest dwuetapowe:

 1. W pierwszym etapie sąd grozi rodzicowi niewłaściwie wykonującemu obowiązki wynikające z orzeczenia sądowego lub ugody dotyczącej widywania dziecka nakazaniem zapłaty kwoty pieniężnej na rzecz drugiego rodzica.
 2. W drugim etapie sąd nakazuje zapłatę sumy pieniężnej z powodu niezastosowania się rodzica do poprzedniego strzeżenia.

Żaden przepis nie określa wysokości kary za utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Wysokość sumy pieniężnej powinna być jednak adekwatna do zarobków rodzica łamiącego prawo i jego możliwości zarobkowych!

Podobne wzory pism:

2 opinie dla Wniosek o ukaranie za utrudnianie kontaktów z dzieckiem WZÓR

 1. Lech Mazurski

  Pismo jest ok.

  • Grzegorz Szwaciński

   Dzięki Leszek za pozostawienie opinii!

 2. Jadwiga B.

  polecam wszystko ok

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *