Pełnomocnictwo dla dziadków wzór

Pełnomocnictwo dla dziadków to dokument, na podstawie którego dziadkowie będą mogli w wystarczający sposób sprawować przemijającą opieką nad małoletnimi wnukami. Potrzeba przygotowania pełnomocnictwa dla dziadków może wiązać się z wyjazdem rodziców do pracy za granicę lub podjęciem przez rodziców małoletniego pracy poza stałym miejscem zamieszkaniem.

Pełnomocnictwo może okazać się przydatne także wówczas, gdy dziadkowie pomagają jedynie w sprawowaniu codziennej opieki nad dzieckiem, np. odbierają je ze szkoły, zawożą na dodatkowe zajęcia, zabierają do lekarza.

Pełnomocnictwo dla dziadków wzór

W takim przypadku pełnomocnictwo dla dziadków może ułatwić im kontakt ze szkołą lub lekarzem wnuka. Posiadając pisemną zgodę rodziców/rodzica dziadkowie zyskują możliwość uczestniczenia m.in. w wywiadówkach oraz podczas badań lekarskich.

Warto dodać, że pełnomocnictwo dla dziadków powinno zostać im przekazane, jeśli zabierają oni wnuka do siebie na wakacje lub organizują wspólne wyjazdy.

Pełnomocnictwo dla dziadków powinno zostać przygotowane w formie pisemnej. W jego treści zawrzeć należy:

  • dane dziadków i małoletniego wnuka – imię, nazwisko, adres, numer PESEL
  • zakres umocowanie – sprawowanie bieżącej pieczy, załatwienie konkretnej sprawy np. wizyty lekarskiej
  • czytelny podpis rodzica
  • datę.