Odstąpienie od umowy i zwrot zaliczki wzór

(1 opinia klienta)

15,00 

Jak napisać odstąpienie od umowy z prośbą o zwrot zaliczki? w piśmie takim powinny znaleźć się dwa oświadczenia woli, pierwsze dotyczy samego odstąpienia od umowy z konkretnej przyczyny, natomiast drugie dotyczyć będzie wystosowania żądania zwrotu zaliczki. W piśmie powinny też znaleźć się dane obu stron, oraz wskazane powinny być konkretne przepisy, które umożliwiają niniejszą czynność. Aby ułatwić Ci napisanie takiego pisma, przygotowaliśmy wzór odstąpienia.

Odstąpienie od umowy i zwrot zaliczki to roszczenie, które przysługuje każdemu zamawiającemu/zleceniodawcy, jeśli strony nie ustaliły inaczej w zawartej uprzednio umowie. Należy bowiem odróżnić instytucję zaliczki od zadatku.

Ta pierwsza jest znacznie korzystniejsza z punktu widzenia zamawiającego, dlatego, że jak już wspomniałam, może on w każdym czasie zrezygnować z usługi i domagać się zwrotu wpłaconych pieniędzy. Jeśli jednak doszło do wpłaty zadatku, po rezygnacji przez zamawiającego z usługi wykonawca ma prawo zatrzymać pieniądze, a zamawiający traci możliwość dochodzenia ich zwrotu.

Niemniej jednak odstąpienie od umowy i zwrot zaliczki to kwestie, które powinny być regulowane w łączącej strony umowie. Postanowienia stron mogą bowiem w sposób odmienny, niż to wynika z przepisów ogólnych regulować prawa i obowiązki stron.

Z uwagi na powyższe, każdą umowę, warto zawierać w formie pisemnej dla celów dowodowych, korzystając ze sprawdzonych wzorów tj. wzór odstąpienia od umowy i zwrot zaliczki.

1 opinia dla Odstąpienie od umowy i zwrot zaliczki wzór

  1. Ola Popielik

    Odstąpiłam od umowy i odzyskałam zaliczkę, polecam Państwa wzór odstąpienia.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *