Pokwitowanie odbioru gotówki za usługę – wzór

(1 opinia klienta)

15,00 

Jak sporządzić pokwitowanie odbioru gotówki za usługę? pismo powinno spełniać przede wszystkim warunki informacyjne, aby jasno i rzeczowo określić strony transakcji, wysokość wpłaty i rodzaj oraz nazwę usługi, za którą klient płaci, a także datę, w której nastąpiło przekazanie gotówki.’

Aby ułatwić Ci przygotowanie takiego pokwitowania, postanowiliśmy przygotować gotowy do wydrukowania i wypełnienia wzór pokwitowania odbioru gotówki za usługę.

Jak napisać pokwitowanie odbioru gotówki za usługę? dokument taki jest bardzo ważny i niestety często ignorowany przez usługobiorcę jak i usługodawcę, bowiem zdarza się dość często, że w przypadku sporów wynikłych w przyszłości, nie jesteśmy w stanie udokumentować przekazania gotówki za usługę – z czym wiązać się będą późniejsze nasze problemy.

Pokwitowanie odbioru gotówki za wykonanie usługi, to dowód płatności za zobowiązanie, które wynika ze świadczonej na naszą rzecz usługi, może to być pokwitowanie wpłaty gotówki za wykonanie robót budowlanych, mebli na zlecenie, itd.

Pokwitowanie wpłaty gotówki najczęściej dotyczy większych sumy pieniężnych – choć nie zawsze. Dokument odbioru gotówki wystawia zleceniobiorca na prośbę osoby płacącej gotówką. Będąc natomiast usługodawcą, można samemu takie pokwitowania wręczać, by uniknąć ewentualnych niedopowiedzeń co do wysokości wpłaconej kwoty.

Dokument pokwitowania odbioru gotówki niezaprzeczalnie dowodzi faktowi płatności. Pokwitowanie takie może być niezmiernie przydatne osobie, która zapłaciła za usługę gotówką, bowiem dokument przydaje się w szczególności w przypadku ewentualnego sporu, który dotyczyć będzie spełnienia świadczenia, dodać należy, że to na kliencie spoczywa obowiązek udokumentowania wpłaty gotówki.

Natomiast brak pokwitowania odbioru gotówki za usługę może spowodować niemożność rzeczowego udowodnienia dokonania płatności.

UWAGA: w przypadkach skrajnych, gdzie istnieje spór między usługodawcą a klientem, sąd może zasądzić na rzecz usługodawcy wpłatę sumy pieniężnej za wykonanie usługi, jeśli klient nie będzie w stanie udowodnić wpłaty gotówki za usługę.

Kolejny ważny aspekt, to termin na wydanie pokwitowania za zapłatę gotówką za usługę, ustawodawca nie przewidział konkretnego terminu, w którym klient może żądać wydania pokwitowania za zapłatę gotówką za usługę. Oznacza to, że płacący za usługę gotówką, może domagać się wydania pokwitowania wpłaty w dowolnym czasie.

Odbiorca pieniędzy zobowiązany jest więc wydać pokwitowanie wpłaty gotówką w czasie przekazania gotówki jak i w późniejszym terminie na rzyczenie klienta.

Czym różni się pokwitowanie od faktury? faktura jest dokumentem księgowym, za którego pomocą usługodawca informuje klienta o wszelkich szczegółach dotyczących płatności (wysokość podatku, cena jednostkowa, termin zapłaty, itd.), natomiast pokwitowanie wpłaty gotówką za usługę jest jedynie potwierdzeniem wpłaty pieniędzy od drugiej osoby.

Jak wręczyć pokwitowanie odbioru gotówki za usługę? dokument wręczyć można na różne sposoby m.in.:

  • osobiście do rąk,
  • listownie,
  • e-mailem.

Podstawa prawna:

Art. 462 [Pokwitowanie dla dłużnika] Kodeksu cywilnego

§ 1. Dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania.

§ 2. Dłużnik może żądać pokwitowania w szczególnej formie, jeżeli ma w tym interes.

§ 3. Koszty pokwitowania ponosi dłużnik, chyba że umówiono się inaczej.

1 opinia dla Pokwitowanie odbioru gotówki za usługę – wzór

  1. Olaek

    Wszystko OK!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *