Skarga na współpracownika – wzór

(2 opinie klienta)

15,00 

Jak napisać skargę na współpracownika? skarga na kolegę z pracy może przybrać różne formy, aby jednak było to pismo poprawnie skonstruowane, powinno spełniać kilka wymagań dla tego typu pism.

Dlatego, aby ułatwić Ci napisanie skargi, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór skargi na pracownika.

Kategoria:

Skarga na współpracownika jest szansą na zakończenie nieznośnej atmosfery w pracy. Czasem są to niemiłe żarty, czasem naśmiewanie się, ale bywa też, że w pracy pojawia się mobbing lub inna forma psychicznego bądź fizycznego prześladowania.

W przypadku gdy współpracownik lub współpracownicy uprzykrzają Ci życie, należy bardzo szybko reagować. Pierwszym krokiem, jaki możesz zrobić, jest wystosowanie do pracodawcy skargi na współpracownika.

Skarga na pracownika do pracodawcy powinna zawierać szereg informacji, aby pracodawca mógł właściwie zareagować. Dlatego, żeby ułatwić Ci przygotowanie takiej skargi, stworzyliśmy gotowy do pobrania wzór pisma.

Pismo należy pobrać, wydrukować i wypełnić, a następnie dostarczyć przełożonemu. Pamiętaj, że pracodawca ma prawny obowiązek przeciwdziałaniu wszelkim objawom nękania, czy mobbingu w pracy, jasno tym mówi:

Art. 94(3). Obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi

§ 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

§ 3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

§ 4. Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Podobne:

2 opinie dla Skarga na współpracownika – wzór

  1. Anna Gąsiorek

    Wzór skargi jest w porządku, pozdrawiam A.G.

  2. Olek Szubiński

    dokument jest ok, dziękuję

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *