Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości wzór

(1 opinia klienta)

15,00 

Jak napisać skargę na opis i oszacowanie nieruchomości? odwołanie od wyceny nieruchomości jest niezmiernie ważne i powinno koniecznie zawierać elementy informacyjne, które pozwolą Ci zgodnie z prawem zaskarżyć wycenę nieruchomości i odwlec w czasie licytację nieruchomości.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do wydrukowania i wypełnienia wzór skargi na opis i oszacowanie nieruchomości.

Skargę na opis i oszacowanie nieruchomości składa się u komornika, jeśli nieruchomość, która była wyceniania przez komornika lub biegłego została opisana błędnie – zaniżając swą wartość, lub gdy jej wycena nie odzwierciedla faktycznej wartości nieruchomości. Tak naprawdę wiele jest powodów do wniesienia skargi na opis i oszacowanie nieruchomości.

Musisz wiedzieć, że komornikowi jak i wierzycielowi zależy na szybkim odzyskaniu pieniędzy, dlatego często wycena nieruchomości może być zaniżona, by komornik mógł taką niedoszacowaną nieruchomość szybko upłynnić, naliczając sobie przy tym potężną prowizję.

Jaki jest termin na złożenie skargi na opis i oszacowanie nieruchomości? masz na to 14 dni od dnia, w którym zakończono opis i oszacowanie domu, czy mieszkania. Termin do złożenia skargi definiuje art. 950 Kodeksu postępowania cywilnego:

Termin do zaskarżenia opisu i oszacowania zajętej nieruchomości:

Termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 zawiadomienia o terminie opisu i oszacowania nieruchomości i wezwanie do zgłoszenia praw § 4, a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Dodać należy, że zaskarżenie opisu i oszacowania nieruchomości wzór jest sposobem na zyskanie czasu potrzebnego do zebrania sumy pieniędzy, którą jesteśmy winni.

Kto dokonuje opisu i oszacowania nieruchomości? najczęściej komornik zleca wycenę rzeczoznawcy majątkowemu, którego zadaniem będzie określenie faktycznej wartości nieruchomości i opisanie jej w sposób szczegółowy. Oprócz opisu i wyceny nieruchomości, biegły musi zbadać jej stan prawny (np. służebność, części ułamkowe, itd.).

Podstawa prawna:

Art. 948. Oszacowanie zajętej nieruchomości przez biegłego.

§ 1. Oszacowania nieruchomości dokonuje powołany przez komornika biegły uprawniony do szacowania nieruchomości na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli jednak nieruchomość była w okresie sześciu miesięcy przed zajęciem oszacowana dla potrzeb obrotu rynkowego i oszacowanie to odpowiada wymogom oszacowania nieruchomości w egzekucji z nieruchomości, nowego oszacowania nie dokonuje się.

Postępowanie wyjaśniające, które wywoła zaskarżenie opisu i oszacowania nieruchomości odwlecze w czasie dzień licytacji nieruchomości. Im spór na linii dłużnik-komornik będzie trwał dłużej, tym więcej czasu zyskasz, a czas ten może posłużyć do zorganizowania dodatkowej gotówki, która uniemożliwi komornikowi zlicytowanie nieruchomości.

Żeby ułatwić Ci zaskarżenie wyceny, przygotowaliśmy gotowy do wydrukowania wzór skargi na opis i oszacowanie nieruchomości, do którego pobrania gorąco Cię zachęcam!

Podobne:

1 opinia dla Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości wzór

  1. Daria T.

    wszystko ok polecam

    • Grzegorz Szwaciński

      Dzięki za pozytywną opinię.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *