Usprawiedliwienie niestawienia się w urzędzie pracy WZÓR

(1 opinia klienta)

15,00 

Kategoria:

Rejestracja bezrobotnego w Urzędzie Pracy jest dla niego korzystna, choćby ze względu na możliwość uzyskania wsparcia w postaci zasiłku, a także objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Status bezrobotnego wiąże się jednak również z obowiązkami.

Jednym z nich jest comiesięczne stawianie się w powiatowym oddziale Urzędu Pracy. Niedopełnienie tego obowiązku niesie za sobą przykre konsekwencje. Można jednak uniknąć ich poprzez sporządzenie odpowiedniego pisma w wyznaczonym do tego terminie.

Jak napisać usprawiedliwienie niestawienia się w Urzędzie Pracy?

Obowiązek stawienia się w UP i konsekwencje niestawienia się

Bezrobotny powinien z reguły raz w miesiącu zgłosić się do powiatowego Urzędu Pracy na umówione spotkanie z urzędnikiem. Celem takiego spotkania jest zwykle przyjęcie propozycji pracy lub innej formy pomocy, na przykład kursu czy stażu.

Jeżeli bezrobotny nie dopełni tego obowiązku, czyli nie stawi się w urzędzie na umówionym spotkaniu w wyznaczonym terminie, powinien w ciągu 7 dni powiadomić o „uzasadnionej przyczynie niestawiennictwa”.

W przeciwnym razie starosta może odebrać mu status bezrobotnego.

Odebranie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w urzędzie i trwa przez okres wyznaczony na podstawie liczby niestawiennictw. Będzie to:

 • 120 dni – za pierwsze niestawiennictwo,
 • 180 dni – za drugie niestawiennictwo,
 • 270 dni – za trzecie i kolejne niestawiennictwo.

Warto pamiętać, że status bezrobotnego to nie tylko uprawnienie do otrzymywania świadczenia dla bezrobotnych, ale także ubezpieczenie zdrowotne niezbędne do korzystania z usług NFZ.

Niestawienie się w Urzędzie Pracy usprawiedliwienie

Usprawiedliwienie niestawienia się w Urzędzie Pracy to rozwiązanie, dzięki któremu można uniknąć kary w postaci utraty statusu bezrobotnego. Każda osoba zarejestrowana jako bezrobotna, która nie pojawi się na umówionym spotkaniu, może złożyć pisemne usprawiedliwienie nieobecności w Urzędzie Pracy w ciągu 7 dni od daty niestawiennictwa.

Najprostszym sposobem usprawiedliwienia swojej nieobecności jest przedłożenie zwolnienia lekarskiego, które potwierdzi chorobę lub inną przyczynę złego stanu zdrowia, który uniemożliwił bezrobotnemu stawienie się na spotkaniu.

Równie ważnym argumentem niestawienia będzie także hospitalizacja, zarówno na skutek choroby, jak i wypadku. W takim przypadku potwierdzeniem niemożności stawienia się w urzędzie z ważnych, niezależnych od bezrobotnego przyczyn będzie na przykład karta leczenia szpitalnego.

W pozostałych przypadkach usprawiedliwienie do Urzędu Pracy należy sporządzić samodzielnie w oparciu o okoliczności towarzyszące danej sytuacji. Warto mieć na uwadze, że urząd może poprosić bezrobotnego o okazanie odpowiedniej dokumentacji, która potwierdzi zasadność niestawienia się w wyznaczonym czasie.

Lepiej nie składać więc fałszywych oświadczeń.

Jak napisać usprawiedliwienie niestawienia się w Urzędzie Pracy?

Każdy dobry wzór wyjaśnienia do Urzędu Pracy w sprawie nieobecności rozpoczyna się od daty sporządzenia pisma. Data przygotowania usprawiedliwienia powinna pokrywać się z datą wyznaczonego spotkania (z datą nieobecności w urzędzie).

Konieczne jest również podanie własnych danych teleadresowych oraz danych właściwego miejscowo Urzędu Pracy, do którego kierowane są wyjaśnienia.

Pismo do Urzędu Pracy o niestawieniu się należy rozpocząć od prośby o usprawiedliwienie nieobecności na spotkaniu. Później można przystąpić do wyjaśnienia przyczyny niestawiennictwa.

Dobra argumentacja powinna przekonać urzędnika do odstąpienia od zgłoszenia niedopełnienia obowiązku przez bezrobotnego. Na koniec pismo należy obowiązkowo podpisać swoim imieniem i nazwiskiem. Wtedy urząd będzie zmuszony do rozpatrzenia złożonego usprawiedliwienia.

Jak usprawiedliwić nieobecność w Urzędzie Pracy?

Określone odgórnie prawa i obowiązki bezrobotnego stworzone zostały w celu aktywizacji zawodowej każdej osoby zarejestrowanej.

Kara za ich nieprzestrzeganie, czyli utrata statusu osoby bezrobotnej, to uzasadnione rozwiązanie, które zapobiega nieodpowiedzialnemu podejściu do pomocy oferowanej przez urząd oraz wszelkim nadużyciom.

Należy mieć to na uwadze, sporządzając usprawiedliwienie niestawienia się w urzędzie na umówionym spotkaniu.

Przyczyna takiej nieobecności powinna być istotna i obiektywna. Nie sprawdzi się zatem wyjaśnienie wskazujące na uczestnictwo w rodzinnym przyjęciu czy innym umówionym spotkaniu prywatnym.

Ważnym argumentem, który powinien usprawiedliwić niestawiennictwo na spotkaniu z urzędnikiem, będzie między innymi:

 • choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim,
 • hospitalizacja potwierdzona karta leczenia szpitalnego,
 • udział w pogrzebie bliskiej osoby potwierdzony aktem zgonu,
 • rozmowa kwalifikacyjna potwierdzona zaświadczeniem potencjalnego pracodawcy,
 • odbywanie praktyki absolwenckiej,
 • egzamin, którego nie dało się przełożyć.

Warto pamiętać, że spotkania w urzędzie ustalane są zwykle z dużym wyprzedzeniem, dlatego jeśli odpowiednio wcześnie bezrobotny dowie się, że tego dnia nie będzie w stanie pojawić się na rozmowie, powinien skontaktować się z urzędnikiem i poprosić go o przełożenie terminu.

To znacznie prostsze rozwiązanie, niż składanie wyjaśnień po zaistnieniu nieobecności.

1 opinia dla Usprawiedliwienie niestawienia się w urzędzie pracy WZÓR

 1. Mariusz Czkalski

  Polecam pisemko,

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *