Wniosek o umorzenie długu za mieszkanie WZÓR

(2 opinie klienta)

15,00 

Sprawa umorzenia długów za mieszkanie może wyglądać inaczej w zależności od rodzaju mieszkania oraz miasta, w którym lokal się znajduje. W większości przypadków istnieje jednak szansa na umorzenie przynajmniej części długu lub odsetek, a także na rozłożenie zaległej sumy na dogodne raty. Dlatego jak najbardziej warto takie pismo złożyć. Jak napisać podanie o umorzenie długu za mieszkanie? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku!

Jak może wyglądać umorzenie długu za mieszkanie?

Podanie o umorzenie długu za mieszkanie może mieć różny skutek w zależności od lokalizacji zadłużonego lokalu. Dzieje się tak dlatego, że gminy i duże miasta rozwiązują ten problem różnymi sposobami. Najczęściej uzyskanie ulgi w spłacie zadłużenia polega na zawarciu ugody i rozłożeniu zadłużenia na raty, które dolicza się do wysokości czynszu bieżącego.

Czasami gmina decyduje się umorzyć odsetki, bądź jedynie część odsetek. Zdarza się również, że dług wobec gminy można odpracować poprzez wykonywanie prac społecznie użytecznych.

Należy wiedzieć jednak, że takie rozwiązania mogą wiązać się z koniecznością pewnych deklaracji ze strony zadłużonego. Osoba wnioskująca o ulgę często zmuszona jest podpisać oświadczenie o uznaniu całego długu lub o zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia.

Skutki złożenia wniosku o umorzenie długu za mieszkanie

wniosek-o-umorzenie-dlugu-za-mieszkanie-wzor-pdf-docWniosek o umorzenie długu za mieszkanie będzie rozpatrywany inaczej w każdym urzędzie. Na przykładzie Warszawy można zorientować się jednak, jakie możliwości daje zadłużonemu złożenie takiego podania. Obowiązujący w stolicy program na lata 2019 – 2030  zakłada między innymi rozłożenie długów na raty miesięczne lub kwartalne, a także umorzenie reszty długu po spłacie jego części.

Przykładowo, jeśli najemca spłaci 40% zadłużenia w ciągu trzech miesięcy od zawarcia porozumienia, to może liczyć na umorzenie pozostałego długu po czterech latach wnoszenia terminowych opłat za czynsz.

Dlaczego gminy decydują się na umarzanie długów za mieszkanie?

Czy wniosek o umorzenie zadłużenia mieszkania ma szansę na pozytywne rozpatrzenie? Najemcy mieszkań socjalnych i komunalnych bardzo często są całkowicie niewypłacalni. Wielka część zadłużeń związanych z zapłatą czynszu jest z tego powodu zwyczajnie nieściągalna. Nawet powództwa sądowe czy uzyskiwanie nakazów zapłaty nie pozwala gminom odzyskać pieniędzy.

Co więcej, z miesiąca na miesiąc długi te ulegają przedawnieniu. Właśnie dlatego rozwiązanie w postaci rozłożenia zadłużenia na raty i umorzenia jego części jest dla miast i gmin korzystniejsze. Dzięki takim programom mogą one odzyskać bowiem chociaż część środków pieniężnych.

Czy możliwe jest umorzenie długu w spółdzielni mieszkaniowej?

Umorzenie długu w spółdzielni mieszkaniowej odbywa się na podobnych zasadach, co w przypadku lokali socjalnych czy komunalnych. Osoba zadłużona, która nie płaciła za czynsz z określonych przyczyn, np. nie ma aktualnie pracy, jest na zasiłku dla bezrobotnych, ciężko choruje lub uległa poważnemu wypadkowi, powinna złożyć wniosek o umorzenie długu za mieszkanie.

Spółdzielnia z reguły odpowiada na takie podania pozytywnie i pomaga zadłużonemu znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. Dług zostaje zwykle rozłożony na raty, a po spłacie jego części reszta może zostać umorzona, pod warunkiem dotrzymywania terminów. Istnieją także inne rozwiązania, na przykład;

  • umorzenie połowy należności po zamianie nieruchomości na mniejszą,
  • całkowite umorzenie należności po przekazaniu lokalu.

Wniosek o umorzenie długu za mieszkanie a podział długu

Nowe programy umarzania długów czynszowych przewidują także spłatę zadłużenia z solidarną odpowiedzialnością. Rozwiązanie to polega na podziale zaległości czynszowych na osoby zajmujące jeden lokal. Dzięki podziałowi długu jeden mieszkaniec może spłacić tylko swoją część długu, co pozwala zapobiec problemowi dziedziczenia długów czynszowych.

Zaległości można podzielić jednak na wszystkie osoby, które mieszkały razem w czasie, gdy dług zaczął narastać. Z reguły po spełnieniu wszystkich warunków, osoba wnioskująca o podział i umorzenie długu, zostaje zobligowana do spłaty części długu np. w 60%. Reszta zadłużenia może zostać umorzona.

Rozwiązanie to zostało przewidziane z myślą o tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, jednak mają możliwość poniesienia części kosztów. Program ma pomóc im uzyskać stabilizację życiową, a niekiedy nawet przywrócić tytuł prawny do lokalu.

Co zawiera wzór wniosku o umorzenie zadłużenia czynszowego?

Wniosek o umorzenie zadłużenia czynszowego należy złożyć do spółdzielni mieszkaniowej, gminy lub Prezydenta Miasta. Warto zrobić to jak najszybciej, aby powstrzymać spiralę długu i uchronić się przed postępowaniem sądowym. Niektóre instytucje mogą udostępniać gotowy wzór wniosku o umorzenie zadłużenia, jeśli jednak nim nie dysponują, zadłużony musi sporządzić pismo samodzielnie.

Warto pamiętać, że dokument tego typu powinien określać dokładnie swojego nadawcę i zajmowane przez niego mieszkanie, a także to, czego wniosek dotyczy – czy prośba odnosi się do umorzenia długu w całości, czy w części lub, czy wnioskujący ma nadzieję na rozłożenie kwoty zadłużenia na raty.

Mamy nadzieję, że przygotowany przez wzór wniosku znacznie ułatwi Ci sporządzenie skutecznego pisma!

Podobne:

2 opinie dla Wniosek o umorzenie długu za mieszkanie WZÓR

  1. Marcin Jóźwik

    Ok polecam

  2. Małgorzata Glanc

    dziękuję za szybką wysyłkę pisma.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *