Odwołanie od decyzji KRUS wzór

(3 opinie klienta)

15,00 

Jak napisać odwołanie od decyzji KRUS? jest dość trudne pismo, ponieważ sporządzając je, należy spełnić wszystkie wymogi stawiane pismom procesowym, wymagania te określa art. 126 [Ogólne warunki pism procesowych].

Aby ułatwić Ci odwołanie się do KRUS, przygotowaliśmy gotowy do wydrukowania i wypełnienia wzór odwołania.

Jak odwołać się od decyzji KRUS? z pewnością nie jest łatwe w samodzielnym sporządzeniu pismo, bo aby KRUS uznał odwołanie za pełnoprawne, w treści składanego odwołania zawarte powinny zostać pewne elementy, które określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (dalej Kpc.), a konkretnie chodzi o wymagania, które reguluje art. 126 [Ogólne warunki pism procesowych].

§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
2) imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
3) oznaczenie rodzaju pisma;
4) osnowę wniosku lub oświadczenia;
5) w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
6) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
7) wymienienie załączników.

§ 1(1). Do pisma procesowego dołącza się załączniki wymienione w tym piśmie.

Jeśli KRUS uzna Twoje odwołanie za zasadne, zmieni lub uchyli wcześniej wydaną decyzję, w takim scenariuszu odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu.

W przypadku natomiast, gdy mimo złożonego odwołania KRUS nadal będzie podtrzymywać swoją decyzję, to KRUS zobowiązany będzie przesłać sprawę niezwłocznie do sądu, powinien to zrobić nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia odwołania od decyzji KRUS.

Kiedy trzeba wnieść odwołanie od decyzji KRUS? masz na to 30 dni od daty doręczenia decyzji z KRUS. Jeśli jednak z jakichś przyczyn po złożeniu przez Ciebie wniosku np. o świadczenie, KRUS w ciągu dwóch miesięcy nie wydał żadnej decyzji, to odwołanie można wnieść po upływie dwóch miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku (Art. 4779).

Ile kosztuje złożenie odwołania od decyzji KRUS? zgodnie z przepisami, w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych ubezpieczony nie musi uiszczać jakichkolwiek opłat sądowych. Wszelkie wydatki pokryj tu Skarb Państwa (art. 463 k.p.c.). Składając więc odwołanie od decyzji KRUS – nie ponosimy w związku z tym żadnych opłat!

Podsumowując: Odwołanie od decyzji KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) należy złożyć w ciągu miesiąca od dnia, w którym otrzymaliśmy decyzję z KRUS, odwołanie składa się do jednostki, która taką decyzję wydała – adresując odwołanie, jednocześnie adresujemy je do właściwego sądu (wszystkie szczegóły znajdują się we wzorze odwołania).

W jakich sytuacja można wykorzystać nasz wzór odwołania do KRUS? w każdej sytuacji, w której KRUS wydał decyzję, z którą się nie zgadzasz:

 • odwołanie od decyzji komisji lekarskiej KRUS
 • odwołanie od decyzji KRUS w sprawie renty
 • odwołanie od decyzji lekarza orzecznika KRUS wzór
 • odwołanie od decyzji komisji lekarskiej KRUS do sądu
 • wzór odwołanie od orzeczenia lekarskiego KRUS
 • odwołanie od decyzji komisji lekarskiej KRUS wzór
 • itd.

Podstawa prawna:

 • Zasady odwoływania się od decyzji KRUS regulują przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.)
 • oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Podobne wzory pism:

3 opinie dla Odwołanie od decyzji KRUS wzór

 1. Ola Fereszka

  Transakcja przebiegła szybko i bezproblemowo, wzór odwołania jest OK!

 2. Krzysztof Lubierek

  polecam pismo zgodnie z opisem

 3. Ludwik D.

  ok

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *