Wezwanie do zapłaty za ściąganie z torrentów

Dziś na ruszt bierzemy wezwania do zapłaty za ściąganie z torrentów. W ostatnim czasie można w sieci znaleźć sporo doniesień o podejrzanych przedsądowych wezwaniach do zapłaty lub do złożenia wyjaśnień w sprawie popełnionego przestępstwa naruszenia praw własności intelektualnej, rozsyłanych do abonentów różnych dostawców usług internetowych.

Zaniepokojenie adresatów tych pism budzi to, że zawierają szereg ich danych osobowych, tj. imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, adres, jaki był podany w umowie o zapewnianie dostępu do Internetu z operatorem i przede wszystkim adres IP łącza internetowego, jaki jest przez nich wykorzystywany.

Wezwanie do zapłaty za ściąganie z torrentów

W przypadku pism wysyłanych z „kancelarii zajmującej się prawem własności intelektualnej”, podawana jest także dokładna „data i czas namierzenia” nielegalnego rozpowszechniania utworu autorskiego oraz jednostkowa kwota należnej opłaty licencyjnej za takie rozpowszechnienie.

Ten oraz inne przypadki można uznać za odpowiadające tzw. zjawisku cyber-trollingu, czyli praktyki wymuszania zapłaty za domniemane naruszenie praw autorskich w Internecie. Uznać należy, że biorąc pod uwagę przykłady wyspecjalizowanych w tej wątpliwej co do legalności działalności firm (nie kancelarii prawnych) na zachodzie Europy, zjawisko to będzie się w naszym kraju nasilać.

Postaram się pokrótce wyjaśnić dlaczego, w wypadku, gdy wiemy, że ani my, ani żadne osoby mające dostęp do naszego komputera z łączem internetowym nie ściągały utworów muzycznych, ani filmów za pośrednictwem sieci Torrent (w praktyce chodzi o popularne torrenty), nie powinniśmy w ogóle przejmować się takimi wezwaniami.

Co powinno zwrócić naszą uwagę ?

Po pierwsze należy zwrócić uwagę na fakt, że wezwania do zapłaty, o jakich tutaj mówimy, wysyłane są przez przedsiębiorców, a nie kancelarie prawne. Warto wiedzieć, że zgodnie z ustawami o radcach prawnych i o adwokaturze, żaden prawnik mający prawo reprezentowania swojego klienta przez sądem nie może działać w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (co najwyżej w komandytowo-akcyjnej).

Wspomniana wyżej „kancelaria” działa w takiej właśnie formie. Oczywiście nie znaczy to, że wezwania do zapłaty nie może wysłać nie-prawnik, jednak pisma budzące tyle obaw u ich adresatów, często wskazują na nieudolne posługiwanie się językiem prawniczym. Dość swobodnie wykorzystuje się w nich pojęcia z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych albo specjalnie wykorzystuje się słownictwo jednocześnie specjalistyczne i nieprecyzyjne, chociażby przy opisywaniu jak właściwie dany przedsiębiorca uzyskał dane osobowe abonentów.

Smaczkowi całej sprawie bez wątpienia dodaje fakt, że w większości przypadków wezwania do zapłaty dotyczą bezprawnego udostępniania w sieci utworów, jakimi są filmy pornograficzne.

Założyć można, że jeśli ktoś uzyskał dane osobowe abonentów sieci Internet i miał zamiar wymuszać zapłatę za fikcyjne naruszenie prawa autorskiego, mógł liczyć, że lepszą skuteczność jego zabiegów zapewni przypisywanie komuś ściągania produkcji, którymi zwykle się nie chwalimy.

Ponadto warto zwrócić uwagę, że nie jest powszechnie przyjętą praktyką wzywanie do zapłaty z jednoczesny załączaniem blankietu wpłaty, podobnie jak ustalanie z góry wartości naruszenia prawa autorskiego na pewną kwotę, nawet biorąc pod uwagę, że „pokrzywdzony posiadacz majątkowych praw autorskich”, działa w dobrej wierze jak najszybszego załatwienia sporu.

>Warto bowiem się zastanowić – czy jeżeli wysyłający wezwanie miałby mocne dowody na popełnienie przez nas czynu zabronionego, który wywołał u niego szkodę nie skorzystałby z drogi sądowej w takiej „wygranej” sprawie, gdzie mógłby uzyskać potencjalnie wyższe odszkodowanie ?

Podsumowanie

Abstrahując od kwestii uzyskania przez różnych przedsiębiorców danych ewidentnie wcześniej powierzonych różnych operatorom telekomunikacyjnym, można stwierdzić, że olbrzymią nieodpowiedzialnością byłoby wypłacanie jakiegoś z góry ustalonego odszkodowania za czyny, których nie popełniliśmy i nie mamy przy tym obowiązku nawet wdawać się w dyskusję z wysyłającym te osobliwe wezwania do zapłaty.

Nawet jeżeli wzywający spełniłby swoje zapowiedzi i wystąpił na drogę postępowania cywilnego, a tym bardziej karnego, aby osiągnąć swoje cele, musiałby mieć ku temu poważne podstawy. Nie można takimi określić stwierdzenia rozpowszechnienia w sieci BIT Torrent jakiegoś filmiku pornograficznego, uzyskanego za pomocą bliżej nieokreślonej aplikacji.

Najlepszym komentarzem do omawianej sprawy niech będzie fakt, że coraz więcej osób, które słusznie twierdzą, że otrzymywanie wezwań sugerujących złamanie przez nich prawa narusza ich dobra osobiste, zgłaszają się na Policję, która wszczyna postępowania przeciwko „pokrzywdzonym posiadaczom”.

Należy przy tym jednak podkreślić, że w myśl polskich regulacji prawa autorskiego, stanowi nielegalne rozpowszechnianie utworu autorskiego, jego ściągnięcie w formie „torrentu”, ponieważ przy tej czynności dochodzi do jego automatycznego rozprzestrzenienia w sieci P2P. Szerzej na ten temat pisał już na łamach tego serwisu Marcin Raptis.

6 thoughts on “Wezwanie do zapłaty za ściąganie z torrentów”

  1. Avatar
   Michał Twardowski

   Dobry wieczór,

   z pewnością należy przeanalizować treść skierowanego do nas wezwania do zapłaty. Jeśli budzi ono naszą wątpliwość, a w szczególności powoływane są tam informacje według nas nieprawdziwe – wówczas zalecałbym zachowanie spokoju i zignorowanie otrzymanego pisma. Podmioty wysyłające tego typu wezwanie najczęściej liczą na naiwność odbiorców.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Michał Twardowski

 1. Avatar

  A co w sytuacji, gdy najpierw przyszło wezwanie na policję w celu złożenia wyjaśnień. Dopiero po złożeniu tych zeznań i kontaktach telefonicznych została wystosowana prośba o kontakt mailowy z kancelarią prawną z Białegostoku. W ugodzie jest informacja, że łączna minimalna szkoda to prawie 2900 zł. Czy jest możliwość częściowego bądź całkowitego odstąpienia od zapłaty?

  1. Avatar

   Szanowna Pani,
   z opisu sytuacji wynika, że zawarła Pani ugodę z wierzycielem reprezentowanym przez wspomnianą kancelarię prawną, w której określono szkodę jaką zobowiązała się Pani naprawić. Teoretycznie istnieje możliwość jej renegocjacji, szczególnie jeśli zarzuty kierowane wobec Pani okazały się bezpodstawne (np. Policja umorzyła postępowanie, w którym Pani składała zeznania). Jednak należy liczyć się z tym, że druga strona będzie próbowała na drodze sądowej uzyskać żądaną kwotę. Wtedy też, już przed sądem musiałaby Pani podnieść wszelkie argumenty przemawiające na Pani korzyść.

 2. Avatar
  Irek "blurppp" Wis

  Chyba znowu zaczynają, ją dziś dostałem wezwanie na Policję, chodzi o udostępnianie plików, czyli o tottent. Ktoś jeszcze ostatnio dostał?

 3. Avatar

  Dzisiaj otrzymaliśmy pismo o zapłatę 2500 za ściąganie i rozpowszechnianie w 2015 roku filmu przez torrenty. Po rozmowie telefonicznej z kancelarią adwokacką została zaproponowana ugoda spłaty w ratach, po spłacie pokrzywdzony całkowicie zrzeka się roszczeń. Czy iść na taką ugodę czy poczekać ?

Comments are closed.