Wzór pisma do sąsiada o wycięcie drzewa

Pismo do sąsiada o wycięcie drzewa, czy przechodzących przez ogrodzenie gałęzi może pozwolić uniknąć niepotrzebnych sporów sąsiedzkich. Trzeba bowiem zauważyć, że dowolne wycięcie drzewa, czy obcięcie jego gałęzi bez zgody „właściciela” drzewa może doprowadzić do powstania pretensji z jego strony, a nawet roszczeń, których będzie mógł dochodzić na drodze postępowania sądowego.

Powyższe wynika z regulacji zawartych w kodeksie cywilnym, zgodnie z którymi właściciel posesji może sam obciąć gałęzie wychodzące na jego nieruchomość i zachować dla siebie, jednak po uprzednim wezwaniu sąsiada do ich usunięcia i wyznaczenia mu stosownego terminu – tak art. 150 kc.

Wzór pisma do sąsiada o wycięcie drzewa

Wzor-pisma-do-sasiada-o-wyciecie-drzewa-doc-pdf
Wzór pisma do sąsiada o wycięcie drzewa

Pismo do sąsiada o wycięcie drzewa powinno być też odpowiednio uzasadnione. Powodem żądania wycięcia drzewa może być zbyt intensywny cień, który to rzuca, obawa przed złamaniem się drzewa lub jego gałęzi, ryzyko uszkodzenia ogrodzenia,  budynku, dachu, okien.

W piśmie do sąsiada o wycięcie drzewa wskazać należy termin, w którym roszczenie o wycięcie powinno zostać zrealizowane. Przy czym należy pamiętać, aby termin ten był odpowiedni. Pod uwagę wziąć bowiem należy potrzebę uzyskania odpowiednich zgód, zabezpieczenia nieruchomości, sprzętu, a nawet zatrudnienie profesjonalnej firmy zajmującej się wycinką drzew.

Podobne wzory pism: