Wniosek o wymianę słupa energetycznego pdf wzór

Wniosek o wymianę słupa energetycznego mogą złożyć właściciele, posiadacze lub użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowej, na której znajduje się uszkodzony słup. Wniosek o wymianę słupa energetycznego powinien zostać rozpoznany w trybie pilnym, jeśli zgłoszone uszkodzenie zagraża bezpieczeństwu – zdrowiu i życiu osób zamieszkujących daną nieruchomość lub znajdujących się w pobliżu słupa domostw.

Wniosek o wymianę słupa energetycznego pdf wzór

Wniosek-o-wymiane-slupa-energetycznego-pdf-doc-wzor
Wniosek o wymianę słupa energetycznego pdf wzór

We wniosku wskazać należy adres nieruchomości z podaniem numeru domu lub numeru ewidencyjnego działki, datę zauważenia uszkodzenia oraz zwięzły opis stanu faktycznego, w tym zauważonych uszkodzeń.

W tym miejscu wskazać należy, że do wymiany słupów energetycznych dochodzi najczęściej po zawaleniu się starego, drewnianego słupa. W innych sytuacjach rejon energetyczny może przez długi czas wzbraniać się z wybudowaniem nowego urządzenia przesyłowego.

Pisemny wniosek o wymianę słupa energetycznego należy złożyć we właściwym rejonowo zakładzie dostarczania energii elektrycznej. W sprawach bardzo pilnych wniosek pisemny można próbować zastąpić telefonicznym zgłoszeniem awarii.

Podobne: