Wniosek o rozłożenie płatności na raty PGNiG wzór

(1 opinia klienta)

15,00 

Kategoria:

wniosek-o-rozlozenie-platnosci-na-raty-pgnig-wzor-pdf-docWniosek o rozłożenie płatności na raty PGNiG powinien zawierać szereg niezbędnych informacji, dzięki którym PGNiG będzie mogło odnieść się do sprawy i wydać zadowalającą dla klienta decyzję o rozłożeniu zadłużenia na raty. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o rozłożenie płatności na raty PGNiG.

Jak napisać wniosek o rozłożenie płatności na raty w PGNiG? Coraz wyższe kwoty na fakturach za gaz sprawiają, że wielu odbiorców tego paliwa zastanawia się, jak uregulować swoje zobowiązania w terminie. Jednym z rozwiązań może okazać się rozłożenie należności na dogodne raty.

W uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo może bowiem rozpatrzyć wniosek o rozłożenie płatności na raty PGNiG pozytywnie.

Wszystko zależy jednak od uwarunkowań konkretnej sytuacji, w tym przede wszystkim od udokumentowania trudnej sytuacji materialnej oraz udowodnienia możliwości uregulowania zaległych opłat w ustalonych z gazownią ratach.

Jak sporządzić wniosek o rozłożenie na raty rachunku za gaz? aby ułatwić Ci sporządzenie skutecznego wniosku, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który zakupisz powyżej.

*zignorowanie zaległości w gazowni może oznaczać wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego, dlatego w przypadku powstania zaległości, jak najszybciej należy starać się o rozłożenie zaległości na raty!

Czy istnieje możliwość rozłożenia na raty płatności za gaz?

Hasło „PGNiG rozłożenie na raty” wyszukiwane jest w ostatnim czasie znacznie częściej niż jeszcze kilka miesięcy temu. Wynika to przede wszystkim z bardzo wysokiego wzrostu cen gazu. Wysoka cena tego paliwa przekłada się z kolei na równie wysokie opłaty, zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców.

Podmioty mające problem z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań poszukują więc innego rozwiązania. Jednym z nich może być płatność ratalna.

PGNiG dopuszcza ratalne spłacanie zadłużenia za dostawy gazu w uzasadnionych przypadkach. Klient musi złożyć w tym celu oficjalny wiosek w formie pisemnej.

Dokument powinien wskazywać dane identyfikacyjne odbiorcy gazu, tak aby firma była w stanie sprawdzić jego historię płatności. Odpowiednie pismo można przygotować w oparciu o wzór wniosku o rozłożenie płatności na raty PGNiG.

Na jakiej podstawie gazownia decyduje o akceptacji lub odrzuceniu wniosku? Pod uwagę brana jest zarówno aktualna sytuacja materialna klienta, jak i jego historia płatności oraz możliwość terminowego uiszczania rat w przyszłości.

Przed wydaniem decyzji gazownia sprawdza, czy wobec danego odbiorcy nie toczyło się kiedyś postępowanie windykacyjne i czy rachunki płacone były w terminie. Jeśli po przeanalizowaniu historii płatności klienta okaże się on osobą wiarygodną, firma może zadecydować o wyrażeniu zgody na płatność ratalną.

Warunkiem jest jednak udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej i wskazanie możliwości uregulowania zaległych należności w ratach.

Jak sporządzić wniosek o rozłożenie rachunku na raty?

W przygotowaniu wniosku do PGNiG pomocny będzie przygotowany przez nas wzór podania o rozłożenie na raty rachunku za gaz. Taki dokument wystarczy wypełnić, wydrukować i podpisać, a następnie przesłać lub zanieść do oddziału przedsiębiorstwa.

Klient może skorzystać z trzech sposobów złożenia wniosku:

 • online, czyli przez platformę  e-BOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta), załączając skan sporządzonego pisma,
 • osobiście, czyli odwiedzając najbliższe Biuro Obsługi Klienta,
 • pocztą tradycyjną, najlepiej listem poleconym.

Wzór podania o rozłożenie na raty rachunku za gaz należy wypełnić następującymi danymi:

 • data i miejscowość sporządzenia pisma,
 • dane adresata (gazowni),
 • dane klienta (odbiorcy gazu),
 • oznaczenie długu – okres naliczania rachunków oraz suma zaległości,
 • określenie łącznej kwoty zadłużenia i propozycja rozłożenia jej na raty (kwota i liczba rat),
 • uzasadnienie, wskazujące na złą sytuację materialną przy jednoczesnej możliwości spłacenia długu w ratach,
 • podpis.

 Najważniejszym elementem wniosku jest wskazanie kwoty długu i propozycji podzielenia go na dogodne raty.

Nie mniej istotne jest także uzasadnienie prośby, w którym powinno znaleźć się odniesienie do trudnej sytuacji materialnej wnioskodawcy oraz możliwości spłacenia długu w ratach, czyli wskazanie, że niższa kwota opłat mieści się w budżecie odbiorcy.

Klient musi wytłumaczyć, dlaczego nie jest w stanie uregulować rachunków w terminie. Może więc powołać się na:

 • fakt utraty zatrudnienia,
 • ciężką chorobę (swoją lub członka rodziny), wymagającą kosztownego leczenia lub rehabilitacji,
 • konieczność zawieszenia lub ograniczenia działalności gospodarczej itd.

Wniosek o rozłożenie na raty PGNiG powinien wskazywać także na fakt, że klient uzyskał wsparcie finansowe – na przykład zasiłek z Ośrodka Pomocy Społecznej – dzięki któremu będzie w stanie spłacić raty za nieuregulowane rachunki.

Dlaczego warto wnioskować o rozłożenie rachunków za gaz na raty?

Podanie o rozłożenie na raty opłaty za gaz to najprostszy sposób na oddalenie w czasie procesu wstrzymania dostarczania gazu i uniknięcie popadania w tak zwaną spiralę długów. Dzięki stopniowemu regulowaniu zobowiązań klient nie musi zaciągać pożyczki. Nie zostanie też wpisany na żadną listę dłużników – KRD, BIG, czy BIK.

Należy wiedzieć, że skutkiem nieopłacanych rachunków za gaz może być zarówno odcięcie klienta od dostaw tego paliwa, jak i zgłoszenie sprawy na policję. Argumentem będzie tu podejrzenie przestępstwa wyłudzenia, które zachodzi wtedy, kiedy:

 • sprawca działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
 • sprawca wprowadza inną osobę w błąd, bądź wykorzystuje jej błąd lub niezdolność do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
 • sprawca doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, przy czym rozporządzenie mieniem to każda czynność, która wywołuje przesunięcie majątkowe. Tutaj: zapłata określonej sumy pieniężnej, wydanie towaru czy wykonanie usługi.

Jeśli dochodzenie wykaże, że rozporządzanie mieniem jest obiektywnie niekorzystne dla firmy, klient może zostać oskarżony o przestępstwo wyłudzenia.

Chodzi tu o sytuację, kiedy dochodzi do niewykonania lub nienależytego wykonania przez drugą stronę jej umownego zobowiązania, to jest niezapłacenia umówionej ceny za dostarczony towar, w wyniku czego pokrzywdzony poniesie stratę majątkową lub nie osiągnie spodziewanych korzyści.

Nie zawsze będziemy mówić o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy przez klienta jako o oszustwie. Spełniony musi zostać bowiem warunek celowości takiego działania.

Jeśli zostanie udowodnione, że klient w momencie podpisywania umowy z gazownią miał zamiar doprowadzenia jej do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem – zawierał umowę ze świadomością, że nie zapłaci za dostawy gazu – wtedy będzie to przestępstwo.

W sytuacji, kiedy klient w chwili pobierania paliwa gazowego nie mógł zdawać sobie sprawy, że nie będzie w stanie za nie zapłacić, nie powinien zostać oskarżony o wyłudzenie.

Podsumowanie

Jeśli zaczynasz popadać w zaległości związane z opłacaniem rachunków za gaz, podzielenie płatności na raty może pomóc Ci wydostać się ze spirali zadłużenia. Aby móc starać się o rozłożenie długu na raty, należy złożyć w gazowni wniosek, którego wzór pobierzesz w górnej części niniejszego artykułu.

Złożenie pisemnego wniosku w najbliższym biurze obsługi klienta będzie pierwszym krokiem do nadrobienia zaległości z tytułu opłat za gaz. Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas wniosek znacznie ułatwi Ci rozłożenie zadłużenia na raty.

Podobne:

1 opinia dla Wniosek o rozłożenie płatności na raty PGNiG wzór

 1. Derdek

  Odpowiednio sporządzone pismo. Pozdrawiam!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *