Wypowiedzenie umowy agencyjnej wzór

(1 opinia klienta)

15,00 

Jak napisać wypowiedzenie umowy agencyjnej? pismo takie powinno zawierać wszystkie niezbędne elementy, aby pociągało za sobą pożądane skutki prawne. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wydrukowania i wypełnienia wzór wypowiedzenia umowy agencyjnej.

Kategoria:

Wypowiedzenie umowy agencyjnej może nastąpić z różnych powodów, może to być rozwiązanie umowy związane z upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, ale może to być też rozwiązanie umowy przez jedną ze stron bądź za porozumieniem stron.

Ważny jest też charakter prawny zawartej umowy, tutaj rozróżniamy umowę agencyjną zawartą na czas określony i czas nieokreślony.

Wypowiedzenie umowy agencyjnej na czas określony – wypowiedzenie takiej umowy jest jak najbardziej możliwe, warunkiem będzie jednak wcześniejsze zawarcie odpowiednich klauzul w treści umowy agencyjnej, klauzule takie będą dawać przedsiębiorcy jak i agentowi możliwość wypowiedzenia umowy przed upływem terminu, na który umowa została zapisana.

Klauza taka powinna opisywać warunki, w których nastąpić może wcześniejsze rozwiązanie umowy agencyjnej. Przykładem takiej klauzuli będzie np. zapis mówiący o wcześniejszym rozwiązaniu umowy agencyjnej, jeśli agent nie wywiąże się z określonej w umowie liczby transakcji, lub wysokości miesięcznego obrotu.

Wypowiedzenie umowy agencyjnej na czas nieokreślony – w tym przypadku kwestie reguluje jasno art. 764 (1) Kodeksu cywilnego, który mówi, że umowa agencyjna może zostać wypowiedzenia na miesiąc naprzód w pierwszym roku współpracy, w drugim roku współpracy na dwa miesiące naprzód, a w trzecim roku i następnych latach współpracy na trzy miesiące naprzód.

Tutaj między agentem a przedsiębiorcą może dojść do ustalenia własnych terminów wypowiedzenia umowy agencyjnej, ważne jednak, że te okresy wypowiedzenia nie mogą być krótsze niż te, które przewiduje art. 764 Kc – mogą być jedynie dłuższe.

Przykładem takiego zapisu może być chęć wypowiedzenia umowy między zleceniobiorcą a agentem w terminie 2 miesięcy już w pierwszym roku współpracy, terminu tego zgodnie z prawem nie można jednak skrócić do np. dwóch tygodni.

Co więcej, zaznaczyć wyraźnie trzeba, że zawsze termin wypowiedzenia umowy agencyjnej musi być taki sam dla agenta i dla zleceniodawcy.

Rozwiązanie umowy agencyjnej bez wypowiedzenia – bez względu na to, czy zapis o rozwiązaniu umowy agencyjnej znajduje się w umowie agencyjnej, czy też nie, każda ze stron może natychmiast rozwiązać umowę jeśli druga strona nie wykonuje swoich obowiązków zgodnie z zapisami umowy.

  • Rozwiązanie umowy agencyjnej bez wypowiedzenia jest również możliwe w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności.

Podstawa prawna: Art. 7642. Wypowiedzenie z powodu nie wykonywania obowiązków lub zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności

§ 1. Umowa agencyjna, chociażby była zawarta na czas oznaczony, może być wypowiedziana bez zachowania terminów wypowiedzenia z powodu niewykonania obowiązków przez jedną ze stron w całości lub znacznej części, a także w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności.

§ 2. Jeżeli wypowiedzenia dokonano na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność druga strona, jest ona zobowiązana do naprawienia szkody poniesionej przez wypowiadającego w następstwie rozwiązania umowy.

1 opinia dla Wypowiedzenie umowy agencyjnej wzór

  1. Jarek Syszyński

    Umowa agencyjna wypowiedziana – wreszcie! polecam pismo

    • Grzegorz Szwaciński

      Cieszymy się, że mogliśmy pomóc!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *